Možnosti izobraževanja in zaposlitve v Nemčiji

datum: 21.02.2018

kategorija: Obvestila za študente

                                              
Rok prijave: takoj oz. do 28. februarja 2018
Naziv delovnega mesta: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v vrtcih (m/ž)
Število delavcev: več delovnih mest
Naziv podjetja in kontaktni podatki:
Unsere Champions GmbH
Hans – Stützle – Str. 20, 81249 München-Freiham, Nemčija
http://unsere-champions.de/

Unsere Champions je mlado in izredno uspešno podjetje, ki se ukvarja z vzgojo in varovanjem predšolskih otrok. Zelo hitro se širi tako v Münchnu, kjer bo samo letos odprlo vsaj še pet novih podružnic, kot tudi v tujini. Je prijazen in zanesljiv delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene ter njihove predloge in mnenja upošteva v svojih razvojnih načrtih. Nudi možnost napredovanja. V svojih vrstah že zaposluje tujce iz drugih držav in imajo oboji dobre izkušnje.

Opis del in nalog:
• Jasli (otroci v starosti od 12 mesecev do 3 let): varovanje, vzgoja, hranjenje, preoblačenje, previjanje ipd.
• Vrtec (otroci v starosti od 3 do 6 let): varovanje, vzgoja, razdeljevanje obrokov ipd.

Pogoji prijave: (izobrazba, veščine, delovne izkušnje):
• Ustrezna izobrazba: diplomirani profesorji razrednega pouka, pedagogi, profesorji sociologije, socialni delavci, psihologi, profesorji defektologije; vzgojitelji predšolskih otrok ali pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok; v primeru večpredmetnih študijev mora biti vsaj ena smer pedagogika; pogojno so možni tudi drugi izobrazbeni profili, vendar so v tem primeru nujne formalne izkušnje z delom s predšolskimi otroki.
• Znanja iz razvojne psihologije in predšolske pedagogike.
• Delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželene.
• Ustvarjalnost, komunikativnost in obvladovanje socialnih veščin.
• Sposobnost vživljanja v otrokov svet, dojemljivost za potrebe predšolskih otrok in veselje do dela z otroki.
• Psihofizično zdravje, zrela in odgovorna osebnost, urejenost in stabilen značaj.
• Znanje nemškega jezika vsaj stopnje B1 (zahteva se uradno potrdilo o opravljenem izpitu); v roku šestih mesecev mora kandidat, ki je že v delovnem razmerju z Unsere Champions, opraviti še izpit iz nemškega jezika stopnje B2, če ga ob podpisu pogodbe o delovnem razmerju še nima. Kandidata, ki je resen in izpolnjuje pogoje, a ob prijavi še nima uradnega potrdila o opravljenem izpitu B1, uvrstimo na čakalni seznam in resno računamo nanj.

Pogodba in plačilo ter druge ugodnosti:
• Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s trimesečno poskusno dobo, za polni delovni čas (40 ur tedensko). Delovni čas je od 7.15 do 16.00 (polurna malica ni všteta v delovni čas). 30 dni dopusta; po dogovoru prilagodljiv delovnik za urejanje nujnih obveznosti.
• Plačilo vzgojitelja je 3.256,61 evrov bruto, plačilo pomočnika vzgojitelja pa 2.836,14 evrov bruto; dodatno: 13. plača (osnovna plača) in različni dodatki ter izplačilo morebitnih nadur.
• Delodajalec nudi pomoč pri začetni nastanitvi in pri iskanju trajne nastanitve. Nudi tudi možnost vključitve otrok izbranih kandidatov v svoje oddelke.

Dodatne informacije in prijava:
Če vas delo z otroki zanima in če izpolnjujete pogoje za prijavo, potem čim prej oz. najkasneje do 28. februarja 2018 (rok prijave bo zaradi potreb po kadrih 1. 3. 2018 zagotovo še podaljšan) v nemškem ali angleškem jeziku posredujte vlogo in atraktiven življenjepis ter dokazila in priporočila oziroma vsakršna vprašanja na e-naslov zaposlitev@unseree-champions.de (kontaktna oseba: Mojca Železnikar, tel. št.: 040 22 88 07) in v vednost na damjana.karlo@ess.gov.si (kontaktna oseba: Damjana Karlo, tel. št.: 01 330 81 97).
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino