Napredovanje študentov v višji letnik kot posledica epidemije Covid-19

datum: 03.07.2020

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovani študenti,

v nadaljevanju vas strnjeno obveščamo o vsebinah, o katerih ste bili z različnimi obvestili  seznanjeni v preteklih mesecih, nanašajo pa se na napredovanje študentov v višji letnik kot posledica epidemije Covid-19.   

  1. Študenti, ki boste izpolnjevali vse pogoje za napredovanje v višji letnik v skladu s študijskim programom, boste imeli v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS) kot običajno pripravljene vpisne liste za vpis v višji letnik.
     
  2. Če ne boste opravili vseh obveznosti, jih morate opraviti vsaj toliko, kot jih zahteva minimalen obseg pridobljenih ECTS kreditnih točk za izredno napredovanje. Te spremembe pogojev za napredovanje v višji letnik na posameznih študijskih programih veljajo samo za vpis v študijsko leto 2020/2021. Spremenjeni minimalni pogoji za napredovanje v višji letnik za vpis v študijsko leto 2020/2021 so navedeni tukaj.  Za tovrstno napredovanje v višji letnik ni potrebno vlagati prošenj.
     
  3. Če se vam tudi z minimalnimi pogoji za napredovanje v višji letnik ne bo uspelo vpisati v višji letnik, lahko vložite prošnjo za uveljavitev podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. To možnost lahko izkoristile samo za vpis v študijsko leto 2020/2021. Prošnja za uveljavitev podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 zaradi Covid-19 je že vnesena v Študentski informacijski sistem (ŠIS).

Podrobnejše informacije najdete v Navodilih za postopek podaljšanja statusa študenta Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021 zaradi epidemije Covid-19, št. 002-7/20 z dne 6. maja 2020.  

V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih glede zgoraj navedenega se lahko obrnete na Vodjo Referata za študente UP PEF Evo Červar Bizjak – eva.cervar.bizjak@pef.upr.si.

Lepo vas pozdravljamo.

Tajnik UP PEF
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino