Obvestilo o novih ukrepih glede koronavirusa in izvajanju študija na daljavo

datum: 13.03.2020

kategorija: Obvestila za študente


Študente obveščamo, da Vlade Republike Slovenije sprejela sklep, št. 18100-7/2020/2 z dne 12. marca 2020, s katerim se zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa SARS-CoV-19 začasno preneha izvajati študijska dejavnost v vseh za to namenjenih prostorih. Sklep Vlade Republike Slovenije prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih od 16. do vključno 29. marca 2020.

Na tem mestu posredujemo dodatne informacije o dopolnitvi do sedaj sprejetih in sporočenih ukrepov, ki veljajo za UP PEF:

-    Od ponedeljka, 16. marca 2020, pa vse do nedelje, 29. marca 2020, v stavbo UP PEF ne bo vstopa za študente.
-    Odpovedana so vsa predavanja na rednem in izrednem študiju tako na sedežu UP PEF v Kopru kot tudi na dislociranih enotah UP PEF po Sloveniji.
-    Na nobeni lokaciji se ne izvaja izpitov ali drugih preverjanj znanja.
-    Zagovori zaključnih del se od ponedeljka, 16. marca 2020, ne razpisujejo.
-    Govorilne ure, konzultacije in podobno potekajo preko elektronske pošte, telefonov ali drugih oblik spletnega komuniciranja in ne osebno.
-    Prav tako potekajo zgolj preko elektronske pošte ali po telefonu uradne ure Referata za študente in drugih služb Tajništva UP PEF.
-    Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF je zaprta, z zaposlenimi se lahko komunicira preko elektronske pošte ali telefona.
-    V vzgojno-izobraževalnih zavodih ne potekajo več pedagoške obveznosti, niti strnjena praksa. Študente, ki so na praksi v drugih organizacijah, ki še sprejemajo študente, s prakso nadaljujejo, če jim je to omogočeno. O načinih nadomeščanja oziroma drugih rešitev za izvedbo strnjene prakse boste obveščeni. Trenutno bi bilo podajanje kakršnihkoli informacij o tem preuranjeno. 
-    Vse napovedane dogodke se odpoveduje oziroma prestavlja na druge termine.

Od najkasneje ponedeljka, 16. marca 2020, dalje boste študentje študijske obveznosti opravljali na daljavo.

Visokošolski učitelji in sodelavci, ki to še niso, bodo stopili v stik z vami preko običajnih poti, ki jih uporabljate za komuniciranje, da vam bodo pojasnili, kakšne obveznosti morate pri posameznem predmetu opraviti v obdobju, ko predavanja in vaje niso izvedeni na do sedaj običajen način.

Tako imate študenti tudi v času odpovedi predavanj in vaj v predavalnicah obveznosti, ki jih morate izpolnjevati.


 
Lepo pozdravljeni,
 
Tajnik UP PEF
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

_________________________________________________________________________

Druge povezane objave 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino