Projekt »Job to stay«

datum: 09.02.2018

kategorija: Obvestila za študente


Status quo
V letih 2015 in 2016 je v Franciji za azil zaprosilo 2,1 milijona ljudi. Migracijski tokovi in azilni postopki ne vplivajo zgolj na družbo, ampak tudi na gospodarstva vseh evropskih držav – in sicer na sisteme poklicnega, splošnega in strokovnega izobraževanja, na trge dela, pa tudi na organizacije, ki skrbijo za podporo beguncem ali prosilcem za azil in za njihovo integracijo. Ljudje, oblast in organizacije večinoma niso dovolj pripravljeni na integracijo beguncev na trg dela. Na eni strani so razlog zato morda jezikovne težave, pa tudi to, da je zakonski status beguncev velikokrat nejasen, s tem pa je povezana tudi njihova pravica do dela. Na drugi strani pa begunci večinoma niso vajeni kulture, družbe in standardov evropskega dela in vsakdanjega življenja. Poleg tega begunci ne morejo dokazati, kakšno izobrazbo imajo, in velikokrat nimajo potrebnih potrdil. Zato se lahko kvalificirajo niže in imajo težave pri vrednotenju dosedanjih delovnih izkušenj.  

Ciljna skupina
begunke
S splošno integracijo beguncev se sicer ukvarjajo številne pobude in institucije, težave z integracijo pa imajo pogosteje ženske. Potrebovali bi posebne pobude, ki bi omogočale, da begunke dejansko »vstopijo« v nove države in da jih tam socialno in ekonomsko integrirajo na trg dela. Turistični sektor ponuja celo vrsto povezanih dejavnikov, saj je še ogromno možnosti za rast. Turizem je že dolgo multikulturen, dandanes pa v turizmu nujno potrebujejo strokovnjake, kvalificirane in nekvalificirane delavce.  

Cilj in rezultati projekta
Cilj projekta »Job to stay«, ki ga financira Erasmus+, je usposabljanje in nadaljnji razvoj ključnih visoko kvalificiranih znanj in kompetenc pri beguncih, s katerimi bodo lahko vstopali v poklicno izobraževanje in kvalifikacije. Drugi cilj je ozaveščanje odločevalcev na različnih ravneh. Glavni namen projekta pa je integracija begunk na trg dela v turističnem sektorju. V naslednjih dveh letih bomo pet izbranih kvalifikacijskih profilov v turističnem sektorju opisali v skladu z Evropskim kvalifikacijskim okvirom (2. stopnja). Na podlagi teh opisov bodo partnerji razvili evalvacijski model za te profile, ki ga bomo preskusili v šestmesečnem »modelu integracijskega usposabljanja« v resničnem življenju. Na koncu bomo v zeleni knjigi povzeli vse rezultate in izkušnje s projekta, tako da bodo do njih imeli dostop tudi drugi deležniki in uporabniki.  

Projektni partnerji
Pri tem projektu EU sodeluje devet partnerjev, ki si preko državnih mej prizadevajo za skupni cilj. Po zaslugi strokovnega znanja European Neighbours [Evropski sosedje] (Avstrija), FormAzione Co & So Network (Italija) in Association Odyssée [Združenje Odiseja] (Francija) sta vključevanje v družbo in integracija na trg dela za begunke možna. Poleg tega k razvoju izobraževalnih programov za begunke prispevajo bogate izkušnje Slovenske filantropije, združenja za promocijo prostovoljstva (Slovenija). IHK Projektgesellschaft [Projektna družba IHK] (Ostbrandenburg) in Verbund für soziale Projekte (VSP) [Združenje za družbene projekte] sta skoraj vsak dan v stiku s ciljno skupino, poleg tega imata široko mrežo v nemškem gospodarstvu. Ta mreža je ena od prednosti Evropske mreže za prenos in uporabo rezultatov EU projektov (E.N.T.E.R. – European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results; Avstrija), ki bo rezultate projekta razširila med ciljne skupine, pa tudi v širšo javnost. In nazadnje, Fachhochshule des Mittelstands (Univerza za aplikativne znanosti, FHM, Nemčija) in Univerza na Primorskem (Slovenija) skrbita za znanstveno kakovost mednarodnega projekta in za to, da so vsi rezultati znanstveno veljavni in potrjeni.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino