Izvedba študijskega procesa v nadalje

datum: 19.02.2021

kategorija: Obvestila za študente


Spoštovani,

sporočamo vam, da bo tudi do vključno sobote, 27. februarja 2021, študijski proces potekal kot do sedaj, kar pomeni izključno na daljavo. Študijski proces poteka v skladu z objavljenimi urniki.

Od ponedeljka, 1. marca 2021, dalje pa bo študijski proces potekal v skladu z 12. sklepom, 13. redne seje Senata UP PEF, ki je potekala 15. februarja 2021.

Sklep določa naslednje:

I.

Senat UP PEF sprejema odločitev, da se vsa predavanja in druge obveznosti, razen izjem, navedenih v nadaljevanju tega sklepa, do konca študijskega leta 2020/2021 izvajajo na daljavo.

II.

Izjeme, ki se lahko izvajajo pod določenimi pogoji in ukrepi neposredno, v prostorih UP PEF, članic UP, ustreznih drugih prostorih ali prostorih dislociranih enot so:

-  študijske obveznosti pri predmetih s področja športnih veščin,
-  vaje pri predmetih s področja glasbe, plesa, znakovnega jezika, slepih in slabovidnih ter
-  druge izjeme po odobritvi Prodekanje za študijske zadeve UP PEF. 

Izjeme iz prejšnjega odstavka tega člena so možne, v koliko bodo v času izvedbe veljavni ukrepi to omogočali.

III.

Izpiti se lahko izvajajo ali na daljavo ali pa v prvem odstavku II. točke tega sklepa  navedenih prostorih glede na v času izvedbe veljavne ukrepe.

IV.

Načini izvedbe vseh oblik praks se urejajo z navodili koordinatorjev le-teh, ob upoštevanju navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ter navodil vzgojno-izobraževalnih oziroma drugih zavodov, kjer se bodo prakse izvajale.

V.

Terenske vaje in ekskurzije se izvedejo, če bo v terminih, v katerih so določene v Letnem programu terenskih vaj in ekskurzij, glede na v času izvedbe veljavne ukrepe to mogoče in ob upoštevanju teh ukrepov.

VI.

Ta sklep začne veljati takoj.

 

O morebitnih spremembah pri poteku študijskega procesa in dela v prihodnje vas bomo sproti seznanjali.


Trenutno veljavne ukrepe na Univerzi na Primorskem lahko najdete na povezavi COVID-19 in UP (upr.si).

 
Za razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo ter vas lepo pozdravljamo,


Tajnik fakultete
Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino