Erasmus+ praksa na Veleposlaništvu RS v Berlinu

datum: 07.08.2019

kategorija: Obvestila za študente


Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse. Možni okvirni termini za opravljanje Erasmus+ študijske prakse so naslednji:
- oktober–december 2019,
- januar–marec 2020,
- april–junij 2020,
- julij–september 2020.

O odobritvi, začetku nastopa in trajanju Erasmus+ študijske prakse odloča Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu po predhodni odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.

Študenti/tke imajo možnost spoznavanja in sodelovanja pri delu veleposlaništva, in sicer:
- pomoč diplomatom pri spremljanju dogajanja v Nemčiji in krepitvi odnosov med Nemčijo in Slovenijo na različnih področjih;
- priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva;
- druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote predstavništva, v katero je študent razporejen.

Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev v Berlinu poskrbijo študenti/tke sami/e.

Pogoji:
- status študenta vključenega v program Erasmus+ v času opravljanja prakse,
- pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
- zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
- aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika.

Prijava mora vsebovati:
- kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini, v katerem naj študent/ka navede prednostna področja zanimanja,
- izpolnjen življenjepis Europass ali kratek življenjepis v slovenščini (največ 1 stran),
- priporočilo profesorja oz. delodajalca v primeru relevantnih delovnih izkušenj v slovenščini, nemščini ali angleščini (največ 2 priporočili),
- preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidat/tka želel/a opravljati Erasmus+ študijsko prakso.

Prosijo za dosledno upoštevanje dolžine in števila dokumentov. Nepopolnih prijav ali prijav s preštevilnimi dokumenti ne bodo upoštevali. Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VBN« pošljite na sloembassy.berlin@gov.si  do vključno 30. avgusta 2019. O (ne)izboru bodo obvestili do 7. septembra 2019.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino