Sodelovanje v projektu ŠIPK za družbeno korist

datum: 11.02.2019

kategorija: Obvestila za študente


Fakulteta za vede o zdravju se je prijavila na javni razpis »Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 (261. javni razpis).« Delovna obveznost za študente bo 40 ur/mesec, za kar bodo prejeli 6,37 EUR (bruto)/uro.

V ta namen vabi jo k oddaji informativne prijave za projekt: VPLIV ŽIVLJENJSKEGA SLOGA NA ZDRAVJE MLADIH ŠPORTNIKOV (ŽIVSLOG). Skrajni rok za oddajo je do četrtka, 14. februarja 2019, do 12.00. Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate na TUKAJ.

Naziv projekta: Vpliv življenjskega sloga na zdravje mladih športnikov
Trajanje projekta: 4 mesece
Pedagoški mentor/ji: dr. Urška Čeklić, asist., doc. dr. Saša Kenig 
Organizacija: Športni klub Salto Koper


Študent lahko sodeluje samo v enem projektu na ravni celotne Slovenije. Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje le v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje pri posameznem odpiranju ne glede na to, ali je že bil vključen v projekte programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Fakulteta za vede o zdravju je dolžna pri izboru sodelujočih študentov dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih ŠIPK (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko UP FVZ v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov. UP FVZ lahko v projektno skupino v okviru vloge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Javni razpis - Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Projekt bo potekal pod mentorstvom asist. prof. dr. Urška Čeklić in doc. dr. Saša Kenig v sodelovanju s Športnim klubom Salto Koper.

Razpoložljiva mesta za delo na projektu:
3 × Aplikativna kineziologija (univerzitetni program),
2 × Aplikativna kineziologija (magistrski program),
1 × Prehransko svetovanje – Dietetika (visokošolski program),
1 × Pedagogika (univerzitetni program),
1x Predšolska vzgoja (visokošolski program).

Opis projekta
Življenjski slog otrok in mladostnikov se je v zadnjih dveh desetletjih močno spremenil. Številni znanstveniki poročajo, da otroci in mladostniki ne dosegajo dnevnih priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Zato sta dva najpomembnejša dejavnika krepitve in varovanja zdravega življenjskega sloga, ravno redna gibalna/športna aktivnost in zdrave prehranjevalne navade otrok in mladostnikov.

Ukvarjanje s športom kot je npr. gimnastika, ima pozitivne posledice na številnih področjih: i) gibalnem razvoju, ii) oblikovanju pozitivnih vrednot posameznika, iii) krepitvi zdravja, iv) dobrem in zdravem psihosocialnem stanju posameznika. Namen projekta je, z interdisciplinarnim pristop poglobljeno proučiti življenjski slog mladih gimnastičarjev in gimnastičark. S celostnim proučevanjem in obravnavanjem bomo proučili stanje skeletno-mišičnega sistema, prehranjevalne navade ter stopnjo stresa mladih gimnastičarjev in gimnastičark.

Pri projektu bomo sodelovali z neprofitno organizacijo, GK Salto Koper, katerega glavna dejavnost je vadba gimnastike. V okviru projekta bomo na lokalno/regionalni ravni spremljali življenjski slog mladih gimnastičarjev in gimnastičark. Po končanem projektu vidimo priložnost v sodelovanju z ostalimi klubi in športnimi društvi na lokalni ravni in prispevati k višjemu in kakovostnejšemu nivoju priprave mladih športnikov v trenažno-tekmovalnem procesu.

Cilji projekta so:
- Oceniti telesno sestavo in zmogljivost gimnastičarjev/gimnastičark,
- Izdelati priporočila za varno vadbo,
- Oceniti prehranski vnos in izdelati individualizirane jedilnike,
- Oceniti stopnjo stresa s pomočjo vprašalnikov,
- Pripraviti seminar/delavnico za trenerje.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino