Vabilo za sodelovanje za inkluzivne pedagoge

datum: 14.11.2017

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovani študenti in diplomanti magistrskega študijskega programa Inkluzina pedagogika,

vabimo Vas, da se nam kot (bodoči) inkluzivni pedagog pridružite pri inovacijskem projektu Multisenzorno učenje, ki ga Osnovna šola Lucija v sodelovanju s PEF UP izvaja že drugo leto. V okviru projekta se boste lahko preizkusili v sodelovalnem poučevanju, ki se je izkazalo za učinkovit inkluzivni pristop. Predvsem pa boste skupaj z učiteljem sooblikovali veččutni pouk in s tem soustvarjali vključujoče okolje za vse.

Študent in študentke, ki so lansko leto sodelovali pri projektu, so z izkušnjo bili zelo zadovoljni. Dragoceno jim je bilo spoznati,  kako lahko kot inkluzivni pedagogi sodelujejo v oddelku z vsemi učenci in tako celostno spoznavajo njihove potrebe.

V besedilu spodaj so zapisane natančnejše informacije o projektu. V primeru, da se odločite sodelovati, Vas prosimo, da nam to čimprej sporočite na karmen.drljic@pef.upr.si.

Lep pozdrav!
Karmen Drljić
__________________________________________________________________________

Načrt sodelovanja pri inovacijskem projektu Multisenzorno poučevanje; projekt bo potekal tako na razredni kot predmetni stopnji

a. Razredna stopnja:
Vsaka učiteljica sodeluje z enim študentom v neprekinjenem 5 mesečnem obdobju. Začetek sodelovanja bo v februarju  2018 do junija 2018.

Kako poteka delo ?
Študent je v procesu poučevanja vedno prisoten pri načrtovanju pouka, izvajanju le-tega in pri evalvaciji. Njegova vloga je zelo pomembna pri načrtovanju izvedbe pouka oz. prilagoditvah posameznih učnih ur. V tej fazi tesno sodeluje z učiteljem in s skupnimi močmi ustvarita pouk prilagojen vsem učencem v razredu. V fazi izvajanja je prisoten kot pomočnik učitelja, se z njim prepleta in deluje med učenci tako, da jim, na njim prilagojen način, razloži nejasnosti pri sami snovi, pomaga pri ustvarjanju povezav med učenci in krepi odnose med njimi (socialni vidik). Med samo učno uro je vedno  v razredu z vsemi učenci. Njegovo delovanje je v tej fazi pomembno znotraj same skupine učencev. Učitelj kot didaktik vodi učno uro, sodeluje s študentom, ohranja strukturo ure in jo izvaja od motivacije do zaključnega dela. Pri evalvaciji se krog sklene- zaključi se faza izvedbe in se hkrati začne faza priprave novih učnih ur.

b. Predmetna stopnja
Letos poskusno uvajamo sodelovanje med učitelji predmetne stopnje in študenti inkluzivne pedagogike in s tem  veččutno poučevanje na predmetni stopnji, kar pomeni, da:
• bo študent sodeloval z aktivom angleščine, matematike in geografije.
• bo prisoten pri urah omenjenih predmetov  v  9. razredu, ostale ure bodo namenjene načrtovanju pouka skupaj z učitelji teh treh predmetov.
• bo dobil urnik za vsak dan, ker so učenci 9. razreda razdeljeni v učne skupine.
• izpolnil bo 22 ur na teden.
• sodelovanje z učitelji bo trajalo 3 tedne,  poskusno.
Študenti bodo dobili potrdilo o opravljeni obvezni praksi in veliko izkušenj.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino