podiplomski študij – redni in izredni študij

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Podiplomski študij – redni in izredni študij - Magistrski študijski programi 2. stopnje

Zbrano dne 22.01.2018 ob 13:48


Število vseh obvestil: 9

1. obvestilo: 11.01.2018 - Didaktični pripomoček

2. obvestilo: 22.12.2017 - IP IŠ KOPER ( vpisna generacija 2016/17 ) - SPREMEMBA V URNIKU

3. obvestilo: 11.10.2017 - Urniki in opravljanje obveznosti za 1. letnik IP izredni študij

4. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

5. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

6. obvestilo: 20.04.2017 - Kratka navodila za magistriranje

7. obvestilo: 24.03.2016 - IP LJUTOMER: SPREMEMBA V URNIKU

8. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

9. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaDidaktični pripomoček
Datum: 11.01.2018

Spoštovani,

študentke Inkluzivne pedagogike - 2. letnik (redni študij) so v lanskem letu (1. letnik IP) pri doc. dr. Mojci Kukanja Gabrijelčič pri predmetu Metode dela z nadarjenimi in talentiranimi učenci, izdelovali didaktični pripomoček, ki so ga pustili na fakulteti, da bo le-ta na voljo za izposojo različnim študentom, šolam in vrtcem.
Gre za didaktični pripomoček, ki so ga poimenovali Kockomisija - lesene kocke s črkami v brajici in narisanimi tipnimi sličicami. Kocke so v lesenem okvirju. Zraven so priloženi tudi krtončki z nalogami. Pripomoček z dodatki je shranjen v škatli. 
Omenjen pripomoček naj bi se izgubil oz je morda pri komu dlje časa izposojen.
Ker je velika želja študentk, ki so pripomoček izdelale, da se pripomoček uporabi v praksi in se ga tudi naprej razvije, prosimo, če ga je kdo videl, da sporoči v referat oz če je pri komu izposojen, da ga tudi vrne v referat.


Hvala za razumevanje.


IP IŠ KOPER ( vpisna generacija 2016/17 ) - SPREMEMBA V URNIKU
Datum: 22.12.2017

Obveščamo vas, da se bodo v soboto, dne, 06.01.2018  izvajale l. vaje,  pri predmetu Metode dela z otroki z različnimi motnjami, namesto predavanj, katera boste nadomestili 02. 02. 2018.

 

Referat za študente

Urniki in opravljanje obveznosti za 1. letnik IP izredni študij
Datum: 11.10.2017

Študente 1. letnika izrednega študija Inkluzivna pedagogika, obveščamo, da smo v indekse vnesli obvezne predmete 1. in 2. letnika.

Izbirne predmete boste imeli vnešene, ko se vpišete v absolventa.

Sedaj je vaša "naloga", da sledite urnikom vaše vpisne generacije in opravljate predmete, kateri se izvajajo v tekočem študijskem letu.

Kar ni na urniku, se bo izvajalo ali v naslednjem semestru ali pa v naslednjem študijskem letu, brez skrbi.

 

Hvala za razumevanje,

Referat za študente.

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

Kratka navodila za magistriranje
Datum: 20.04.2017

Študente magistrskih študijskih programov obveščamo, da so na spletni strani UP PEF (zavihek študenti/zaključek študija) pod zapisom Zaključek študija - 2. STOPNJA, objavljena Kratka navodila za magistriranje.

V njih so v strnjeni obliki zapisani postopki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih druge stopnje.IP LJUTOMER: SPREMEMBA V URNIKU
Datum: 24.03.2016

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe v urniku. Prosimo vas, da si ga pozorno pregledate in upoštevate spemembe.

Referat za študente

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Podiplomski študij – redni in izredni študij - Doktorski študijski programi 3. stopnje

Zbrano dne 22.01.2018 ob 13:48


Število vseh obvestil: 4

1. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

2. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

3. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študija

4. obvestilo: 05.10.2012 - Priznavanje izpitovVpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva.Priznavanje izpitov
Datum: 05.10.2012

Izpiti se po novem priznavajo na Komisiji za študentske zadeve (ne več individualno profesorji). Za vsak izpit ki se ga želi priznati (delno ali  v celoti) je potrebno v referat posredovat izpolnjen obrazec, ki je dostopen na spletni strani.

Referat za študente

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino