Praktično usposabljanje na daljavo

datum: 16.04.2020

kategorija: Obvestila za študente


Obveščamo vas, da se študentom, ki ste opravili vsaj del prakse v času pred uvedbo izrednih ukrepov, praksa v celoti prizna.

Glede praktičnega usposabljanja tistih študentov, ki bi morali prakso opravljati v mesecu aprilu in maju 2020, so bile na UP PEF sprejete odločitve, ki jih navajamo v nadaljevanju.

___________________________________________________________________________

Prakso, ki bi morala potekati v času, ko so vzgojno-izobraževalni in drugi zavodi zaprti, boste izvedli v skrajšani obliki in na daljavo.

Študenti študijskih programov, ki imate na podlagi letnega programa v študijskem letu 2019/2020 v aprilu ali maju 2020 predvidena 2 tedna prakse, boste prakso na daljavo opravljali v obdobju od 4. do 8. maja 2020:

- 1. in 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk in
- 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika – redni študij.

Študenti študijskih programov, ki imate na podlagi letnega programa v študijskem letu 2019/2020 v aprilu ali maju 2020 predvidene 3 tedne prakse, boste prakso na daljavo opravljali v obdobju od 4. do 15. maja 2020:

- 3. in 4. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk,
- 1. in 3. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pedagogika,
- 1., 2. in 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja – redni študij in
- 1. in 2. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika – redni študij.  

V času trajanja prakse se ostale obveznosti (predavanja, vaje, seminarji itd.) ne izvajajo.

Tudi študenti visokošolskega strokovnega študijskega programa  1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni študij, magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inkluzivna pedagogika – izredni študij, magistrskega študijskega programa 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere ter magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zgodnje učenje boste prakso izvedli v prilagojeni obliki in na daljavo.

Študentje Predšolske vzgoje – izredni študij, ki še niste opravili prakse, lahko to obveznost uveljavite s potrdilom o zaposlitvi na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja ali vzgojitelja. Ostali boste prakso opravljali po navodilih koordinatorja.

Koordinatorji praks po posameznih študijskih programih vas bodo seznanili z navodili za opravljanje prakse na daljavo.

Želimo vam uspešno delo.

prof. dr. Amalija Žakelj,
prodekanja za študijske zadeve

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino