Razpis Erasmus + za študente

datum: 27.12.2018

kategorija: Obvestila za študente


Objavljen je razpis za Erasmus + KA103 za študente. Prijavo za študijsko leto 2019/2020 je potrebno oddati najkasneje do 23. januarja 2019.

Pojasnilo o razpisu Erasmus + KA103
Razpis Erasmus + KA103
Spletna prijavnica UP PEF

_____________________________________________________________________

Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru programa Erasmus+ v študijskem letu 2019/2020 imajo možnost, da:

- del študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
- opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
- so oproščeni stroškov šolnine v tujini, registracije, izpitov in dostopa do laboratorija ali knjižnice na instituciji gostiteljici, lahko pa se jim zaračunajo stroški v manjših zneskih, na primer za zavarovanje, študentske zveze, uporabo različnega gradiva, kot so fotokopije ali laboratorijski proizvodi, na enaki osnovi, kot se ti stroški zaračunavajo lokalnim študentom,
- se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
- pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino