dodiplomski študijski programi – izredni študij

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Koper

Zbrano dne 22.01.2018 ob 13:48


Število vseh obvestil: 14

1. obvestilo: 19.01.2018 - 1. PV - IŠ KOPER - SPREMEMBA PREDAVANJ

2. obvestilo: 17.01.2018 - 3. PV - KOPER - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ

3. obvestilo: 11.01.2018 - Didaktični pripomoček

4. obvestilo: 09.01.2018 - 1. del ŠTUDENTSKIH IZKAZNICA - Obvestilo

5. obvestilo: 30.11.2017 - 1.PV IŠ - ANGLEŠKI JEZIK KOT JEZIK STROKE - UČNO GRADIVO

6. obvestilo: 21.11.2017 - OBVESTILO ZA VIŠJE LETNIKE - PREVZEM NALEPK ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

7. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

8. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

9. obvestilo: 24.08.2017 - SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS

10. obvestilo: 28.03.2017 - dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev

11. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

12. obvestilo: 08.03.2016 - Nova Pravila o diplomi UP PEF

13. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študija

14. obvestilo: 06.01.2014 - 3. PV - IŠ IN ABSOLVENTI KOPER: NALEPKE ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE1. PV - IŠ KOPER - SPREMEMBA PREDAVANJ
Datum: 19.01.2018

Obveščamo vas, da bodo odpadla predavanja pri predmetu Plesne dejavnosti izvajalke dr, Vesne Geršak pred., dne, 26. 01. 2018. Predavanja se bodo ( v celoti - 10 ur) izvedla v soboto, dne, 27. 01. 2018. Sprememba je že zabeležena na urniku.

Referat za študente

3. PV - KOPER - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ
Datum: 17.01.2018

Obveščamo vas, da  bodo laboratorijske vaje predmeta Specialna Pedagogika - 3. skupina, pri Moniki Kuntner, asist.,  potekale v soboto, dne, 3.2.2018, skupaj s prvo skupino. Spremembo si lahko ogledate že na urniku. 

Referat za študente

Didaktični pripomoček
Datum: 11.01.2018

Spoštovani,

študentke Inkluzivne pedagogike - 2. letnik (redni študij) so v lanskem letu (1. letnik IP) pri doc. dr. Mojci Kukanja Gabrijelčič pri predmetu Metode dela z nadarjenimi in talentiranimi učenci, izdelovali didaktični pripomoček, ki so ga pustili na fakulteti, da bo le-ta na voljo za izposojo različnim študentom, šolam in vrtcem.
Gre za didaktični pripomoček, ki so ga poimenovali Kockomisija - lesene kocke s črkami v brajici in narisanimi tipnimi sličicami. Kocke so v lesenem okvirju. Zraven so priloženi tudi krtončki z nalogami. Pripomoček z dodatki je shranjen v škatli. 
Omenjen pripomoček naj bi se izgubil oz je morda pri komu dlje časa izposojen.
Ker je velika želja študentk, ki so pripomoček izdelale, da se pripomoček uporabi v praksi in se ga tudi naprej razvije, prosimo, če ga je kdo videl, da sporoči v referat oz če je pri komu izposojen, da ga tudi vrne v referat.


Hvala za razumevanje.


1. del ŠTUDENTSKIH IZKAZNICA - Obvestilo
Datum: 09.01.2018

Obveščamo vas, da smo prejeli študentske izkaznice študentov 1. stopnje, ki so se vpisali na fakulteto v 1. prijavnem roku. Če niste oddali slike za osebni dokument ob vpisu, izkaznice ne boste prejeli.

Vsi, ki ste se vpisali v 2. prijavnem roku boste izkaznice prejeli kasneje in žal nimamo informacije kdaj naj bi to bilo, predvidoma do meseca februarja.

Izkaznice lahko prevzamete v referatu v času uradnih ur.

Referat za študente

 

1.PV IŠ - ANGLEŠKI JEZIK KOT JEZIK STROKE - UČNO GRADIVO
Datum: 30.11.2017

Obveščamo vas, da pri predmetu Angleški jezik kot jezik stroke ni elektronskih gradiv, temveč se bo uporabljal učbenik, ki ga lahko še pred pričetkom predavanj, kupite preko univerzitetne založbe:

http://www.hippocampus.si/prodaja/english-for-education-studies/

Referat za študente

OBVESTILO ZA VIŠJE LETNIKE - PREVZEM NALEPK ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE
Datum: 21.11.2017

Obveščamo vas, da so prispele nalepke za študentske izkaznice (za študente višjih letnikov). Možen prevzem v referatu UP PEF, v času uradnih ur.

Referat za študente 

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS
Datum: 24.08.2017

Obveščamo vse študente, ki ste se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali na UP PEF, da je prišlo do spremembe pri uporabniškem imenu za prijavo v sistem ŠIS.

Od sedaj naprej, je za prijavo v sistem ŠIS potrebno napisati VPISNO ŠTEVILKO na polje uporabniško ime, geslo ostaja nespremenjeno.

 

 

Referat za študente.

dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev
Datum: 28.03.2017

Pozdravljene študentke, pozdravljeni študentje,

 

UP PEF in ŠS UP PEF tudi letos organizirata dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev. Nujno bi potrebovala za pomoč pri organizaciji in izpeljavi delavnice - vadbene urice urice za predšolske otroke - 6 študentk. Delavnica bo v petek, 7. aprila 2017 od 9.30 do 10.30 v atriju fakultete.

 

Prosim, če lahko povprašate med svojimi kolegi, sošolci in sošolkami. Prosim, posredujte na skupno elektronsko pošto.

 

Več info na: tadeja.volmut@pef.upr.si 

 

Vnaprej se vam zahvaljujem in lepo pozdravljam.

 

doc. dr. Tadeja Volmut

 

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Nova Pravila o diplomi UP PEF
Datum: 08.03.2016

S 1. aprilom 2016 stopijo v veljavo nova Pravila o diplomi UP PEF, ki jih je Senat UP PEF sprejel  4. 3. 2016. Objavljena so na spletni strani UP PEF, prilagojena so jim tudi Kratka navodila, ki so ravno tako na spletni strani. Nova pravila, med drugim,

·         omejujejo število oblikovno-tehničnih pregledov s strani strokovne službe ter s tem povečujejo odgovornost študentov pri oblikovanju del,

·         spreminjajo število izvodov zaključnih del ob prijavi k zagovoru,

·         določajo pogoje za izdajo potrdila o zaključku študija (potrdila o diplomiranju).

Vsi obrazci so na razpolago v ŠIS-u: gradiva za študente/gradiva za zaključek študija  in pa tudi na spletni strani UP PEF.

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva.3. PV - IŠ IN ABSOLVENTI KOPER: NALEPKE ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE
Datum: 06.01.2014

Obveščamo vas, da smo prejeli nalepke za študentske izkaznice. Prevzamete jih lahko v času uradni ur.

 

Referat za študente

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Ljutomer

Zbrano dne 22.01.2018 ob 13:48


Število vseh obvestil: 5

1. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

2. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

3. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

4. obvestilo: 08.03.2016 - Nova Pravila o diplomi UP PEF

5. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaVpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Nova Pravila o diplomi UP PEF
Datum: 08.03.2016

S 1. aprilom 2016 stopijo v veljavo nova Pravila o diplomi UP PEF, ki jih je Senat UP PEF sprejel  4. 3. 2016. Objavljena so na spletni strani UP PEF, prilagojena so jim tudi Kratka navodila, ki so ravno tako na spletni strani. Nova pravila, med drugim,

·         omejujejo število oblikovno-tehničnih pregledov s strani strokovne službe ter s tem povečujejo odgovornost študentov pri oblikovanju del,

·         spreminjajo število izvodov zaključnih del ob prijavi k zagovoru,

·         določajo pogoje za izdajo potrdila o zaključku študija (potrdila o diplomiranju).

Vsi obrazci so na razpolago v ŠIS-u: gradiva za študente/gradiva za zaključek študija  in pa tudi na spletni strani UP PEF.

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Slovenske Konjice

Zbrano dne 22.01.2018 ob 13:48


Število vseh obvestil: 5

1. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

2. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

3. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

4. obvestilo: 08.03.2016 - Nova Pravila o diplomi UP PEF

5. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaVpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Nova Pravila o diplomi UP PEF
Datum: 08.03.2016

S 1. aprilom 2016 stopijo v veljavo nova Pravila o diplomi UP PEF, ki jih je Senat UP PEF sprejel  4. 3. 2016. Objavljena so na spletni strani UP PEF, prilagojena so jim tudi Kratka navodila, ki so ravno tako na spletni strani. Nova pravila, med drugim,

·         omejujejo število oblikovno-tehničnih pregledov s strani strokovne službe ter s tem povečujejo odgovornost študentov pri oblikovanju del,

·         spreminjajo število izvodov zaključnih del ob prijavi k zagovoru,

·         določajo pogoje za izdajo potrdila o zaključku študija (potrdila o diplomiranju).

Vsi obrazci so na razpolago v ŠIS-u: gradiva za študente/gradiva za zaključek študija  in pa tudi na spletni strani UP PEF.

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Ptuj

Zbrano dne 22.01.2018 ob 13:48


Število vseh obvestil: 7

1. obvestilo: 04.01.2018 - 3. PV - PTUJ: SPREMEMNA V URNIKU

2. obvestilo: 25.10.2017 - 3.PV-IŠ PTUJ: SPECIALNA PEDAGOGIKA - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ V MESECU MAJU 2018

3. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

4. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

5. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

6. obvestilo: 08.03.2016 - Nova Pravila o diplomi UP PEF

7. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študija3. PV - PTUJ: SPREMEMNA V URNIKU
Datum: 04.01.2018

Obveščamo vas, da je prišlo do sprememb lokacij predavanj. Spremembe so zabeležene na urniku, za sledeče datume: 13. 01., 16. 02. ter 09. 03. 2018.

Prosimo vas, da upoštevate spremembe lokacij.

Referat za študente

3.PV-IŠ PTUJ: SPECIALNA PEDAGOGIKA - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ V MESECU MAJU 2018
Datum: 25.10.2017

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe urnika, in sicer v mesecu maju 2018 za predmet SPECIALNA PEDAGOGIKA - izvedba vaj.

 

Predvidene vaje predmeta SPECIALNA PEDAGOGIKA po urniku za 3. in 1. skupino se prenesejo na datum 19. in 26. maj 2018. Torej 3. skupina bo vaje predmeta imela dne 19. maja 2018, 1. skupina pa 26. maja 2018. Sprememba na urniku je označena z rdečo barvo.

 

Prosimo za pregled.

 

Referat za študente

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Nova Pravila o diplomi UP PEF
Datum: 08.03.2016

S 1. aprilom 2016 stopijo v veljavo nova Pravila o diplomi UP PEF, ki jih je Senat UP PEF sprejel  4. 3. 2016. Objavljena so na spletni strani UP PEF, prilagojena so jim tudi Kratka navodila, ki so ravno tako na spletni strani. Nova pravila, med drugim,

·         omejujejo število oblikovno-tehničnih pregledov s strani strokovne službe ter s tem povečujejo odgovornost študentov pri oblikovanju del,

·         spreminjajo število izvodov zaključnih del ob prijavi k zagovoru,

·         določajo pogoje za izdajo potrdila o zaključku študija (potrdila o diplomiranju).

Vsi obrazci so na razpolago v ŠIS-u: gradiva za študente/gradiva za zaključek študija  in pa tudi na spletni strani UP PEF.

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Koper

Zbrano dne 22.01.2018 ob 13:48


Število vseh obvestil: 3

1. obvestilo: 30.11.2017 - 1.PV IŠ - ANGLEŠKI JEZIK KOT JEZIK STROKE - UČNO GRADIVO

2. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

3. obvestilo: 24.08.2017 - SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS1.PV IŠ - ANGLEŠKI JEZIK KOT JEZIK STROKE - UČNO GRADIVO
Datum: 30.11.2017

Obveščamo vas, da pri predmetu Angleški jezik kot jezik stroke ni elektronskih gradiv, temveč se bo uporabljal učbenik, ki ga lahko še pred pričetkom predavanj, kupite preko univerzitetne založbe:

http://www.hippocampus.si/prodaja/english-for-education-studies/

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS
Datum: 24.08.2017

Obveščamo vse študente, ki ste se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali na UP PEF, da je prišlo do spremembe pri uporabniškem imenu za prijavo v sistem ŠIS.

Od sedaj naprej, je za prijavo v sistem ŠIS potrebno napisati VPISNO ŠTEVILKO na polje uporabniško ime, geslo ostaja nespremenjeno.

 

 

Referat za študente.

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Koper

Zbrano dne 22.01.2018 ob 13:48


Število vseh obvestil: 8

1. obvestilo: 22.01.2018 - 1. PV - IŠ ŠKOFJA LOKA - PLESNE DEJAVNOSTI - NADOMEŠČANJE

2. obvestilo: 12.01.2018 - 1. PV - IŠ ŠKOFJA LOKA 1.DEL ŠTUDENTSKIH IZKAZNIC

3. obvestilo: 12.12.2017 - 1. PV- IŠ ŠKOFJA LOKA - MLADINSKA KNJIŽEVNOST - SPREMEMBA URNIKA

4. obvestilo: 30.11.2017 - 1.PV IŠ - ANGLEŠKI JEZIK KOT JEZIK STROKE - UČNO GRADIVO

5. obvestilo: 29.11.2017 - 1.PV - IŠ ŠKOFJA LOKA: PLESNE DEJAVNOSTI - obvestilo

6. obvestilo: 27.11.2017 - OBVESTILO ZA VIŠJE LETNIKE - PREVZEM NALEPK ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

7. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

8. obvestilo: 24.08.2017 - SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS1. PV - IŠ ŠKOFJA LOKA - PLESNE DEJAVNOSTI - NADOMEŠČANJE
Datum: 22.01.2018

Obveščamo vas, da bo  nadomeščanje vaj - Plesne dejavnosti ( Vid Lenard, asist. ), potekalo v soboto, dne,  27. 1. 2018 od  13.00 - 17.00 ( 2. skupina) ter 3. 2. 2018, od 9.00 - 13.00  (1. skupina). Skupini sta isti, kot pri predmetu Osnove pedagogike in Predšolska pedagogika .

Spremembe so vpisane na urniku.

 

Referat za študente

 

1. PV - IŠ ŠKOFJA LOKA 1.DEL ŠTUDENTSKIH IZKAZNIC
Datum: 12.01.2018

Obveščamo vas, da smo prejeli študentske izkaznice študentov 1. stopnje, ki so se vpisali na fakulteto v 1. prijavnem roku. Če niste oddali slike za osebni dokument ob vpisu, izkaznice ne boste prejeli.

Vsi, ki ste se vpisali v 2. prijavnem roku boste izkaznice prejeli kasneje in žal nimamo informacije kdaj naj bi to bilo, predvidoma do meseca februarja.

Izkaznice lahko prevzamete v sprejemni pisarni (bivša vojašnica)

Referat za študente

1. PV- IŠ ŠKOFJA LOKA - MLADINSKA KNJIŽEVNOST - SPREMEMBA URNIKA
Datum: 12.12.2017

Obveščamo vas, da se bodo predavanja in vaje predmeta Mladinska književnost, namesto 17. 03. 2018 in 24. 03. 2018,  izvajala v terminu 20. 01. 2018 ter 09. 02.2018.

Sprememba je zabeležena na urniku, objavljenemu na spletni strani.

Referat za študente

1.PV IŠ - ANGLEŠKI JEZIK KOT JEZIK STROKE - UČNO GRADIVO
Datum: 30.11.2017

Obveščamo vas, da pri predmetu Angleški jezik kot jezik stroke ni elektronskih gradiv, temveč se bo uporabljal učbenik, ki ga lahko še pred pričetkom predavanj, kupite preko univerzitetne založbe:

http://www.hippocampus.si/prodaja/english-for-education-studies/

Referat za študente

1.PV - IŠ ŠKOFJA LOKA: PLESNE DEJAVNOSTI - obvestilo
Datum: 29.11.2017

Obveščamo vas, da se  bodo predavanja predmeta Plesne dejavnosti, (ki so bila odpovedana, zaradi bolezni dr. Vesne Geršak, pred.) izvajala :

19.01.2017 (od 16:00 - 20:00) in

02. 02. 2017 (od 16:00 - 20:00)

Referat za študente

OBVESTILO ZA VIŠJE LETNIKE - PREVZEM NALEPK ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE
Datum: 27.11.2017

Obveščamo vas, da so prispele nalepke za študentske izkaznice (za študente višjih letnikov). Nalepke lahko prevzamete le s študentsko izkaznico, in sicer v sprejemni pisarni, v petek pred začetkom predavanj.

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS
Datum: 24.08.2017

Obveščamo vse študente, ki ste se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali na UP PEF, da je prišlo do spremembe pri uporabniškem imenu za prijavo v sistem ŠIS.

Od sedaj naprej, je za prijavo v sistem ŠIS potrebno napisati VPISNO ŠTEVILKO na polje uporabniško ime, geslo ostaja nespremenjeno.

 

 

Referat za študente.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino