Prostovoljstvo in prostovoljno delo na CSD Piran

datum: 02.02.2018

kategorija: Obvestila za študente


Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.

 Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist (Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)

Na Centru za socialno delo Piran nudimo možnost opravljanja prostovoljnega dela na področju:

Delo z OTROKI in DRUŽINO
*Pri prostovoljnem delu z otroci prostovoljec / prostovoljka otroku nudi bodisi kontinuirano učno pomoč ali učno pomoč po potrebi, druženje z otrokom ter spremljanje otroka in družine.

Delo s STAROSTNIKI v DNEVNEM CENTRU ŠKOLJKA
*Prostovoljci / prostovoljke v dnevnem centru Školjka nudijo druženje s starostniki, pomoč strokovnim delavcem pri organizaciji dela in pri izvajanju delavnic, samostojno izvajajo delavnice.

Delo z BREZDOMCI v programu KAŽUN – celovita skrb za brezdomne osebe
*Prostovoljci / prostovoljke v programu Kažun izvajajo delavnice, nudijo druženje z brezdomnimi osebami v dnevnem centru za brezdomne osebe, pomoč pri organizaciji dela, pomoč pri delovanju projekta Eko vrt.

Delo v KRIZNEM CENTRU ZA ŽRTVE NASILJA
*Prostovoljci in prostovoljke v Kriznem centru za žrtve nasilja nudijo varstvo otrok, učno pomoč za otroke, druženje z uporabnicami in otroki, izvajanje delavnic.

Vsi prostovoljci in prostovoljke redno poročajo o opravljenem prostovoljnem delu ter sodelujejo z mentorjem/mentorico na rednih mentorskih srečanjih.

Več informacij
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino