Izvedba študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022

datum: 29.09.2021

kategorija: Obvestila za študente

 

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,
 
veseli nas, se z novim študijskim letom ponovno srečujemo v naših prostorih. To pomeni, da bo ves študijski proces na rednem in izrednem študiju potekal v živo, v skladu z navodili in priporočili, povezanimi z ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki jih prejemamo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta Republike Slovenije za javno zdravje in Univerze na Primorskem – za slednje povezava na Trenutni veljavni ukrepi (upr.si).  

Urniki so objavljeni na tej povezavi Urniki - Univerza na Primorskem - Pedagoška fakulteta (upr.si).

Za vstop v prostore fakultete in vse prostore, kjer se izvaja študijski proces, morate v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev PCT.

Odlok predvideva, da vsi študentje predložijo izjave o tem, katerega izmed pogojev PCT izpolnjujejo. Izjave ste že izpolnili v Študentskem informacijskem sistemu, za kar se vam zahvaljujemo. Vsi ste dolžni imeti ves čas pri sebi dokazilo o izpolnjevanju vsaj enega izmed PCT pogojev zaradi morebitnega inšpekcijskega nadzora.

Tisti, ki se morate za izpolnitev pogoja tedensko samotestirati, boste teste prevzemali mesečno v lekarni. Pripada vam pet testov na mesec. Ob prevzemu predložite kartico zdravstvenega zavarovanja in potrdilo o šolanju. Tuji študenti, ki nimate kartice zdravstvenega zavarovanja, predložite potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Samotestirati se morate v prostorih univerze. Samotestiranje je možno vsak delovni dan med 7.30 in 19.30 v Konfucijevi učilnici (rektorat Univerze na Primorskem, Titov trg 4, Koper). V učilnici bo prisoten študent, ki bo spremljal prisotnost in bo na voljo za dodatna pojasnila in pomoč.

Po vsakem opravljenem testiranju morate za dokazovanje pogoja izpolnili Evidenčni list za namen samotestiranja (obrazec je dostopen tukaj), ki ga vsakokrat natisnite, izpolnite in shranite pri sebi (v primeru morebitnega inšpekcijskega nadzora ne sme biti starejši od sedmih dni).

Študentom, ki ste zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih ali pri drugih delodajalcih, pri katerih morate za opravljanje vašega dela dokazovati izpolnjevanje pogojev PCT, enaka dokazila veljajo tudi za opravljanje študijskih obveznosti na UP PEF. Torej morate imeti pri sebi veljavno potrdilo, ki dokazuje enega izmed pogojev PCT - lahko je to tudi evidenčni list samotestiranja, ki ste ga opravili v svoji delovni organizaciji.

Dodatne informacije so objavljene na povezavi Hitro antigensko testiranje študentov in zaposlenih (upr.si).
 
Ob začetku posamezne študijske obveznosti, boste skenirali QR kodo in izpolnili ustrezni vprašalnik. To je potrebno, da bomo v primerih morebitnih okužb in s tem visokorizičnih stikov kar najbolj učinkovito reagirali. Kodo morate skenirati tudi vsakokrat, ko v pričnete novo obveznost (tudi če ste v isti predavalnici npr. pri dveh zaporednih predavanjih, morate pred vsakim skenirati QR kodo in izpolniti vprašalnik).

Tako vas prosimo, da si na vaše mobilne naprave namestite aplikacijo za branje QR kod.

V prostorih fakultete je potrebno ves čas nositi masko in skrbeti za samozaščitno ravnanje z ustrezno higieno rok in kašlja ter spoštovanjem drugih splošnih higienskih ukrepov za preprečevanja širjenja bolezni (umivanje in razkuževanje rok, higiena kašlja, medosebna razdalja, kjer je to mogoče). Dodatna navodila in aktualne podatke dobite na naslednji povezavi COVID-19 in UP (upr.si).
                   
V primeru suma ali potrditvi bolezni COVID-19 (pojav simptomov bolezni COVID-19, odvzem vzorca za PCR, s katerim je bila pri osebi potrjena okužba, ali z odvzemom vzorca za HAGT ali samotestiranje - v kolikor PCR test okužbe ne bo potrdil, bodo vsi nadaljnji ukrepi preklicani) po tem, ko ste bili v prostorih fakultete, se nemudoma izolirajte in nas takoj kontaktirajte na COVID-19@pef.upr.si.

Prejeli boste obrazce, na podlagi katerih boste pripravili seznam stikov za pretekla dva dneva, sicer pa se boste morali ravnati skladno z navodili osebnega zdravnika.

V primeru odrejenih karanten za posamezne letnike ali skupine oziroma posameznike, vas bomo obvestili tudi o načinu nadaljnjega poteka študijskega procesa za čas trajanja karantene. Splošnih navodil v naprej ni mogoče podati, ker na nadaljnjo izvedbo študijskega procesa v takih primerih vpliva veliko različnih dejavnikov.
 
Če imate v zvezi z vsebino tega sporočila še kakršnakoli koli vprašanja, jih, prosim, naslovite na COVID-19@pef.upr.si.

Za vaše sodelovanje in razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Želimo vam uspešno novo študijsko leto, v katerem se moramo vsi v največji možni meri potruditi, da bo študijski proces potekal čim bolj varno in nemoteno.

Lepo vas pozdravljamo.


              Tajnik fakultete                                                                   Dekanja
   Tanja Marsič, univ. dipl. prav.                                              prof. dr. Mara Cotič
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino