Mednarodni matematični kenguru

datum: 03.03.2021

kategorija: Obvestila za študente


Vljudno povaljeni k tekmovanju Mednarodni matematični kenguru, ki ga organizira DMFA Slovenije in se bo odvijalo v četrtek, 8. aprila 2021. Tekmovanje bo potekalo predvidoma ob 16. uri.

Podrobnejše informacije bodo na voljo kasneje, saj je letos zaradi COVID-19 še precej neznank glede same izvedbe. Tekmovališče bo za skoraj vse članice na UP FAMNIT (Koper, Glagoljaška 8), za študente Turistice pa bo tekmovanje na UP FTŠ-Turistica (Obala 11a. Portorož).

Vsak študent, ki želi tekmovati, se mora prijaviti na tekmovanje, in sicer preko spleta (http://www.dmfa.si/Tekmovanja/MaVS/Prijava.aspx). Prijave bodo mogoče od 25. marca 2021 do 7. aprila 2021 do 15. ure.

Prijave so potrebne zaradi rezervacije prostora/prostorov in priprave ustreznega števila tekmovalnih pol, podatki o posameznem tekmovalcu pa se uporabijo zgolj za namene tekmovanja, med drugim tudi za pripravo priznanj za najboljše tekmovalce. Tekmovanje je namenjeno vsem študentom, tudi tujcem, ki študirajo pri nas.

Tekmovalna pola bo zato na voljo tudi v angleščini. Prav tako se lahko tekmovanja udeležijo študentje na katerikoli stopnji študija (študentje mag. programov naj kot letnik študija vnesejo 4 oz. 5, študentje doktorskih programov pa 6, 7 oz. 8).

Naj poudarimo, da so naloge na tekmovanju Kenguru takšne, da ne zahtevajo znanja višje matematike. Povsem zadošča srednješolsko znanje in sposobnost logičnega razmišljanja, tako da študentje matematike in naravoslovja nimajo bistvene prednosti pred ostalimi študenti.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino