Sodelovanje študentov v projektu

datum: 20.02.2020

kategorija: Obvestila za študente


Sporočam, da je bil  v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist naš projekt »Sodelovalno poučevanje v 1. triadi« izbran.

Kratka predstavitev projekta:

Projekt bo potekal v Ljubljani na OŠ Jožeta Moškriča v Jaršah. Želimo realizirati in analizirati povezovanje različnih profilov pedagoških delavcev v OŠ s ciljem SODELOVALNEGA POUČEVANJA. Glede na raziskave je sodelovalno poučevanje zelo učinkovit inkluzivni pristop za poučevanje v heterogenih oddelkih, saj omogoča, da učenci dobijo več pedagoške pozornosti, bolje se prepoznavajo njihove potrebe in zagotovi bolj individualizirano učenje. Študenti različnih programov boste tako imeli priložnost sodelovati v tandemu z učiteljem na razredni stopnji v vseh fazah pouka. Osnovni namen je razvijanje kompetenc timskega in sodelovalnega poučevanja, multisenzornega načrtovanja in izvajanja pouka ter razvijanje inkluzivnih kompetenc. V okviru projekta bi tako lahko razvijali tudi različne učne / didaktične pripomočke, s tem namenom smo k sodelovanju povabili tudi dva študenta iz Strojne fakultete v Ljubljani. Sodelovala bosta predvsem pri načrtovanju in izdelavi pripomočkov za pouk, na razpolago bomo imeli tudi 3D tiskalnik.

Z delom bi lahko pričeli po šolskih počitnicah, torej zadnji teden v februarju oz. prvi teden v marcu (takrat bi imeli skupen sestanek, na katerem bi se dogovorili o načinu sodelovanja …). Ker projekt poteka v Ljubljani, bi se lahko individualno dogovorili o načinu konkretnega dela na šoli (lahko strjeno – npr. kot pedagoška praksa, lahko 1 ali 2 dni v tednu).

Za sodelovanje v v projektu sodelovalnega poučevanja smo predvideli študente UP PEF in sicer po enega študenta študijskega programa Razredni pouk, Inkluzivna pedagogika, Pedagogika in Predšolska vzgoja, skupaj štiri študente UP PEF.

Glede na interes, da se pridružite sodelovanju v projektu, vas prosim, da izpolnite podatke v tabeli, ki jih potrebujemo za sklenitev pogodbe. Sodelujoči študenti morate čim prej pridobiti ustrezne napotnice za študentsko delo. Napotnica mora biti izstavljena na UP PEF (in ne samo na UP), sicer v kadrovski službi ne vedo za katero članico je študent opravljal delo. (UP PEF, Cankarjeva 5, 6000 Koper)

Urna postavka za študente je 9 EUR/uro bruto oz. 5,38 EUR/uro neto. Max št. ur na študenta pa je 200 ur za pet mesecev.

Mentorici v projektu bosta dr. Vanja Kiswarday (UP PEF) in Monika Kuntner (OŠ JM) ter učiteljice, s katerimi boste sodelovali v razredu. Strokovna sodelavka na UP PEF pa je Tina Kadunc.

Več informacij: vanjariccarda.kiswarday@pef.upr.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino