podiplomski MAG študij – redni študij

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Podiplomski študij – redni in izredni študij - Magistrski študijski programi 2. stopnje

Zbrano dne 06.09.2018 ob 13:12


Število vseh obvestil: 4

1. obvestilo: 06.09.2018 - 1. letnik RP: SOCIOLOGIJA EDUKACIJE - razpored izpita

2. obvestilo: 04.09.2018 - VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ - NUJNO!

3. obvestilo: 05.02.2018 - Prijava teme zaključnega dela - novi obrazci

4. obvestilo: 20.04.2017 - Kratka navodila za magistriranje1. letnik RP: SOCIOLOGIJA EDUKACIJE - razpored izpita
Datum: 06.09.2018

Obveščamo vas, da bo izpit pri predmetu Sociologija edukacije potekal po sledečem razporedu.

Študentje s priimkom od A do N ob 11.00 in študentje od O do Ž ob 13.00, in sicer v predavalnici P2.

Referat za študente

VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ - NUJNO!
Datum: 04.09.2018

Vse študente naprošamo, da se NE VPISUJEJO v absolventski letnik, dokler ne prejmejo položnice za vpisnino, saj po odprtju vpisnih listov poteka postopek preverbe izpolnjevanja pogojev za koriščenje dodatnega leta.

 

Dodatno leto oziroma absolventski staž je izraz, ki se uporablja za čas po zaključku zadnjega semestra, ko študent lahko obdrži status študenta, če ne diplomira oziroma dokonča podiplomskega študija. Študent pravico uveljavlja z vpisom v dodatno leto oziroma absolventski staž. To pravico lahko koristi samo takoj po zaključku zadnjega semestra, in sicer, če:

 

-          ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer; potem mu status preneha že ob zaključku zadnjega semestra),

-          ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

-          ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.   

 

Hvala za razumevanje.

Referat za študente

Prijava teme zaključnega dela - novi obrazci
Datum: 05.02.2018

Obveščamo vas, da bodo s pričetkom spomladanskega semestra pričeli veljati novi obrazci za prijave tem zaključnih del. 

Objavljeni so v wordovih dokumentih  v ŠIS-u, v zavihku gradiva/druga gradiva

 

Glede na različne vrste zaključnih del, so na razpolago tudi trije različni vzorci dispozicij, in sicer za teoretično delo, empirično ter praktično.

Obrazci so študentom na razpolago v obliki, kot jih določajo pravila vezana na postopke zaključka študija ter dajejo študentom možnosti  izbire vsebin v posameznih rubrikah, ki so prilagojene vrsti njihovega zaključnega dela. 

 

V obrazcih je potrebno izpolniti vse rubrike, in sicer le v predpisanem obsegu, ne več. 

 

Kratka navodila za magistriranje
Datum: 20.04.2017

Študente magistrskih študijskih programov obveščamo, da so na spletni strani UP PEF (zavihek študenti/zaključek študija) pod zapisom Zaključek študija - 2. STOPNJA, objavljena Kratka navodila za magistriranje.

V njih so v strnjeni obliki zapisani postopki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih druge stopnje.nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino