splošna obvestila

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Zbrano dne 15.07.2021 ob 10:02


Število vseh obvestil: 40

1. obvestilo: 15.07.2021 - Poslovanje fakultete v poletnih mesecih

2. obvestilo: 09.07.2021 - Komisija za študentske zadeve

3. obvestilo: 24.06.2021 - Izpiti pri predavateljici Sonji Starc

4. obvestilo: 23.06.2021 - Vpis v višji letnik in absolventski staž

5. obvestilo: 09.06.2021 - Komisija za študentske zadeve

6. obvestilo: 07.06.2021 - Izbirnost med članicami UP

7. obvestilo: 26.05.2021 - Prijava na podiplomski študijski program RP

8. obvestilo: 19.05.2021 - Komisija za študentske zadeve

9. obvestilo: 05.05.2021 - Pogoji za napredovanje v višji letnik

10. obvestilo: 04.05.2021 - dr. Urban Vehovar

1

1. obvestilo: 19.04.2021 - TERMINI ZAGOVOROV V POLETNIH MESECIH

12. obvestilo: 13.04.2021 - Komisija za študentske zadeve

13. obvestilo: 07.04.2021 - Psihološka podpora na UP

14. obvestilo: 30.03.2021 - Knjižnica

15. obvestilo: 24.03.2021 - Seja Komisije za študentske zadeve

16. obvestilo: 02.03.2021 - Volitve ŠS

17. obvestilo: 17.02.2021 - Referat v tednu od 22. do 26. februarja 2021

18. obvestilo: 16.02.2021 - Pravo v vzgoji in izobraževanju

19. obvestilo: 16.02.2021 - Didaktika slovenščine2

20. obvestilo: 16.11.2020 - Vprašalnik

2

1. obvestilo: 10.11.2020 - Obvestilo knjižnice

22. obvestilo: 10.11.2020 - Prijave tem zaključnih del

23. obvestilo: 06.10.2020 - 3.letnik PEDAGOGIKA - Oblikovanje in vodenje učeče skupnosti

24. obvestilo: 02.10.2020 - 1. stopnja, REDNI študij - SEZNAMI SKUPIN

25. obvestilo: 07.08.2020 - Navodila za pridobitev posebnega statusa

26. obvestilo: 30.07.2020 - Komisija za študentske zadeve - Prošnje

27. obvestilo: 16.07.2020 - URADNE URE V POLETNEM ČASU - Referat

28. obvestilo: 02.06.2020 - Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik - TUJCI - Obvestilo

29. obvestilo: 29.05.2020 - Izvedba izpitov

30. obvestilo: 25.05.2020 - Navodila za izvajanje dela v prostorih UP PEF v času veljavnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa

3

1. obvestilo: 20.05.2020 - Prijava k zagovoru zaključnih del

32. obvestilo: 08.01.2020 - Geometrija in obdelava podatkov - 9.1.20 ODPADE

33. obvestilo: 29.11.2019 - SPREMEMBA URNIKA - Obvestilo

34. obvestilo: 22.10.2019 - Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1)_OBVESTILO

35. obvestilo: 10.05.2019 - Študentska zobna ambulanta

36. obvestilo: 08.03.2019 - SPREMEMBA URNIKA

37. obvestilo: 18.02.2019 - Obveznosti pri prof. dr. Borisu Kožuhu - NE ODPADEJO

38. obvestilo: 07.01.2019 - URADNE URE REFERATA V SREDO, 9. 1. 2019

39. obvestilo: 27.12.2018 - URADNE URE REFERATA V PETEK 28.12.2018 - Obvestilo

40. obvestilo: 30.09.2013 - E-okolje in EDUROAM


Poslovanje fakultete v poletnih mesecih Datum: 15.07.2021

Spoštovani,

v času od 19. julija do vključno 13. avgusta 2021 bo imel Referat za študente UP PEF uradne ure le po telefonu, in sicer ob ponedeljkih, torkih in petkih od 10.00 do 13.00 ter ob sredah od 12.00 do 15.00. Ob četrtkih uradnih ur ne bo.

Od 16. avgusta 2021 dalje bo referat ponovno posloval po običajnem urniku. 

 Želimo vam prijetne in brezskrbne počitnice ter vas lepo pozdravljamo,

Referat za študente


Komisija za študentske zadeve Datum: 09.07.2021

Komisija za študentske zadeve bo zasedala v četrtek, 26. avgusta 2021 obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele do ponedeljka, 23. avgusta 2021 do 12.00.

Vlogo oddate preko računalniškega sistema ŠIS in kopijo (sken) pošljite na: eva.cervar.bizjak@pef.upr.si.

Eva Červar Bizjak, Vodja referata za študente


Izpiti pri predavateljici Sonji Starc Datum: 24.06.2021

V ponedeljek, 28. junija 2021 in torek, 29. junija 2021 bodo izpiti  pri predmetih Slovenski jezik 1 in Slovenski jezik 2, pri predavateljici Sonji Starc potekali v prostorih UP FM,

Predavalnica 1 in Predavalnica 6 na naslovu Izolska vrata 2, Koper.

Referat


Vpis v višji letnik in absolventski staž Datum: 23.06.2021

Obveščamo vas, da bomo z vpisi v višji letnik pričeli od ponedeljka, 19. julija 2021 , vsi študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik bodo v svojem ŠIS-u imeli predlagan vpisni list, na elektronski naslov pa bodo prejeli račun za vpisnino.

Račun za vpisnino bo hkrati naložen v ŠISu, v zavihku "moje finance".

 

Vpis v absolventski staž bo potekal od srede, 1. septembra 2021 do srede, 29. septembra 2021.

 

 

Za uspešen zaključek vpisa potrebujemo popolno dokumentacijo, in sicer:

Za redne študente: podpisan vpisni list in potrdilo o plačani vpisnini.

 

Za Izredne študente/redne študente, ki plačajo študij : podpisan vpisni list, potrdilo o plačani vpisnini in podpisan izvod pogodbe o plačevanju šolnine. Ne pozabite na izbiro število obrokov šolnine. V kolikor ne izberete ničesar, se vam bo izstavil račun v enkratnem znesku. Račun za 1. obrok šolnine vam bo posredovan na elektronski naslov po zaključku vpisnega lista. Vsi računi so dostopni tudi v vašem ŠIS-u.

 

 

Vpisi v višji letnik in absolventa bodo potekali do srede, 29. septembra 2021.

Referat za študente UP PEF


Komisija za študentske zadeve Datum: 09.06.2021

Komisija za študentske zadeve bo zasedala v četrtek, 8. julija 2021 obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele do ponedeljka, 5. julija 2021 do 12.00.

Vlogo oddate preko računalniškega sistema ŠIS in kopijo (sken) pošljite na: eva.cervar.bizjak@pef.upr.si.

Eva Červar Bizjak, Vodja referata za študente


Izbirnost med članicami UP Datum: 07.06.2021

Pozdravljeni,

 

sporočamo vam, da je v skladu s Pravilnikom o izbirnosti med članicami UP objavljen razpis za prijavo na izbirnost za študijsko leto 2021/2022.

Rok za prijavo je 5. oktober 2021.

 

Povezava na objavo razpisa v slovenščini:

https://www.upr.si/si/studij/izbirnost-med-clanicami-univerze/

 

Povezava na objavo razpisa v angleščini:

https://www.upr.si/en/4-study/88-elective-courses/


Prijava na podiplomski študijski program RP Datum: 26.05.2021

Obveščamo vas, da so odprte EVŠ prijave za podiplomski magistrki študijski program druge stopnje Razredni pouk.

Prijava: https://portal.evs.gov.si/prijava/

Prijava je namenjena četrtim letnikom univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk, ki nameravajo študij nadaljevati.

Referat


Komisija za študentske zadeve Datum: 19.05.2021

Komisija za študentske zadeve bo zasedala v sredo, 9. junija 2021 obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele do ponedeljka, 7. junija 2021 do 12.00.

Vlogo oddate preko računalniškega sistema ŠIS in kopijo (sken) pošljite na: eva.cervar.bizjak@pef.upr.si.

Eva Červar Bizjak, Vodja referata za študente


Pogoji za napredovanje v višji letnik Datum: 05.05.2021

Pozdravljeni.

Počasi zaključujemo s predavanji in na tem mestu bi vas rada opozorila na potrebno število ECST (KT), ki jih morate imeti za napredovanje v višji letnik. Vsak študijski program ima svoje pogoje za napredovanje v višji letnik, to lahko vidite na spletni strani fakultete pod opisom posameznega študijskega programa.

Prav tako je potrebno določeno število ECTS (KT) za ponavljanje letnika in za izjemno napredovanje, slednja obravnava Komsija za študentske zadeve, katera zaseda enkrat mesečno (razpored bo objavljen na obvestilih spletne strani fakultete).

Želim vam veliko uspehov pri opravljanju študijskih obveznosti.

 

Eva Červar Bizjak, Vodja referata za študente


dr. Urban Vehovar Datum: 04.05.2021

Pozdravljeni.

prof Vehovar naproša vse študente, ki se bodo udeležili izpitnih rokov v juniju in doslej še niso prejeli izpitnih vprašanj, da se oglasijo na njegovem elektronskem naslovu. 

Referat


TERMINI ZAGOVOROV V POLETNIH MESECIH Datum: 19.04.2021

Termini zagovorov zaključnih del v poletnih mesecih

(za dodiplomske študijske programe)

 

Študenti UP PEF, ki zaključujete s študijem, pri pisanju zaključnih del upoštevajte, da bodo zagovori le-teh potekali

 

do 16.  julija, nato pa se bodo ponovno nadaljevali po počitnicah, in sicer

16. avgusta 2021.

 

Običajno je oblikovno-tehnični pregled zaključnega dela opravljen v nekaj dneh, v prihajajočem obdobju pa lahko računate na prvi pregled v približno 8 dneh (odvisno je od števila čakajočih), opravi pa se lahko še drugi in ev. tretji pregled.

 

Postopki zaključka študija (prijave tem, oblikovno-tehnični pregledi in prijave k zagovoru) bodo potekali tudi med poletnimi počitnicami, vendar ne tako pospešeno kot med študijskim letom. Potek postopkov je zapisan tudi v Kratkih navodilih za diplomiranje, ki so objavljena na spletni strani UP PEF. Vsi obrazci pa so v ŠIS-u.

 

V postopek oblikovno-tehnične presoje bodo sprejeta le zaključna dela, katerih teme so bile predhodno odobrene s strani predstojnic oddelkov, zato pravočasno poskrbite za formalne postopke prijave tem.

 

Terminsko usklajeni zagovori zaključnih del bodo potekali predvidoma v spodaj navedenih terminih:

- prijava k zagovoru prejeta* do 2. julija - zagovor** do 16. julija

- prijava k zagovoru prejeta* med 3. julijem in 13. avgustom - zagovor** med 16. in 25. avgusom

- prijava k zagovoru prejeta* med 14. avgustom in 3. septembrom - zagovor** do 13. septembra

- prijava k zagovoru prejeta* po 4. septembru - zagovor** najkasneje v 30 dneh od prijave k zagovoru.

 

prejet *z vso dokumentacijo navedeno na drugi strani obrazca

zagovo ** v kolikor mentor ni odsoten

 

K zagovoru se lahko prijavite le študenti, ki imate opravljene, in v indeksu evidentirane, vse študijske obveznosti, poravnane finančne in knjižnične obveznosti.

 

Gornji termini veljajo le za študente UP PEF dodiplomskih prvostopenjskih študijskih programov, saj so postopki za podiplomske študijske programe drugačni ter vezani na seje Komisije za študijske zadeve.

V času počitnic, med 17. julijem  in 15. avgustom 2021, zagovori zaključnih del ne bodo potekali.


Komisija za študentske zadeve Datum: 13.04.2021

Komisija za študentske zadeve bo zasedala v četrtek, 20. maja 2021 obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele do ponedeljka, 17. maja 2021 do 12.00.

Vlogo oddate preko računalniškega sistema ŠIS in kopijo (sken) pošljite na: eva.cervar.bizjak@pef.upr.si.

Eva Červar Bizjak, Vodja referata za študente


Psihološka podpora na UP Datum: 07.04.2021

Dragi študentje,

skupina za psihološko podporo za študente na UP bo med prvomajskimi prazniki (24.4. - 2.5.2021) začasno počivala. Študentje v psihološki stiski se lahko na svetovalke obrnete kadar koli pred ali po teh datumih. Pišite nam na psiholoska.podpora@upr.si ter se s svetovalko dogovorite za individualni pogovor preko aplikacije Zoom. Vse informacije, ki jih boste posredovali, so zaupne narave.

 

Lepo vas pozdravljamo,

skupina za psihološko podporo na UP


Knjižnica Datum: 30.03.2021

Obveščamo vas, da bo Knjižnica UP FM IN UP PEF, skladno z odlokom Vlade Republike Slovenije o popolnem zaprtju države, zaprta do 11. aprila 2021. Ponovno odprtje knjižnice v obliki dežurstva (ob četrtkih)  je predvideno dne 15. 4. 2021. O morebitnih spremembah bomo poročali na spletnih straneh fakultete.

 


Seja Komisije za študentske zadeve Datum: 24.03.2021

Komisija za študentske zadeve bo zasedala v četrtek, 15. aprila 2021, obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele do ponedeljka, 12. aprila 2021 do 12.00.

Vlogo oddate preko računalniškega sistema ŠIS in kopijo (sken) pošljite na: eva.cervar.bizjak@pef.upr.si.

Vloge za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot dve leti pošljete le skenirano na zgoraj nevedeni elektronski naslov.

Eva Červar Bizjak, Vodja referata za študente


Volitve ŠS Datum: 02.03.2021

Volitve Študentskega sveta UP PEF v študijskem letu 2020/2021 bodo potekale v sredo, 31. marca 2021. Kandidati lahko svojo kandidaturo vložite na predpisanem obrazcu do petka, 5. marca 2021, do 23.59. Več informacij

 


Referat v tednu od 22. do 26. februarja 2021 Datum: 17.02.2021

V tednu od 22. do 26. februarja 2021 bo v referatu dežurna sodelavka Violeta Jovičič, dosegljiva bo v času uradnih ur na telefonski številki 05/6631270 ali na elektronskem naslovu referat@pef.upr.si.

URADNE URE

ponedeljek in torek

od 10:00 do 13:00;

sreda in petek

od 10:00 do 13:00 in od 15:30 do 16:30

Ob četrtkih ni uradnih ur.

 


Pravo v vzgoji in izobraževanju Datum: 16.02.2021

Obveščamo vas, da bodo predavanja pri predmetu Pravo v vzgoji in izobraževanju potekala preko ZOOMa pri predavateljici doc. dr. Katarini Krapež in asistentki Martini Kovačič Kuzmič, viš. pred.

Navodila za predmet in gradivo bodo naložena v E-okolju.

Lep pozdrav

Referat


Didaktika slovenščine2 Datum: 16.02.2021

Spoštovani,

 obveščamo vas, da v februarju 2021 odpadejo vse  kontaktne ure pri  predmetu Didaktika slovenščine 2.

 

Z izvajanjem predmeta Didaktika slovenščine 2 bomo začeli 1. marca 2021. O vsem vas bomo pravočasno obvestili.

 

 Najlepša hvala za razumevanje.


Vprašalnik Datum: 16.11.2020

Si zadovoljen/a s prijavno-sprejemnim postopkom pri vpisu?

Če želite pomagati izboljšati prijavno-sprejemni postopek pri vpisu na visokošolski študij, vas vljudno vabimo, da izpolnite kratek anonimni vprašalnik: https://1ka.arnes.si/a/2039.

 

ZaVseŽivo: Delavnici s področja prve pomoči

CVŽU UP PEF vabi na brezplačni spletni delavnici Zgodnje prepoznavanje in ukrepanje ob nujnih stanjih (26. 11. 2020 ob 18.00) in Najpogostejše otroške bolezni in poškodbe (2. 12. 2020 ob 10.00). Prijava: https://bit.ly/36GdBoE.

 


Obvestilo knjižnice Datum: 10.11.2020

Spoštovani,

Od četrtka, 12. novembra 2020, Skupna knjižnica UP FM in UP PEF omogoča prevzem vnaprej naročenega knjižničnega gradiva v skladu z navodili NIJZ. Vstop v prostore Knjižnice UP FM IN UP PEF ni mogoč. Vnaprej naročeno gradivo boste prevzeli brezstično izven prostorov knjižnice.

Več informacij: https://bit.ly/3eM6cHZ

 

Referat za študente

 


Prijave tem zaključnih del Datum: 10.11.2020

Spoštovani,

Študente obveščamo, da prijave tem zaključnih del še vedno potekajo v e-obliki.

Vsebinsko odobreno prijavo teme s strani mentorja naj študenti pošljejo v wordovem dokumentu po e-pošti v referat ali pa na naslov bojana.berginc@pef.upr.si

Po prejemu jih bomo posredovali v postopek.

 

Referat za študente


3.letnik PEDAGOGIKA - Oblikovanje in vodenje učeče skupnosti Datum: 06.10.2020

Spoštovani,

posredujemo ZOOM povezavo za dostopanje do predavanj in vaj pri predmetu Oblikovanje in vodenje učeče skupnosti:

https://upr-si.zoom.us/j/85411868775?pwd=eTZkdHVENGppU1FLNTFRK05sNnZBZz09

dr. Nina Krmac Višja predavateljica za področje pedagoške metodologijenina.krmac@pef.upr.si


1. stopnja, REDNI študij - SEZNAMI SKUPIN Datum: 02.10.2020

Spoštovani.

Obveščamo vas, da so seznami skupin, za 1. stopnjo REDNI študij,  objavljeni na spletni strani:

https://www.pef.upr.si/studenti/urniki.

Lep pozdrav,

Referat


Navodila za pridobitev posebnega statusa Datum: 07.08.2020

Spoštovani.

V kolikor, v času študija, izpolnjujete pogoje za pridobitev posebenga statusa (športnik, umetnik, kulturnik, posebne potrebe) vam pošiljamo povezavo do navodil, kako to pridobiti.

https://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2020080615513215/Pridobitev%20posebnega%20statusa%20%C5%A1tudenta/

Lep pozdrav

Referat UP PEF


Komisija za študentske zadeve - Prošnje Datum: 30.07.2020

Obveščamo vas, da je od četrtka, 30. julija 2020 možno oddati prošnje naslovljene na Komisijo za študentske zadeve Senata UP PEF, preko ŠISa.

Vzorci prošenj so na voljo v zavihku "Razno".

Referat UP PEF


URADNE URE V POLETNEM ČASU - Referat Datum: 16.07.2020

URADNE URE V POLETNEM ČASU

V času od 20. julija do vključno 16. avgusta 2020 bo imel Referat za študente UP PEF uradne ure le po telefonu in sicer:

-    ob ponedeljkih, torkih in petkih od 10.00 do 13.00,

-     ob sredah od 12.00 do 15.00,

-     ob četrtkih uradnih ur ni.

Od 17. avgusta 2020 dalje bomo ponovno poslovali po običajnem urniku.  Uradne ure bodo poteklale le po telefonu .

-    ob ponedeljkih, torkih, sredah in petkih od 10.00 do 13.00,

-     ob sredah in petkih pa še popoldanske od 15.30 do 16.30,

-     ob četrtkih uradnih ur ni.

Referat za študente UP PEF


Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik - TUJCI - Obvestilo Datum: 02.06.2020

Spoštovani študenti!

 

Glede na situacijo smo vam pri predmetu Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik 2 - nadaljevalna raven (A2),  razpisali še dodatni prvi rok.

Na 1. rok se lahko prijavite ali 12. 6. ali 19. 6.

A1

12. 6. ob 10. 30 - ONLINE

3. 7. ob 10. 30 - ONLINE

21. 8. ob 10. 30 - ONLINE

11. 9. ob 10. 30 - ONLINE

A2

12. 6. ob 8. 30 – FHŠ - MAESTRAL 1

19. 6. ob 8.30 - FHŠ - MAESTRAL 1

3. 7. ob 8. 30 - FHŠ - MAESTRAL 1

21. 8. ob 8. 30 - FHŠ - MAESTRAL 1

11. 9. ob 8. 30 - FHŠ - MAESTRAL 1

 

Ker so zaradi varnostnih ukrepov števila mest v predavalnici omejena, se morate obvezno predhodno najaviti predavateljici  doc. dr. Jani Volk, potem pa se prijavite še v  Šis.

Lep pozdrav,

Referat za študente


Izvedba izpitov Datum: 29.05.2020

Spoštovani študenti,

ker se bliža izpitno obdobje, vas obveščamo, da spremljajte OPOMBE pri izpitih, na katere ste prijavljeni – skupine, predavalnice in spremenjene ure. V izogib morebitnim težavam, vam posredujemo še podatke o predavalnicah: predavalnica Ogrlica se nahaja na Ferrarski 2, vhod Primorske gospodarske zbornice, nasproti velikega makadamskega parkirišča Grafist. Pedavalnica B5 je nad trgovino Mercator, naslov Trg Brolo 12 ter predavalnica Burja, ki se nahaja na Fakulteti za humanistične vede Univerze na Primorskem.

Želimo vam uspešno izpitno obdobje.

Lep pozdrav,

Referat za študente


Navodila za izvajanje dela v prostorih UP PEF v času veljavnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa Datum: 25.05.2020

Objavljena so podrobna navodila za izvajanje dela v prostorih UP PEF v času veljavnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa.

Povezava: www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2020052213573052/Podrobna%20navodila%20za%20izvajanje%20dela%20v%20prostorih%20UP%20PEF%20v%20%C4%8Dasu%20veljavnih%20ukrepov%20proti%20%C5%A1irjenju%20novega%20koronavirusa/

Lep pozdrav,

Referat za študente


Prijava k zagovoru zaključnih del Datum: 20.05.2020

Spoštovani.

Študente obveščamo, da bodo s ponedeljkom, 25. 5. 2020, prijave k zagovoru zaključnih del ponovno možne le še z oddajo dokumentacije v fizični obliki. Prosimo, da dokumentacijo pošiljate po pošti.

Gradivo, ki ga je potrebno priložiti k prijavi zagovora, je malenkost spremenjeno, in sicer ni potrebno oddajati izvodov zaključnih del, ki so vezani v spiralo, temveč le en izvod vezan v knjigoveško platno. Ostala dokumentacija za zagovor ostaja nespremenjena.

 Več informacij o prilogah k obrazcu je zapisanih na drugi strani obrazca Prijava k zagovoru, ki je študentom na razpolago v ŠISu.

Zagovori zaključnih del bodo v prehodnem obdobju potekali s pomočjo ZOOM aplikacije kot tudi fizično, na sedežu fakultete.

Lepo pozdravljeni,

Referat za študente


Geometrija in obdelava podatkov - 9.1.20 ODPADE Datum: 08.01.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da 9.1.2020, zaradi bolezni, odpadejo obveznosti pri predmetu Geometrija in obdelava  podatkov.

Hvala za razumevanje.

Referat za študente.


SPREMEMBA URNIKA - Obvestilo Datum: 29.11.2019

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je prišlo do nekoliko spremenjenega urnika za naslednje študijske programe in letnike:

1. letnika RP 1. stopnje

1. letnika RP 2. stopnje 

1. letnika SP 2. stopnje

Spremembe veljajo s ponedeljkom, 2. 12. 2019  ter so že vnešene v urnik.

Referat za študente


Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1)_OBVESTILO Datum: 22.10.2019

Spoštovani.

Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1) za program Predšolska vzgoja (PV) ali Razredni pouk (RP) opravljate skupaj z rednimi izpiti iz slovenskega jezika 1 na Predšolski vzgoji ali Razrednem pouku.

Gradivo dobite na ŠIS-u v zavihku slovenski jezik 1 PV oz. slovenski jezik 1 RP. Vir informacij je Program SJ1 na Predšolski vzgoji oziroma Razrednem pouku. Priskrbite si literaturo (navedena je v Programu), študijsko gradivo za vaje in predavanja bo tudi objavljeno, takoj ko bo tehnično mogoče.

Referat za študente


Študentska zobna ambulanta Datum: 10.05.2019

Študentje Univerze na Primorskem lahko v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja koristite zobozdravstvene storitve Zdravstvenega doma Piran.

 

Referat za študente


SPREMEMBA URNIKA Datum: 08.03.2019 Obveščamo vas,  da je prišlo do nekoliko  spremenjenega urnika za naslednje študijske programe in letnike:

 

Pedagogika, 1. letnik

Razredni pouk, 1. stopnja, 3. in 4. letnik

Predšolska vzgoja, 1. in 3. letnik

Razredni pouk, 2. stopnja, 1. letnik

Zgodnje učenje, 2. stopnja, 1. in 2. letnik

 

Spremembe že veljajo s ponedeljkom, 11. 3. 2019 ter so že vnešene v urnik.

 

Referat za študente


Obveznosti pri prof. dr. Borisu Kožuhu - NE ODPADEJO Datum: 18.02.2019

Spoštovani,

kljub obvestilu v prejšnjem tednu, vas obveščamo, da bodo obveznosti pri prof. dr. Kožuhu, v tem tednu IZVEDENE nespremenjeno po urniku.

Hvala az razumevanje.

Referat za študente


URADNE URE REFERATA V SREDO, 9. 1. 2019 Datum: 07.01.2019

Spoštovani,

v sredo, 9. 1. 2019, zaradi podelitve diplomskih listin URADNIH UR referata za študentske zadeve, NI.

Za nujne zadeve pišite na referat@pef.upr.si in vam bomo v četrtek, 10. 1. 2019, v najkrajšem možnem času, odgovorili.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Referat za študente.


URADNE URE REFERATA V PETEK 28.12.2018 - Obvestilo Datum: 27.12.2018

Obveščamo vas, da bodo v petek 27. 12. 2018, uradne ure referata le dopoldan od 10.00 do 13.00.

Lepe praznike vam želimo in vse dobro v novem letu!

Referat za študente


E-okolje in EDUROAM Datum: 30.09.2013

V e-okolje in EDUROAM študenti UP PEF dostopate z uporabniškim imenom in geslom za ŠIS, ki vam je bilo dodeljeno ob vpisu. Študenti, ki so se prepisali iz druge članice UP pa dostopajo s prvotnim uporabniškim imenom in geslom.

Za morebitne težave se obrnite na stelio.felda@pef.upr.si.

Referat za študente


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino