Objava seznama popolnih kandidatur za volitve članov ŠŠ UP PEF

datum: 13.10.2021

kategorija: Obvestila za študente

 

Obveščamo vas,

da se je Volilna komisija za študentske volitve v študijskem letu 2021/2022 13. oktobra 2021 sestala na 1. redni seji.


Na seji so bile potrjene vložene kandidature, tako se v skladu s petim odstavkom 14. člena Pravilnika o načinu volitev članov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem objavlja: 

Seznam popolnih kandidatur
(navedenih po datumu in uri prispetja kandidatur)

 
1.    Maja Humski, študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja, absolvent, redni študij;
2.    Matija Jenko, študijski program 3. stopnje Edukacijske vede, 1. letnik, izredni študij;
3.    Lavra Videčnik, študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja, absolvent, redni študij;
4.    Teja Perčič, študijski program 1. stopnje Pedagogika, absolvent, redni študij in
5.    Rok Žerdin, študijski program 1. stopnje Razredni pouk, 3. letnik, redni študij.


Dopolnjen seznam popolnih kandidatur bo objavljen naknadno in sicer po prejemu dopolnjenih kandidatur.

Prilagamo tudi izpis 1. sklepa  1. redne seje  ki je potekala 13. oktobra 2021.

Do vsebine 1. sklepa dostopite s klikom na Izpis 1. sklepa.

 

Predsednica Volilne komisije

Maruša Pipan

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino