Sodelovanje v raziskavi o kompetencah

datum: 11.03.2019

kategorija: Obvestila za študente


Kot bodočo oziroma bodočega strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja vas vabimo k sodelovanju pri izvedbi raziskave o kompetencah in stališčih do inkluzivnega poučevanja in krepitev vrednot medkulturnosti. Raziskava je del projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga izvajamo v mreži 90 VIZ zavodov v Sloveniji (www.medkulturnost.si) in v okviru katerega smo v lanskem letu na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oddali Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja.
 
Naša želja je pripraviti smernice in priporočila za vnos vsebin v študijske programe, ki bodo bodoče strokovne delavce pripravile ter opolnomočile za uspešno delo z otroki priseljenci. Tematika je aktualna, saj priseljevanje v Slovenijo iz najrazličnejših držav sveta narašča že 20 let, v naše šole in vrtce pa se vsako leto vpiše več otrok priseljencev, katerim je potrebno omogočiti čim boljše pogoje za hitro in uspešno vključevanje v naše okolje.
 
Za pripravo relevantnih priporočil pa moramo najprej vedeti, katera znanja in kompetence bodoči strokovni delavci že imate, katera pa je potrebno še okrepiti. Tukaj vas prosimo za pomoč in vaš prispevek k pridobivanju podatkov.
 
Povezavo do vprašalnika najdete tukaj: https://www.1ka.si/a/193916.
 
Za več informacij o sami raziskavi se lahko obrnete na katarina.kocbek@isainstitut.si
 
Katarina Kocbek
univ. dipl. psih. / psychologist
gsm: +386 40 436 049
skype: katarina.kocbek

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino