podiplomski MAG študij – redni študij

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Podiplomski študij – redni in izredni študij - Magistrski študijski programi 2. stopnje

Zbrano dne 10.07.2018 ob 15:37


Število vseh obvestil: 5

1. obvestilo: 31.05.2018 - Prejeti računi

2. obvestilo: 28.05.2018 - SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE - DATUMI (JUNIJ, JULIJ, AVGUST)

3. obvestilo: 05.02.2018 - Prijava teme zaključnega dela - novi obrazci

4. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

5. obvestilo: 20.04.2017 - Kratka navodila za magistriranjePrejeti računi
Datum: 31.05.2018

 

Spoštovani,

po elektronski pošti in v sistem ŠIS (bo)ste lahko prejeli račune za opravljanje izpitov.

V primeru, da je račun neupravičen, pošljite elektronsko sporočilo (nadine.baruca@pef.upr.si) in bomo zadevo sproti uredili (po potrebi izdali dobropis). V zadevo zapišite ime in priimek ter RAČUN.

 

Račun je neupravičen v naslednjih primerih:

ste kot oceno dobili vpisano ODJAVNICO (v primeru, da ste prejeli NI PISTOPIL, se račun plača, saj se vam šteje izpitni rok), ste vpisani po merilih za prehode neposredno v višji letnik in ne plačate "diferencialnih" izpitov (Izpitov prvega letnika zavedene kot diferencialne, ne plačate. Vstopni diferencialni izpiti so plačljivi), ste vpisani kot občani in se na izpit niste prijavili oz ste se pravočasno odjavili.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Referat za študente

 

 

 

SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE - DATUMI (JUNIJ, JULIJ, AVGUST)
Datum: 28.05.2018

Spoštovane študentke in študentje!

Spodaj objavljamo datume rednih sej Komisije za študijske zadeve UP PEF v mesecu juniju, juliju in avgustu:

sreda, 20. 6. 2018

ponedeljek, 9. 7. 2018 in

torek, 21. 8. 2018.

Na sejah omenjene komisije se obravnavajo teme magistrskih del ter potrjujejo komisije za zagovor mgistrskih del.


Gradivo mora biti za komisijo pripravljeno 10 dni prej, zato prosimo upoštevajte, da mora biti do takrat vaša dispozicija tehnično brezhibna.


Referat za študente

Prijava teme zaključnega dela - novi obrazci
Datum: 05.02.2018

Obveščamo vas, da bodo s pričetkom spomladanskega semestra pričeli veljati novi obrazci za prijave tem zaključnih del. 

Objavljeni so v wordovih dokumentih  v ŠIS-u, v zavihku gradiva/druga gradiva

 

Glede na različne vrste zaključnih del, so na razpolago tudi trije različni vzorci dispozicij, in sicer za teoretično delo, empirično ter praktično.

Obrazci so študentom na razpolago v obliki, kot jih določajo pravila vezana na postopke zaključka študija ter dajejo študentom možnosti  izbire vsebin v posameznih rubrikah, ki so prilagojene vrsti njihovega zaključnega dela. 

 

V obrazcih je potrebno izpolniti vse rubrike, in sicer le v predpisanem obsegu, ne več. 

 

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018:

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

Kratka navodila za magistriranje
Datum: 20.04.2017

Študente magistrskih študijskih programov obveščamo, da so na spletni strani UP PEF (zavihek študenti/zaključek študija) pod zapisom Zaključek študija - 2. STOPNJA, objavljena Kratka navodila za magistriranje.

V njih so v strnjeni obliki zapisani postopki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih druge stopnje.nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino