Podrobna navodila za izvajanje dela v prostorih UP PEF v času veljavnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa

datum: 22.05.2020

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovani študentje,

pošiljamo vam dodatne informacije o nadaljnjem poteku študijskega in drugih procesov na UP PEF v študijskem letu 2019/2020.

Najprej vas obveščamo, da je bil spremenjen Študijski koledar UP za študijsko leto 2019/2020, v ponedeljek pa bo objavljen tudi nov študijski koledar UP PEF za študijsko leto 2019/2020. Ta predvideva podaljšanje organiziranega pedagoškega procesa v spomladanskem semestru do vključno petka, 19. junija 2020, poletno izpitno obdobje pa se lahko podaljša do vključno petka, 17. julija 2020. Z redkimi izjemami, se bomo poskusili na UP PEF držati dosedanjega študijskega koledarja, sprememb se bomo poslužili v izjemnih primerih. 

Predavanja in vse oblike vaj se bodo kot je bilo že predhodno sporočeno, zaključila na daljavo. Izjema bodo nekatere obveznosti na dveh področjih, to je na področju športa (plavanje) in na področju glasbe za točno določene letnike oziroma oblike študija. O tem so študente obvestili nosilci predmetov, če vas še niso, vas bodo v kratkem. 

Izpiti bodo izvedeni na dva načina, na daljavo kot do sedaj ali v prostorih UP PEF. Odločitev o tem so sprejeli nosilci predmetov in vas bodo o tem obvestili, oziroma bo to označeno pri razpisanih izpitnih rokih v ŠIS-u. Podatki se v ŠIS-u dopolnjujejo postopoma, tako ne bo za vse izpitne roke že takoj določeno, kako bodo izvedeni do konca poletnega izpitnega obdobja.

Ker se moramo pri izvedbi izpitov in drugih obveznosti držati Navodil za izvajanje dela v prostorih univerze v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: navodila), s katerimi ste bili že seznanjeni 15. maja 2020, bodo izpiti v prostorih UP PEF, prostorih drugih članic UP in na dislociranih enotah potekali prilagojeno in v manjših skupinah. Na izpite boste lahko prihajali 15 minut pred določeno uro izpita in na izpit boste morali čakati pred poslopjem, v katerem boste opravljali izpit. Nosilec predmeta ali ustrezna druga oseba, vas bo prišla iskat pred stavbo ter vas bo ob upoštevanju medosebne varnostne razdalje in ob uporabi mask spremila v predavalnico. Prav tako po izpitu čim prej zapustite stavbo. Prosimo, da upoštevate navodila oseb, ki vas bodo usmerjale, ustrezne označbe tako na sedežih kot na tleh.

V skladu z navodili poudarjamo, da je v prostih fakultete in drugi prostorih potrebno dosledno upoštevati medosebno varnostno razdaljo in nositi zaščitno masko ter si umivati in razkuževati roke. Ko zasedete vaše mesto v predavalnici, kjer bo zagotovljena ustrezna medosebna razdalja (vsaj 1,5 metra), pa lahko masko odložite. Zaščitne maske si morate zagotoviti sami. V prostore boste lahko vstopali le študentje, ki boste v ŠIS-u izpolnili Izjavo študenta pred vstopom v prostore univerze ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. To bo na vhodu v stavbo tudi preverjeno. Z vsebino izjave se natančno seznanite in upoštevajte napisano. Ob bolezenskih znakih ne prihajajte na fakulteto oz. v druge prostore, kjer se bo izvajal študijski proces. Prav tako preventivno počakajte na testiranja vaših sorodnikov z v izjavi navedenimi bolezenskimi znaki.

Zagovori zaključnih del bodo potekali ali na daljavo ali v prostorih UP PEF odvisno od dogovora članov komisije za zagovor s študentom.

Na daljavo naj potekajo tudi govorilne ure in konzultacije.

Uradne ure Referata za študente potekajo razen v izjemnih primerih po telefonu ali preko elektronske pošte. Prav tako komunicirate tudi z vsemi ostali službami UP PEF. O morebitnem drugačnem stiku se boste dogovorili s posameznimi delavci, ki bodo ob tem upoštevali vse varnostne in higienske ukrepe. Dokumente za službe UP PEF lahko pošiljate tudi z navadno pošto ali jih pustite v poštnem nabiralniku desno od glavnega vhoda v stavbo UP PEF.

Za študente tujce, ki ne prihajajo iz držav članic Evropske unije in se ne nahajajo na območju Republike Slovenije, velja, naj se le v izjemnih primerih vračajo na fakulteto, predvsem zaradi 14 dnevne karantene. Svetujemo vam, da se z visokošolskimi učitelji dogovorite za opravljanje študijskih obveznosti na daljavo.

Študenti iz držav članic Evropske unije morate spremljati pogoje za prehajanje meja za državljane države, katere državljani ste. Za študente z območja Republike Hrvaške npr. ni ovir za prehod meje. Pri študentih iz Republike Italije bomo pripravili posebna potrdila za prestop meje. Študente prosimo naj v Referat za študente sporočijo, če imajo v juniju obveznosti na UP PEF, da jim posredujemo ustrezna potrdila. Če se bo režim prehajanja meje spremenil, to ne bo več potrebno. 

Skupna visokošolska knjižnica UP FM in UP PEF je do nadaljnjega za osebni obisk in vračilo gradiva še zaprta, za izposojo pa lahko kontaktirate zaposlene in se dogovorite za varen način prevzema gradiva.
 
Za vašo pomoč in sodelovanje ter razumevanje se vam že v naprej lepo zahvaljujemo in priporočamo za potrpežljivost vseh pri prilagajanju na spremenjene razmere.

Lepo pozdravljeni,

Tajnik UP PEF
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino