splošna obvestila

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Zbrano dne 22.01.2020 ob 09:12


Število vseh obvestil: 18 1. obvestilo: 22.01.2020 - Govorilne ure pri dr. Bogdani Boroti

2. obvestilo: 13.01.2020 - GOVORILNE URE_doc. dr. Urban Vehovar_ FEBRUAR

3. obvestilo: 10.01.2020 - mednarodno mobilnost v okviru programa Erasmus+

4. obvestilo: 09.01.2020 - Študentske izkaznice

5. obvestilo: 08.01.2020 - Geometrija in obdelava podatkov - 9.1.20 ODPADE

6. obvestilo: 06.01.2020 - Mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+

7. obvestilo: 17.12.2019 - Prijave na izpite

8. obvestilo: 10.12.2019 - Dodatni razpis programa Erasmus+

9. obvestilo: 29.11.2019 - SPREMEMBA URNIKA - Obvestilo

10. obvestilo: 07.11.2019 - Spremembe pri opravljanju izpitov

11. obvestilo: 22.10.2019 - Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1)_OBVESTILO

12. obvestilo: 11.10.2019 - Priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj

13. obvestilo: 10.05.2019 - Študentska zobna ambulanta

14. obvestilo: 08.03.2019 - SPREMEMBA URNIKA

15. obvestilo: 18.02.2019 - Obveznosti pri prof. dr. Borisu Kožuhu - NE ODPADEJO

16. obvestilo: 07.01.2019 - URADNE URE REFERATA V SREDO, 9. 1. 2019

17. obvestilo: 27.12.2018 - URADNE URE REFERATA V PETEK 28.12.2018 - Obvestilo

18. obvestilo: 30.09.2013 - E-okolje in EDUROAM


Govorilne ure pri dr. Bogdani Boroti Datum: 22.01.2020

Spoštovani,

naslednje govorilne ure pri dr. Bogdani Boroti bodo v torek, 11. februarja 2020, ob 13.00.

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


GOVORILNE URE_doc. dr. Urban Vehovar_ FEBRUAR Datum: 13.01.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo govorilne ure pri doc. dr. Urbanu Vehovarju v mesecu februarju v naslednjih terminih:

 4. in 10. februarja ob 15h.

17. oz. 18. ter 24. oz. 25. februar glede na urnik, ki pa v tem trenutku še ni znan.

Študente prosimo, da svoj prihod in razlog prihoda na GU najavijo dan poprej.

Hvala za razumevanje.

Referat za študente

Na vrh


mednarodno mobilnost v okviru programa Erasmus+ Datum: 10.01.2020

Do 23. januarja 2020 je odprt razpis za mednarodno mobilnost v okviru programa Erasmus+ za namen študija v tujini in praktično usposabljanje študentov v študijskem letu 2020/2021.

 

Vsi študentje, ki bi želeli pridobiti dodatne informacije glede razpisa, prijave in poteka mobilnosti vabljeni na informativni sestanek, ki bo potekal v sredo, 15. januarja 2020, ob 10. uri v predavalnici RP1 (pritličje UP PEF).

 

Po uradni predstavitvi bo sledila predpremierna predstavitev knjige z naslovom Jurij na Finskem avtorja Jurija Kočevarja (1. letnik mag. štud. prog. Razredni pouk), ki je svoje vtise o izmenjavi izlil na papir. Na voljo vam bomo tudi za dodatna vprašanja.

 

 

https://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2020010917231950/Gremo%20mi%20na%20Erasmus+!/

Na vrh


Študentske izkaznice Datum: 09.01.2020

Spoštovani študenti,

sporočamo vam, da so prispele študentske izkaznice. Lahko jih prevzamete v času uradnih ur v Referatu za študente.

Študenti na lokacijah prejmete študentske izkaznice na predavanjih.

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


Geometrija in obdelava podatkov - 9.1.20 ODPADE Datum: 08.01.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da 9.1.2020, zaradi bolezni, odpadejo obveznosti pri predmetu Geometrija in obdelava  podatkov.

Hvala za razumevanje.

Referat za študente.

Na vrh


Mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ Datum: 06.01.2020

Spoštovani študenti,

sporočamo vam, da je Univerza na Primorskem objavila nov razpis za mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+ za namen študija v tujini in praktično usposabljanje študentov v študijskem letu 2020/2021. Študenti oddate prijave najkasneje do 23. januarja 2020.

Več informacij je na voljo v samem razpisu: - besedilo razpisa - seznam tujih institucij 2020/2021 - navodila za oddajo prijave Erasmus+ Povezava na spletno prijavnico (OBVEZNO GLEJTE NAVODILA ZA ODDAJO PRIJAVE V PRILOGI SPODAJ): UP PEF – https://vis.upr.si/pef/

 

https://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2019123014480474/Razpis%20za%20mobilnost%20%C5%A1tudentov%20Erasmus+%202020/2021/

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


Prijave na izpite Datum: 17.12.2019

Spoštovani,

ker se približuje izpitno obdobje, izredni študentje pa ste že lepo zakorakali v svet opravljanja izpitov, vas želimo opomniti na dve pomembne stvari:

1. Po preteku prijavnega ali odjavnega roka, vas tudi v referatu za študente, na izpit ne moremo več prijaviti.

2. Če imate dolg višji od 255 eur, prijava na izpit ni mogoča.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Referat za študente.

Na vrh


Dodatni razpis programa Erasmus+ Datum: 10.12.2019

Spoštovani,

sporočamo vam, da je na spletni povezavi https://www.upr.si/si/mednarodno-sodelovanje/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpisi-za-studente/dodaten-razpis objavljen DODATNI RAZPIS PROGRAMA ERASMUS+ ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20 (ERASMUS+ KA103 pogodbeno leto 2018).

Lep pozdrav,

Referat za študente

Na vrh


SPREMEMBA URNIKA - Obvestilo Datum: 29.11.2019

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je prišlo do nekoliko spremenjenega urnika za naslednje študijske programe in letnike:

1. letnika RP 1. stopnje

1. letnika RP 2. stopnje 

1. letnika SP 2. stopnje

Spremembe veljajo s ponedeljkom, 2. 12. 2019  ter so že vnešene v urnik.

Referat za študente

Na vrh


Spremembe pri opravljanju izpitov Datum: 07.11.2019

Spoštovani, skladno s pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja je nekaj sprememb, na katere vas želimo opozoriti in sicer:

Med neuspešnim opravljanjem izpita in njegovim ponovnim opravljanjem mora miniti najmanj štirinajst (14) dni; študent, ki je pri zadnjem opravljanju izpita dosegel oceno nezadostno (4) ali manj, pa lahko pristopi k naslednjemu izpitnemu roku šele po preteku tridesetih (30) dni. 

Na štetje opravljanj izpitov iz istega predmeta ne vpliva študentov status niti ponavljanje letnika niti način opravljanja izpita (ustni, pisni ali pisni in ustni). 

 

Študent, ki izpita pri istem predmetu ne opravi niti z zadnjim možnim opravljanjem, ne more dokončati študija na tem študijskem programu. 

   

Študent lahko izpit pri istem predmetu opravlja največ šestkrat

   

Po neuspešnem tretjem opravljanju izpita pri istem predmetu je obvezna izvedba konzultacij izvajalca predmeta s študentom oziroma izvedba drugega ukrepa, ki ga s svojim internim aktom določi posamezna članica.

 

Četrto opravljanje izpita pri istem predmetu je komisijsko, če tako zahteva študent ali izvajalec predmeta. Peto in šesto opravljanje izpita pri istem predmetu je komisijsko (pred izpitno komisijo). 

Več informacij je dostopnih v pravilniku: https://www.upr.si/sl/resources/files//univerza/interni-akti/ppoznovsenat-upsprejet12.12.2018.pdf

Referat za študente

Na vrh


Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1)_OBVESTILO Datum: 22.10.2019

Spoštovani.

Diferencialni izpit iz slovenskega jezika 1 (SJ1) za program Predšolska vzgoja (PV) ali Razredni pouk (RP) opravljate skupaj z rednimi izpiti iz slovenskega jezika 1 na Predšolski vzgoji ali Razrednem pouku.

Gradivo dobite na ŠIS-u v zavihku slovenski jezik 1 PV oz. slovenski jezik 1 RP. Vir informacij je Program SJ1 na Predšolski vzgoji oziroma Razrednem pouku. Priskrbite si literaturo (navedena je v Programu), študijsko gradivo za vaje in predavanja bo tudi objavljeno, takoj ko bo tehnično mogoče.

Referat za študente

Na vrh


Priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj Datum: 11.10.2019

Spoštovani,

vsem kandidatom, ki si želite priznavati formalno in neformalno pridobljeno znanje, sporočamo, da lahko to opravite na podlagi obrazca, ki je dostopen tukaj: https://www.pef.upr.si/studenti/obrazci/.

Vsaki vlogi morate priložiti overjeno kopio potrdila o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, s katerim si želite priznavati obveznosti. Za vsak predmet oddajte svojo vlogo.

Vsaka obravnava vloge za priznavanje izpitov je plačljiva, skladno s cenikom UP PEF (za vsak predmet in ne glede na ugodno ali neugodno razrešitev).

Priznavate si lahko le obvezosti opravljene na enaki stopnji študija (ne obveznosti iz dodiplomskega študija na podiplomskem študiju, saj gre za nadgradnjo znanja).

Lep pozdrav,

Referat za študente.

Na vrh


Študentska zobna ambulanta Datum: 10.05.2019

Študentje Univerze na Primorskem lahko v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja koristite zobozdravstvene storitve Zdravstvenega doma Piran.

 

Referat za študente

Na vrh


SPREMEMBA URNIKA Datum: 08.03.2019 Obveščamo vas,  da je prišlo do nekoliko  spremenjenega urnika za naslednje študijske programe in letnike:

 

Pedagogika, 1. letnik

Razredni pouk, 1. stopnja, 3. in 4. letnik

Predšolska vzgoja, 1. in 3. letnik

Razredni pouk, 2. stopnja, 1. letnik

Zgodnje učenje, 2. stopnja, 1. in 2. letnik

 

Spremembe že veljajo s ponedeljkom, 11. 3. 2019 ter so že vnešene v urnik.

 

Referat za študente

Na vrh


Obveznosti pri prof. dr. Borisu Kožuhu - NE ODPADEJO Datum: 18.02.2019

Spoštovani,

kljub obvestilu v prejšnjem tednu, vas obveščamo, da bodo obveznosti pri prof. dr. Kožuhu, v tem tednu IZVEDENE nespremenjeno po urniku.

Hvala az razumevanje.

Referat za študente

Na vrh


URADNE URE REFERATA V SREDO, 9. 1. 2019 Datum: 07.01.2019

Spoštovani,

v sredo, 9. 1. 2019, zaradi podelitve diplomskih listin URADNIH UR referata za študentske zadeve, NI.

Za nujne zadeve pišite na referat@pef.upr.si in vam bomo v četrtek, 10. 1. 2019, v najkrajšem možnem času, odgovorili.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Referat za študente.

Na vrh


URADNE URE REFERATA V PETEK 28.12.2018 - Obvestilo Datum: 27.12.2018

Obveščamo vas, da bodo v petek 27. 12. 2018, uradne ure referata le dopoldan od 10.00 do 13.00.

Lepe praznike vam želimo in vse dobro v novem letu!

Referat za študente

Na vrh


E-okolje in EDUROAM Datum: 30.09.2013

V e-okolje in EDUROAM študenti UP PEF dostopate z uporabniškim imenom in geslom za ŠIS, ki vam je bilo dodeljeno ob vpisu. Študenti, ki so se prepisali iz druge članice UP pa dostopajo s prvotnim uporabniškim imenom in geslom.

Za morebitne težave se obrnite na stelio.felda@pef.upr.si.

Referat za študente

Na vrh


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino