Kandidatom za vpis v dodatni letnik 2019/2020

datum: 01.07.2019

kategorija: Obvestila za študente


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo v študijskem letu 2019/2020 organizirala izvedbo dodatnega letnika za kandidate (brez statusa študenta), ki želijo opraviti obveznosti za nadaljevanje študija na drugostopenjskem magistrskem študijskem programu Razredni pouk.  

Prijava v Dodatni letnik bo potekala preko spodaj navedene spletne povezave od ponedeljka, 1. julija 2019, do srede, 18. septembra 2019: 
https://vis.upr.si/pef/razpis_vnos_0_dodatni_letnik_RP.asp#.

Izpolnjeno prijavo nato natisnete in jo podpisano pošljete na naslov: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, s pripisom Prijava za vpis v dodatni letnik. Vpis v Dodatni letnik bo potekal preko interneta od ponedeljka, 23. septembra 2019, do petka, 27. septembra 2019. Po elektronski pošti oziroma po pošti boste prejeli vabilo za vpis.  

Za popolno prijavo in vpis potrebujemo:
· izpolnjen in podpisan VPISNI LIST (vpisni list izpolnite preko Visokošolskega informacijskega sistema ŠIS na dan vpisa),
· otokopijo vplačila prispevka ob vpisu po veljavnem Ceniku storitev UP PEF za tekoče študijsko leto,
· fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, osebna izkaznica ali rojstni list.  

Predmetnik dodatnega letnika:  

Št.PredmetObveznosti – delni izpiti
1.Didaktika družboslovja – RP 2 – dodatni letnikDidaktika družboslovja 1. in 2.
2.Didaktika naravoslovja – RP 2 – dodatni letnikDidaktika naravoslovja 1. in 2.
3.Matematika z didaktiko matematike – RP 2 – dodatni letnikDidaktika matematike 1., 2. in 3.
4.Pedagoška praksa – RP 2 – dodatni letnik/
5.Glasbena vzgoja z didaktiko glasbe – RP 2 – dodatni letnikDidaktika glasbe 1. in 2.
6.Teorija likovnosti– RP 2 – dodatni letnik/
7.Slovenščina z didaktiko slovenščine – RP 2 – dodatni letnikDidaktika slovenščine 1., 2. in 3.
8.Pedagoška psihologija – RP 2 – dodatni letnik/
9.Didaktika – RP 2 – dodatni letnik/

...ter morebitni diferencialni izpiti, ki so odvisni od predhodne končane izobrazbe. Vsi diferencialni izpiti so plačljivi po veljavnem ceniku storitev UP PEF za tekoče študijsko leto.    

Izvedba dodatnega letnika: 
Za dodatni letnik ne bodo organizirana samostojna predavanja, kandidati se bodo priključili predavanjem rednega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje – Razredni pouk. Zaradi narave predmetov se pričakuje obvezna prisotnost na predavanjih in vajah. Urnik predavanj bo objavljen na povezavi http://www.pef.upr.si/studenti/urniki/.      

Lepo vas pozdravljamo!
Referat za študente UP PEF

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino