splošna obvestila

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Zbrano dne 17.02.2020 ob 10:01


Število vseh obvestil: 22 1. obvestilo: 12.02.2020 - Urniki za spomladanski semester

2. obvestilo: 11.02.2020 - ZaVseŽivo: vabilo na delavnico Krepim komunikacijske veščine

3. obvestilo: 10.02.2020 - Slovenščina za študente - urnik za spomladanski semester

4. obvestilo: 07.02.2020 - delavnica Cobiss

5. obvestilo: 04.02.2020 - Opravljanje izpitov - POMEMBNO

6. obvestilo: 03.02.2020 - Razpis za vpis na dodiplomske študijske programe v l. 2020/21

7. obvestilo: 22.01.2020 - Govorilne ure pri dr. Bogdani Boroti

8. obvestilo: 13.01.2020 - GOVORILNE URE_doc. dr. Urban Vehovar_ FEBRUAR

9. obvestilo: 09.01.2020 - Študentske izkaznice

10. obvestilo: 08.01.2020 - Geometrija in obdelava podatkov - 9.1.20 ODPADE

11. obvestilo: 17.12.2019 - Prijave na izpite

12. obvestilo: 10.12.2019 - Dodatni razpis programa Erasmus+

13. obvestilo: 29.11.2019 - SPREMEMBA URNIKA - Obvestilo

14. obvestilo: 07.11.2019 - Spremembe pri opravljanju izpitov

15. obvestilo: 22.10.2019 - Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1)_OBVESTILO

16. obvestilo: 11.10.2019 - Priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj

17. obvestilo: 10.05.2019 - Študentska zobna ambulanta

18. obvestilo: 08.03.2019 - SPREMEMBA URNIKA

19. obvestilo: 18.02.2019 - Obveznosti pri prof. dr. Borisu Kožuhu - NE ODPADEJO

20. obvestilo: 07.01.2019 - URADNE URE REFERATA V SREDO, 9. 1. 2019

21. obvestilo: 27.12.2018 - URADNE URE REFERATA V PETEK 28.12.2018 - Obvestilo

22. obvestilo: 30.09.2013 - E-okolje in EDUROAM


Urniki za spomladanski semester Datum: 12.02.2020

Spoštovani študenti,

sporočamo vam, da so na naši spletni strani objavljeni urniki za spomladanski semester.

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


ZaVseŽivo: vabilo na delavnico Krepim komunikacijske veščine Datum: 11.02.2020

Spoštovani študenti,

v okviru ZaVseŽivo vabljeni na delavnico Krepim komunikacijske veščine, ki bo potekala od 19. do 21. februarja na UP PEF. Za študente UP je delavnica brezplačna, izvedena bo na praktičen način, teoretska izhodišča bodo podprta z interaktivnimi elementi in praktičnimi vajami, individualnimi nalogami, delom v parih in malih skupinah ter diskusijami.

Več informacij: https://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2020021110183678/ZaVse%C5%BDivo:%20Krepim%20komunikacijske%20ve%C5%A1%C4%8Dine/

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


Slovenščina za študente - urnik za spomladanski semester Datum: 10.02.2020

Spoštovani študenti, objavljamo obvestilo o slovenščini za naslednji semester (točen urnik in predavalnice).  

 

A1 Erasmus, ki je namenjem Erasmus študentom, se bo izvajal ob sredah od 16.00 do 19.00 v Maestralu 3 UP FHŠ in je namenjem VSEM fakultetam. Predavateljica bo dr. Irina Makarova Tominec (irina.mt@fhs.upr.si). Prvo srečanje je v sredo, 19. 2. ob 16.00.

 

A2 +, ki je namenjem Makedoncem, Rusom in Ukrajincem, se bo izvajal ob sredah od 16.30 do 19.30 v Levantu 3 UP FHŠ in je namenjem VSEM fakultetam (razen PEF in FVZ, ker imajo ta semester ločeno). Predavateljica bo Nika Pavletić (nika.pavletic@fhs.upr.si). Prvo srečanje je v sredo, 19. 2. ob 16.30.

 

A2 Neslovani, ki je namenjem Neslovanom, se bo izvajal ob ponedeljkih od 16.30 do 19.30 v Levantu 1 UP FHŠ in je namenjem VSEM fakultetam. Predavateljica bo Nika Pavletić (nika.pavletic@fhs.upr.si). Prvo srečanje je v ponedeljek, 17. 2. ob 16.30.

 

B1 je nadaljevalna stopnja in je namenjena vsem tistim, ki želijo poglobiti svoje znanje, tudi višjim letnikom.  Izvajala se bo ob sredah od 16.00 do 19.15 v Maestralu 1 UP FHŠ. Predavateljica bo dr. Jana Volk (jana.volk@fhs.upr.si). Prvo srečanje je v sredo, 19. 2. ob 16.00

 

A2 PEF se bo izvajal  ob petkih od 8.20 do 11.35.  Prvo srečanje je v petek, 21. 2. ob 8.20 v Maestralu 1 UP FHŠ. Predavateljica bo dr. Jana Volk (jana.volk@fhs.upr.si).

Tukaj je dostopen tudi celoten urnik.

 

https://www.fhs.upr.si/sl/mednarodno-sodelovanje/erasmus-za-studente/slovenscina-za-tujce

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


delavnica Cobiss Datum: 07.02.2020

Študentje UP PEF vabljeni na delavnico Cobiss ena na ena, ki jo bo izvajala Tina Lekan Kraševec iz UP FM in PEF knjižnice v računalniški učilnici UP FM (2. nadstropje) 26. februarja ob od 12.00 do 13.30

Več informacij in prijava: https://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2020020712020285/ZaVse%C5%BDivo:%20Cobiss%20ena%20na%20ena/

 

Referat za študente

Na vrh


Opravljanje izpitov - POMEMBNO Datum: 04.02.2020

Spoštovani študentje!

Obveščamo vas, da skladno s 3. odstavkom 50. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP velja naslednje:

vsi študentje, ki ste do 30. 9. 2019 pristopili k opravljanju izpita pri posameznem predmetu  šestič ali sedmič, lahko izpit pri tem predmetu opravljate še enkrat (zadnjič), najkasneje do 30. 9. 2020!

Za vse ostale pa velja, kot piše v 5. odstavku 17. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in sicer: študent lahko izpit pri istem predmetu opravlja največ šestkrat. Če šestič izpita ne opravite, ne morete zaključiti študija na vpisanem študijskem programu.

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP: https://www.upr.si/sl/resources/files//univerza/interni-akti/ppoznovsenat-upsprejet12.12.2018.pdf.

Hvala za razumevanje,

Referat za študente.

Na vrh


Razpis za vpis na dodiplomske študijske programe v l. 2020/21 Datum: 03.02.2020

Pozdravljeni!

 

Sporočam , da je Razpis za vpis na dodiplomske študijske programe v l. 2020/21 objavljen na spletni strani: https://www.upr.si/si/vpis/razpis-za-vpis/razpis-za-vpis-v-dodiplomske-studijske-programe-1-stopnje/

 

Na spletni strani od MIZŠ pa lahko dobite podrobnejše informacije: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

 

Lepo pozdravljeni.

Na vrh


Govorilne ure pri dr. Bogdani Boroti Datum: 22.01.2020

Spoštovani,

naslednje govorilne ure pri dr. Bogdani Boroti bodo v torek, 11. februarja 2020, ob 13.00.

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


GOVORILNE URE_doc. dr. Urban Vehovar_ FEBRUAR Datum: 13.01.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo govorilne ure pri doc. dr. Urbanu Vehovarju v mesecu februarju v naslednjih terminih:

 4. in 10. februarja ob 15h.

17. oz. 18. ter 24. oz. 25. februar glede na urnik, ki pa v tem trenutku še ni znan.

Študente prosimo, da svoj prihod in razlog prihoda na GU najavijo dan poprej.

Hvala za razumevanje.

Referat za študente

Na vrh


Študentske izkaznice Datum: 09.01.2020

Spoštovani študenti,

sporočamo vam, da so prispele študentske izkaznice. Lahko jih prevzamete v času uradnih ur v Referatu za študente.

Študenti na lokacijah prejmete študentske izkaznice na predavanjih.

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


Geometrija in obdelava podatkov - 9.1.20 ODPADE Datum: 08.01.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da 9.1.2020, zaradi bolezni, odpadejo obveznosti pri predmetu Geometrija in obdelava  podatkov.

Hvala za razumevanje.

Referat za študente.

Na vrh


Prijave na izpite Datum: 17.12.2019

Spoštovani,

ker se približuje izpitno obdobje, izredni študentje pa ste že lepo zakorakali v svet opravljanja izpitov, vas želimo opomniti na dve pomembne stvari:

1. Po preteku prijavnega ali odjavnega roka, vas tudi v referatu za študente, na izpit ne moremo več prijaviti.

2. Če imate dolg višji od 255 eur, prijava na izpit ni mogoča.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Referat za študente.

Na vrh


Dodatni razpis programa Erasmus+ Datum: 10.12.2019

Spoštovani,

sporočamo vam, da je na spletni povezavi https://www.upr.si/si/mednarodno-sodelovanje/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpisi-za-studente/dodaten-razpis objavljen DODATNI RAZPIS PROGRAMA ERASMUS+ ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 (ERASMUS+ KA103 pogodbeno leto 2018).

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


SPREMEMBA URNIKA - Obvestilo Datum: 29.11.2019

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je prišlo do nekoliko spremenjenega urnika za naslednje študijske programe in letnike:

1. letnika RP 1. stopnje

1. letnika RP 2. stopnje 

1. letnika SP 2. stopnje

Spremembe veljajo s ponedeljkom, 2. 12. 2019  ter so že vnešene v urnik.

Referat za študente

Na vrh


Spremembe pri opravljanju izpitov Datum: 07.11.2019

Spoštovani, skladno s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja je nekaj sprememb, na katere vas želimo opozoriti in sicer:

Med neuspešnim opravljanjem izpita in njegovim ponovnim opravljanjem mora miniti najmanj štirinajst (14) dni; študent, ki je pri zadnjem opravljanju izpita dosegel oceno nezadostno (4) ali manj, pa lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni. 

Na štetje opravljanj izpitov iz istega predmeta ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (ustni, pisni ali pisni in ustni). 

 

Študent, ki izpita pri istem predmetu ne opravi niti z zadnjim možnim opravljanjem, ne more dokončati študija na tem študijskem programu. 

   

Študent lahko izpit pri istem predmetu opravlja največ šestkrat

   

Po neuspešnem tretjem opravljanju izpita pri istem predmetu je obvezna izvedba konzultacij izvajalca predmeta s študentom oziroma izvedba drugega ukrepa, ki ga s svojim internim aktom določi posamezna članica.

 

Četrto opravljanje izpita pri istem predmetu je komisijsko, če tako zahteva študent ali izvajalec predmeta. Peto in šesto opravljanje izpita pri istem predmetu je komisijsko (pred izpitno komisijo). 

Več informacij je dostopnih v pravilniku: https://www.upr.si/sl/resources/files//univerza/interni-akti/ppoznovsenat-upsprejet12.12.2018.pdf

Referat za študente

Na vrh


Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1)_OBVESTILO Datum: 22.10.2019

Spoštovani.

Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1) za program Predšolska vzgoja (PV) ali Razredni pouk (RP) opravljate skupaj z rednimi izpiti iz slovenskega jezika 1 na Predšolski vzgoji ali Razrednem pouku.

Gradivo dobite na ŠIS-u v zavihku slovenski jezik 1 PV oz. slovenski jezik 1 RP. Vir informacij je Program SJ1 na Predšolski vzgoji oziroma Razrednem pouku. Priskrbite si literaturo (navedena je v Programu), študijsko gradivo za vaje in predavanja bo tudi objavljeno, takoj ko bo tehnično mogoče.

Referat za študente

Na vrh


Priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj Datum: 11.10.2019

Spoštovani,

vsem kandidatom, ki si želite priznavati formalno in neformalno pridobljeno znanje, sporočamo, da lahko to opravite na podlagi obrazca, ki je dostopen tukaj: https://www.pef.upr.si/studenti/obrazci/.

Vsaki vlogi morate priložiti overjeno kopio potrdila o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, s katerim si želite priznavati obveznosti. Za vsak predmet oddajte svojo vlogo.

Vsaka obravnava vloge za priznavanje izpitov je plačljiva, skladno s cenikom UP PEF (za vsak predmet in ne glede na ugodno ali neugodno razrešitev).

Priznavate si lahko le obvezosti opravljene na enaki stopnji študija (ne obveznosti iz dodiplomskega študija na podiplomskem študiju, saj gre za nadgradnjo znanja).

Lep pozdrav,

Referat za študente.

Na vrh


Študentska zobna ambulanta Datum: 10.05.2019

Študentje Univerze na Primorskem lahko v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja koristite zobozdravstvene storitve Zdravstvenega doma Piran.

 

Referat za študente

Na vrh


SPREMEMBA URNIKA Datum: 08.03.2019 Obveščamo vas,  da je prišlo do nekoliko  spremenjenega urnika za naslednje študijske programe in letnike:

 

Pedagogika, 1. letnik

Razredni pouk, 1. stopnja, 3. in 4. letnik

Predšolska vzgoja, 1. in 3. letnik

Razredni pouk, 2. stopnja, 1. letnik

Zgodnje učenje, 2. stopnja, 1. in 2. letnik

 

Spremembe že veljajo s ponedeljkom, 11. 3. 2019 ter so že vnešene v urnik.

 

Referat za študente

Na vrh


Obveznosti pri prof. dr. Borisu Kožuhu - NE ODPADEJO Datum: 18.02.2019

Spoštovani,

kljub obvestilu v prejšnjem tednu, vas obveščamo, da bodo obveznosti pri prof. dr. Kožuhu, v tem tednu IZVEDENE nespremenjeno po urniku.

Hvala az razumevanje.

Referat za študente

Na vrh


URADNE URE REFERATA V SREDO, 9. 1. 2019 Datum: 07.01.2019

Spoštovani,

v sredo, 9. 1. 2019, zaradi podelitve diplomskih listin URADNIH UR referata za študentske zadeve, NI.

Za nujne zadeve pišite na referat@pef.upr.si in vam bomo v četrtek, 10. 1. 2019, v najkrajšem možnem času, odgovorili.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Referat za študente.

Na vrh


URADNE URE REFERATA V PETEK 28.12.2018 - Obvestilo Datum: 27.12.2018

Obveščamo vas, da bodo v petek 27. 12. 2018, uradne ure referata le dopoldan od 10.00 do 13.00.

Lepe praznike vam želimo in vse dobro v novem letu!

Referat za študente

Na vrh


E-okolje in EDUROAM Datum: 30.09.2013

V e-okolje in EDUROAM študenti UP PEF dostopate z uporabniškim imenom in geslom za ŠIS, ki vam je bilo dodeljeno ob vpisu. Študenti, ki so se prepisali iz druge članice UP pa dostopajo s prvotnim uporabniškim imenom in geslom.

Za morebitne težave se obrnite na stelio.felda@pef.upr.si.

Referat za študente

Na vrh


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino