Delo na projektu v okviru razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist«

datum: 09.06.2017

kategorija: Obvestila za študente


UP PEF
išče študenta/ko podiplomskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika (2. st. MAG), študenta/ko dodiplomskega študijskega programa Razredni pouk (1. st. UNI), študenta/ško dodiplomskega študijskega programa  Edukacijske vede/pedagogika, 2 študenta/ko dodiplomskega študijskega programa Predšolska vzgoja (1. st. VS) z afiniteto na področju oseb s posebnimi potrebami - karierni razvoj in projekti zaposlovanja za te osebe za delo na projektu v okviru razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist«.

Nekaj o projektu: Vključeni študenti v času študija pridobivajo konkretne, praktične izkušnje že med izobraževanjem in sicer za namen njihovega razvoja ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanja in senzibiliziranja za probleme oseb s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: OPP), njihovih prehodov in kariernega razvoja. V projektu se bo spodbujala inovativnost in kreativno razmišljanje ter razvoj predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju - inkluzivnih pedagogov, svetovalcev za kariere odraslih in menedžerjev neprofitnih projektov. Strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja (Partner: Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja,) bodo skupaj s študenti in drugimi sodelavci prepoznavali in reševali problematiko delovne integracije, kariernega načrtovanja in svetovanja osebam s posebnimi potrebami v sodobnih dinamičnih razmerah.

Projekt ima torej dva ključna cilja:
1) pridobitev kompetenc za razvoj novih kariernih pristopov za OPP, izdelava individualnih kariernih načrtov ter uspešna izvedba prehodov in
2) razvoj kompetenc vključenih študentov na področju usposabljanja OPP, razvoja integriranih zaposlitvenih projektov OPP ter usposabljanje za karierno svetovanje v konkretnih primerih.  

Ključne informacije: ·
  Status študenta do 30.9.2017.
·  Nesodelovanje v trenutno trajajoči shemi PKP.
·  Trajanje projekta od 1.6.2017 do 30.9.2017.
·  Obseg dela mesečno: 40 ur (skupaj 160 UR).
·  Urna postavka: 6,37 eur bruto.
·  Delo bo pretežno potekalo v Kopru (Zavod Papilot).  

Prijavo s kratko predstavitvijo pošljite na mail: marijana.pregarac@pef.upr.si najkasneje do 11. 6. 2017.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino