ZaVseŽivo: Krepim komunikacijske veščine

datum: 11.02.2020

kategorija: Obvestila za študente


Datum: 19., 20. in 21. februar 2020 od 14.30 do 19.00.

Lokacija: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (točen prostor bo določen naknadno).

Izvajalec: STEP Inštitut, zavod za psihologijo dela in podjetništvo.

Ciljna publika: Za študente je delavnica brezplačna. Število mest je omejeno na 30. Prednost bodo imeli študentje, ki bodo opravili obveznosti v spletni učilnici.

Delavnica bo izvedena na praktičen način, teoretska izhodišča bodo podprta z interaktivnimi elementi in praktičnimi vajami, individualnimi nalogami, delom v parih in malih skupinah ter diskusijami.


______________________________PROGRAM___________________________________

•    Delo na sebi
Kdo sem jaz v poklicni vlogi? Kakšen strokovni delavec želim biti? Katera znanja, veščine in osebnostne moči že imam in katera bi želel še razviti? Kaj potrebujem za uspešno kariero na mojem področju dela?

•    Komunikacija z drugimi
Krepimo veščine aktivnega poslušanja, postavljanja vprašanj, podajanja povratne informacije, asertivnega vedenja in empatije.

•    Uporaba GROW modela v podpornem pogovoru z uporabniki na delovnem mestu ali sodelavci, strokovnimi kolegi.

_______________________________PRIJAVA____________________________________

Prijavite se lahko s pomočjo spletne prijavnice.

Obveznosti: Pred udeležbo na delavnici morajo udeleženci in udeleženke obvezno predelati spletno gradivo v obliki e-učenja. Gradivo je sestavljeno iz 6 poglavij, ki so po vsebini obsežnejša od delavnice (vključujejo npr. tudi teme s področja mentoriranja, kritičnega razmišljanja, upravljanja s spremembami).

Postopek za registracijo:
- Na spletni strani https://onlinementor.eu/ kliknemo na rdeči gumb Online course platform.
- V zgornjem desnem kotu kliknemo na Log in – odpre se nam možnost za prvo prijavo, kliknemo na Create new account (https://onlinementor.eu/platform/login/index.php).
- Vnesemo podatke in kliknemo na Create my new account.
- Na e-mail, ki smo ga vnesli pri registraciji, dobimo potrditveni mail s povezavo, ki jo odpremo.
- Na strani nato kliknemo na Site home, All courses in izberemo slovenski modul.
- Zadnji korak je klik na Enroll me in nato lahko pričnemo z učenjem.
- Če določena vprašanja za vas ne bodo aktualna, jih lahko izpustite (npr. če ste študent pedagoške smeri, vam ni potrebno odgovarjati na vprašanja za socialne delavce in zdravstvene tehnike, lahko pa odgovarjate tudi za svoj poklic ne glede na tip vprašanja).

V primeru tehničnih težav ali vprašanj v zvezi z moduli na spletni platformi lahko kontaktirate Jernejo Šibilja na jerneja@step-institute.org.


_________________________O PREDAVATELJICAH___________________________

Jerneja Šibilja je diplomatka evropskih študij, ima pa tudi znanja s področja psihologije. Je strokovna sodelavka in vodja projektov v STEP Inštitutu (http://www.step-institute.org/) in ISA institutu (http://isainstitut.si/isa/). Izkušnje ima z organizacijo in vodenjem delavnic, usposabljanj in dogodkov, tudi mednarodnih. Še posebej jo veseli razvoj in izvajanje delavnic na področju pozitivne psihologije, komunikacije in krepitve drugih mehkih veščin, prožnosti in osebnostnih moči.

Monika Špital končuje magistrski študij psihologije v Ljubljani in dela v podjetju Skupina Primera d.o.o. in STEP Inštitutu. Izkušnje ima z delom na različnih projektih, aktivna je zlasti na področju psihološkega blagostanja, zadovoljstva zaposlenih in merjenja učinkovitosti usposabljanj. Znanje s področja psihologije nadgrajuje z izobraževanjem na področju vodenja skupinskih procesov, vedenjskega intervjuja, moderiranja in coachinga.Na kadrovskem področju se ukvarja predvsem s psihološkim testiranjem in z ocenjevalnimi centri, sicer pa sooblikuje maraton pozitivne psihologije in mednarodno izobraževanje za učitelje iz tujine Erasmus +.

Več informacij: jerneja@step-institute.org

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino