Vloga za izplačilo solidarnostnega dodatka

datum: 21.04.2020

kategorija: Obvestila za študente


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS bo zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 višješolskim in visokošolskim študentom izplačalo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR. Elektronska vloga je od 21. aprila 2020 objavljena na spletni strani eUprava. Dostopna bo do 25. maja 2020.

Vlogo lahko oddajo tisti študentje, ki

  • študirajo na javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji (redni in izredni),
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • niso zaposleni.

Možni načini oddaje:

  • elektronsko z uporabo e-identitete,
  • elektronsko brez uporabe e-identitete.

Pri vnosu morajo študentje poskrbeti za pravilnost in resničnost podatkov. Te bo ministrstvo preverilo v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki ju upravlja ministrstvo.

Študentom, ki izpolnjuje pogoje, se bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazala na posredovan transakcijski račun upravičenca, kot bo razviden iz vloge, o čemer bodo obveščeni na e-naslov, ki ga bodo navedli v vlogi. Po preverbi potrebnih podatkov se bodo upravičencem sredstva nakazovala sproti.

Študentje, za katere bo ministrstvo z odločbo ugotovilo, da ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev dodatka, bodo lahko zavrnitev svoje vloge izpodbijali z vložitvijo tožbe v upravnem sporu.


Kontakt za pomoč in podporo:

  • od ponedeljka do petka, od 8. do 22. ure,
  • e-naslov: ekc@gov.si,
  • tel.:  080 2002,
  • tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino