Pridobitev posebnega statusa študenta

datum: 06.08.2020

kategorija: Obvestila za študente


Na Univerzi na Primorskem lahko študentje v skladu s pravilniki pridobijo poseben status.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa se vloži praviloma ob vpisu v letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli tekom študijskega leta, ko so izpolnjeni pogoji za podelitev posebnega statusa.

S pridobitvijo statusa lahko študenti pridobijo pomoč in različne prilagoditve pri opravljanju študijskih obveznosti, saj se srečujejo z dodatnimi aktivnostmi ali ovirami, ki zaradi dodatnih obremenitev ali omejitev vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje študijskih obveznosti.

_______________________________________________________________________________
 

1. Študenti s posebnimi potrebami

Da bi pridobili status študenta s posebnimi potrebami, preberite Pravilnik in izpolnite Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, ki je na koncu Pravilnika. Skupaj z dokazili jo oddajte v Referatu za študente in nato kontaktirajte tutorja učitelja, ki vam je namenjen. Po prejeti odločbi s strani Univerze na Primorskem o dodeljenem statusu, bo tutor z vami zapisal še Individualni študijski načrt, v katerem boste navedli prilagoditve študijskega procesa.


2. Študenti s posebnim statusom

Merila in postopki za uveljavitev statusa študenta športnika ali umetnika, kulturnika, za tistega, ki je aktiven v  obštudijskih dejavnostih, so navedena v Pravilih o načinih opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom. Če želite uveljaviti posebne pogoje izobraževanja, ki veljajo za študente s posebnim statusom, izpolnite Evidenčni list, ki je na koncu Pravil in ga skupaj z dokazili oddajte v Referat na fakulteti.


3. Študenti starši
 

 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Vlogo s fotokopijo rojstnega lista otroka pošljejo na Komisijo za študentske zadeve Senata UP PEF.

_______________________________________________________________________________


Tutorji učitelji

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino