Javni poziv Štipendijskega sklada UP 2020/2021

datum: 12.03.2020

kategorija: Obvestila za študente


Univerza na Primorskem je objavila javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo s študijem. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje in študente, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP, da se prijavijo na ta javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Celotno besedilo razpisa

Kandidati za štipendijo morajo svoj interes za vključitev v sklad izraziti z vlogo (Obrazec VLOGA sklad UP 2020-2021). Roki za oddajo vlog:

  • 15. 5. 2020, 15. 6. 2020, 15. 7. 2020, 15. 8. 2020, 15. 9. 2020.


Vloga za vključitev v Štipendijski sklad UP je oddana pravočasno, če je oddana od 13. 3. 2020  do 30. 9. 2020.


Za več informacij:
Karierni center Univerze na Primorskem,
Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija

Tel.: +386 5 611 76 33 ali +386 5 611 76 36
E-pošta: kariernicenter@upr.si

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino