Nagovor dekanje ob aktualnih razmerah

datum: 22.03.2020

kategorija: Obvestila za študente

 

Drage študentke, dragi študenti.

Ko ste se odločili za univerzitetni študij, ste prav gotovo velikokrat slišali misel, da so študentska leta posebna in brezskrbna ter da je to obdobje, ki vas pripravlja na pravo in resnično življenje. Aktualne razmere, ki so posledica svetovnega širjenja  nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in razglasitev epidemije tudi na območju Republike Slovenije, so prav gotovo, vsaj za določeno obdobje, posegle tudi v vaš »brezskrben« študentski vsakdan in vas postavile v »resnično« življenje.

Izobražujete se za pedagoške poklice, ki so veliko več kot poklici. So poslanstvo, ki gradi družbo prihodnosti. Tega se zavedamo tudi pedagoški delavci na fakulteti. Trudimo se, da vam tekom študija ponudimo čim več priložnosti za pridobitev kvalitetnega in uporabnega znanja. Zavedamo se tudi, da se skupaj z vami učimo in da se tako mi kot vi mnogokrat učimo iz življenja samega. To od nas zahteva prilagajanje, soočanje s situacijo in nenazadnje kreativnost.

V kratkem obdobju smo se bili tako zaposleni kot študenti primorani prilagoditi novo nastali situaciji. Že pred razglasitvijo epidemije v državi se je Univerza na Primorskem in z njo Pedagoška fakulteta odločila, da zaradi izrednih razmer v naši bližini iz preventivnih razlogov prekine neposredni pedagoški proces. V nekaj dneh je ta odločitev dobila potrditev še v državnih ukrepih, ki do preklica prepovedujejo zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Glede na trenutne razmere je utemeljeno pričakovati, da bo tako stanje trajalo še nekaj časa, zato smo se odločili študij iz predavalnic preseliti na splet, pri čemer so nam v veliko pomoč IKT orodja.  Podobno je storila večina osnovnih in srednjih šol v državi. Kot bodoči pedagoški delavci se tako že v času študija srečujete z učenjem na daljavo, s čimer se dober del današnjih učiteljev pravzaprav v taki obliki srečuje prvič. Prav gotovo je to za vas, ne glede na siceršnjo zaskrbljenost nad aktualnimi razmerami, dragocena izkušnja, ki je ne more nadomestiti noben učni načrt.

Za nami je prvi teden spremenjenega načina dela, ki je kot rečeno za vse nas novost. Veseli me, da smo se na te nenadne in spremenjene razmere tako zaposleni na fakulteti kot študenti odzvali pozitivno in vse uspešneje izvajamo študijski proces na daljavo. Ne glede na to, da trenutno ne moremo sedeti skupaj v predavalnicah, se trudimo vam ponuditi čim bolj spodbudno učno okolje.

Drage študentke in dragi študenti, iskreno se vam zahvaljujem za vaš trud, pripravljenost delati drugače in ohranjati osredotočenost na študij. Zavedam se, da nas uvedba študija na daljavo sooča z nekaterimi izzivi in ovirami, zato vas prosim, da se v primeru vprašanj in težav obrnete po nasvet in pomoč na visokošolske učitelje in sodelavce pri posameznih predmetih, na prodekane, tutorje, na Referat za študente in tudi name. Potrudili se bomo ovire odpraviti oziroma zanje najti ustrezne rešitve.

Skupaj z vami se veselim dneva, ko se bomo lahko ponovno srečali v predavalnicah in na hodnikih fakultete.

Nikoli nismo bili bolj kot sedaj odvisni drug od drugega in naše odgovornosti do sebe in drugih.

Pazite nase, vaše družine in bližnje. Skupaj ravnajmo skrbno in odgovorno.

Dekanja
prof. dr. Mara Cotič

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino