Spremembe rokov za prijave oz. odjave od izpitov in spremembe rokov v VIS

datum: 22.04.2020

kategorija: Obvestila za študente


Senat Univerze na Primorskem je na svoji 2. dopisni seji, ki je potekala od 15. do 17. aprila 2020, obravnaval več prilagoditev izvajanja študijskega procesa na univerzi zaradi epidemije COVID-19.

Med drugimi je bil sprejet tudi 11. sklep, s katerim so bili za poletno in jesensko izpitno obdobje v študijskem letu 2019/2020 spremenjeni posamezni roki, določeni s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP, in sicer:

  • študent se mora na izpit prijaviti najkasneje tretji dan pred razpisanim izpitnim rokom;
  • študent se mora od izpita odjaviti najkasneje v roku dveh dni pred razpisanim izpitnim rokom;
  • četrti odstavek 19. člena o odjavi od izpita ne velja, kar pomeni, če se študent ne odjavi od izpita in ne pristopi k izpitu, se sme prijaviti tudi na naslednji izpitni rok;
  • ocenjevalec izpita opremi seznam študentov z ocenami pisnega izpita in s podpisom ter ga odda v referat najkasneje v roku desetih dni od dneva izpita;
  • ustni del izpita se mora začeti najkasneje v roku treh delovnih dni po seznanitvi študentov z ocenami pisnega dela izpita.

O vsebini ostalih potrjenih prilagoditev izvajanja študijskega procesa na Univerzi na Primorskem in s tem tudi na Pedagoški fakulteti ste bili v pretežni meri že obveščeni, o drugih pa vas bomo, po sprejetju ustreznih izvedbenih navodil še obveščali.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino