Praksa v okviru Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF

datum: 05.11.2018

kategorija: Obvestila za študente


Center za vseživljenjsko učenje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) v študijskem letu 2018/2019 išče študente 1. in 2. letnika mag. štud. prog. Izobraževanje odraslih in razvoj kariere ter študente 2. letnika mag. štud. prog. Socialna pedagogika, ki bi opravljali prakso v okviru centra.  

Praksa zajema naslednje naloge:

 •        promocija kataloga CVŽU UP PEF,
 •        urejanje seznamov udeležencev izobraževanj,
 •        ažuriranje adreme z e-naslovi,
 •        izdelava poročil po opravljenem izobraževanju CVŽU UP PEF,
 •        izdelava potrdil o udeležbi,
 •        vodenje vsebin na socialnem omrežju Facebook,
 •        pomoč pri organizaciji izobraževanj,
 •        pomoč pri organizaciji Kariernega dneva,
 •        pomoč pri organizaciji drugih izobraževanj UP PEF,
 •        pomoč pri organizaciji srečanja Alumni kluba UP PEF,
 •        pomoč pri izdelavi samoevalvacijskega poročila,
 •        ostale naloge v skladu z dogovorom.

Čas trajanje prakse: tri oz. štiri tedne.  

Število mest:

 •        eno mesto (november-december),
 •        eno mesto (december-januar),
 •        eno mesto (januar-februar),
 •        eno mesto (februar-marec),
 •        eno mesto (marec-april),
 •        eno mesto (april-maj).

Kontakt:
CVZU UP PEF
Andreja Sopič in Nuša Vatovec
cvzu@pef.upr.si
05 66 31 256

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino