splošna obvestila

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Zbrano dne 30.07.2018 ob 13:22


Število vseh obvestil: 21 1. obvestilo: 09.07.2018 - Podaljšan status študenta

2. obvestilo: 09.07.2018 - Napredovanje in vpis v višji letnik

3. obvestilo: 03.07.2018 - Poletni urnik Referata

4. obvestilo: 02.07.2018 - Dr. Mojca Žefran, asist.

5. obvestilo: 29.06.2018 - Komisija za študentske zadeve

6. obvestilo: 29.06.2018 - VPIS v absolventski staž

7. obvestilo: 29.06.2018 - TERMINI ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL V POLETNIH MESECIH

8. obvestilo: 22.06.2018 - PREDVPIS ŠTUDENTOV V SISTEM SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE

9. obvestilo: 12.06.2018 - Prošnje vezane na finančne zadeve

10. obvestilo: 06.06.2018 - I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria.

11. obvestilo: 31.05.2018 - Prejeti računi

12. obvestilo: 12.10.2017 - Urnik referata v času jesenskih počitnic

13. obvestilo: 12.10.2017 - Rektorjev dan, 18.10.2017 - Fakulteta bo zaprta.

14. obvestilo: 10.10.2017 - 30. oktober 2017, kolektivni dopust

15. obvestilo: 22.09.2017 - 13. RS KŠTZ UP PEF

16. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

17. obvestilo: 24.08.2017 - SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS

18. obvestilo: 20.04.2017 - Kratka navodila za magistriranje

19. obvestilo: 28.03.2017 - dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev

20. obvestilo: 30.09.2013 - E-okolje in EDUROAM

21. obvestilo: 05.10.2012 - Priznavanje izpitov


Podaljšan status študenta Datum: 09.07.2018

Vsi, ki boste prejeli iz strani Komisije za študentske zadeve UP PEF odločbo za podaljšan status študenta (Materinstvo, izredna bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine), morate v ŠISu izpolniti vpisni listi, ga natisniti, podpisati in skupaj z dokazilom  o plačilu vpisnine za študijsko leto 2018/2019 dostaviti v Referat fakultete.

 

Vpisi bodo potekali do petka, 28. septembra 2018.

 

Referat

Na vrh


Napredovanje in vpis v višji letnik Datum: 09.07.2018

Obveščamo vse študente, ki imate pogoje za napredovanje v višji letnik, da bodo vpisni listi v ŠISu na voljo po 16. juliju 2018, zato prosimo spremljajte vpis preko ŠISa.

Vpisni list obvezno natisnite, ga podpišete in skupaj z dokazilom plačila vpisnine dostavite v Referat fakultete.

Vpisi bodo potekali do petka, 28. septembra 2018.

 

Referat

Na vrh


Poletni urnik Referata Datum: 03.07.2018

V času od 9. julija do vključno 14. avgusta 2018 bo imel Referat za študente uradne ure le po telefonu in sicer:

 

-     ob ponedeljkih, torkih in petkih od 10.00 do 13.00,

-     ob sredah od 12.00 do 15.00,

-     ob četrtkih uradnih ur ni.

 

Od 16. avgusta 2018 dalje bo referat ponovno posloval po običajnem urniku.  

Na vrh


Dr. Mojca Žefran, asist. Datum: 02.07.2018

Spoštovani,

dr. Mojca Žefra, asist. bo od 2.7.2018 dalje na materinskem dopustu.

Referat za študente

Na vrh


Komisija za študentske zadeve Datum: 29.06.2018

Komisija za študentske zadeve bo v obdobju od 1. julija 2018 do 28. septembra 2018 obravnavala prošnje po naslednjem razporedu:

 

1.       Prošnje glede finančnih zadev, ki bodo na fakulteto prispele do 31. avgusta 2018, bodo obravnavane na dopisni ali redni seji najkasneje do 7. septembra 2018.

2.       Prošnje za zamenjavo lokacije in načina študija, ki bodo prispele na fakulteto do 31. avgusta 2018, bodo obravnavane na dopisni ali redni seji najkasneje do 7. septembra 2018.

3.       Prošnje za podaljšanje statusa (materinstvo, izjemne družinske in socialne okoliščine, bolezen), ki bodo prispele na fakulteto do 18. septembra 2018, bodo obravnavane na dopisni ali redni seji najkasneje do 21. septembra 2018.

4.       Prošnje za ponavljanje letnika in prošnje za izjemni vpis v višji letnik, ki bodo prispele na fakulteto  do 18. septembra 2018, bodo obravnavane na dopisni ali redni seji najkasneje do 21. septembra 2018.

 

Prošnje pošljite pravočasno, saj je zadnji možni dan za vpis v študijsko leto 2018/2019 petek, 28. september 2018.

Na vrh


VPIS v absolventski staž Datum: 29.06.2018

Obveščamo vse študente, ki so upravičeni do absolventskega staža v študijskem letu 2018/2019, da bomo odprli vpisne liste in s tem omogočili vpis preko ŠISa s 3. septembrom 2018.

Dodatno leto oziroma absolventski staž je izraz, ki se uporablja za čas po zaključku zadnjega semestra, ko študent lahko obdrži status študenta, če ne diplomira oziroma dokonča podiplomskega študija. Študent pravico uveljavlja z vpisom v dodatno leto oziroma absolventski staž. To pravico lahko koristi samo takoj po zaključku zadnjega semestra, in sicer, če :

ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra (razen, če je v času študija ponavljal letnik oziroma spremenil študijski program ali smer; potem mu status preneha že ob zaključku zadnjega semestra), ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.    

 

Referat za študente.

Na vrh


TERMINI ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL V POLETNIH MESECIH Datum: 29.06.2018

TERMINI ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL V POLETNIH MESECIH

(za dodiplomske študijske programe)

 

Študenti UP PEF, ki zaključujejo s študijem, naj pri pisanju zaključnih del upoštevajo, da bodo zagovori le-teh potekali

 

·         do 6. julija, nato pa se bodo ponovno nadaljevali po počitnicah, in sicer

·         16. avgusta 2018.

 

Običajno je oblikovno-tehnični pregled zaključnega dela opravljen v nekaj dneh, v prihajajočem obdobju pa lahko študenti računajo na prvi pregled v približno 8 dneh (odvisno je od števila čakajočih), opravi pa se lahko še drugi in ev. tretji pregled.

 

Postopki zaključka študija (prijave tem, oblikovno-tehnični pregledi in prijave k zagovorom) bodo potekali tudi med poletnimi počitnicami, vendar ne tako pospešeno kot med študijskim letom. Potek postopkov je zapisan v Kratkih navodilih za diplomiranje, ki so objavljena na spletni strani UP PEF. Vsi obrazci so v ŠIS-u.

 

V postopek oblikovno-tehnične presoje bodo sprejeta le zaključna dela, ki so prijavljena in odobrena s strani predstojnic oddelkov, zato naj študenti pravočasno poskrbijo za prijave tem.

 

Terminsko usklajeni zagovori zaključnih del bodo potekali predvidoma v spodaj navedenih terminih:

 

PRIJAVA k zagovoru*                                               ZAGOVOR zaključnega dela**         

do 26. junija 2018                                                      do 6. julija 2018

med 27. junijem in 20. avgustom 2018                     med 16. in 30. avgustom  2018

med 21. avgustom in 10. septembrom 2018            do 18. septembra 2018

po 10. septembru  2018                                            najkasneje v 30 dneh od prijave

 

*z vso dokumentacijo navedeno na drugi strani obrazca

** v kolikor mentor ni odsoten

 

K zagovoru se lahko prijavijo le študenti, ki imajo opravljene, in v indeksu evidentirane, vse študijske obveznosti, poravnane finančne in knjižnične obveznosti.

 

Zgornji termini veljajo le za študente UP PEF dodiplomskih prvostopenjskih študijskih programov, saj so postopki za podiplomske študijske programe drugačni ter vezani na seje Komisije za študijske zadeve.

 

V času počitnic, med 9. 7. in 15. 8. 2018, zagovori zaključnih del

ne bodo potekali.

 

 

Koper, 20. aprila 2018

 

Na vrh


PREDVPIS ŠTUDENTOV V SISTEM SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE Datum: 22.06.2018

Izkoristite predvpis in se izognite gneči

 

Na nekaterih točkah SŠP bo od septembra dalje že možen predvpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane (SŠP) za študijsko leto 2018/19. Če že imate urejen vpis na izobraževalni ustanovi, je priporočljivo, da to izkoristite in se v sistem vpišete čim prej, še preden nastane gneča na vpisnih mestih. Poleg tega bodo v času predvpisa točke SŠP tudi na nekaterih študentskih klubih po vsej Sloveniji in ne le v univerzitetnih mestih. Podatke o odpiralnem času točk SŠP najdete na spletni strani www.studentska-prehrana.si pod zavihkom točke SŠP.

S 1. 10. 2018 bo vsem študentom, ki ne bodo izkazovali upravičenosti do subvencij za naslednje obdobje, onemogočeno koriščenje subvencije, dokler ne bodo ponovno potrdili statusa študenta. Ker sistem deluje avtomatsko, ne bo možno koriščenje subvencij, tudi tistih, ki vam bi morebiti še ostale neizkoriščene iz preteklih mesecev. Te boste lahko koristili šele, ko boste uredili ponovno aktivacijo statusa z ustreznimi dokumenti.

Postopek prijave najdete na spletni strani www.studentska-prehrana.si pod zavihkom pogosta vprašanja študentov.

Da bi se izognili gneči in nepotrebnemu čakanju, vam še enkrat priporočamo, da se v sistem za novo študijsko leto vpišete čim prej.

 

Študentska organizacija Slovenije

 

Na vrh


Prošnje vezane na finančne zadeve Datum: 12.06.2018

Pomembno obvestilo:

Prošnje vezane na fnančne zadeve, v študijskem letu 2017/2018, bodo obravnavane na Komisiji za študentske zadeve do najkasneje 31. avgusta 2018.

Prošnje, ki bodo prispele po tem datumom, bodo obravnavane v študijskem letu 2018/2019, zato vas vljudno naprošamo da poskrbite za pravočasno oddajo vlog na naslov referata za študente.

 

Na vrh


I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria. Datum: 06.06.2018

 

 

 

Univerza na Primorskem in Univerzitetna športna zveza Primorske vabita študentke in študente, da se kot prostovoljci priključijo organizacijskemu stroju triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria.

Prostovoljci in prostovoljke bodo pomagali pri izpeljavi vrhunske mednarodne športne prireditve, ki bo na sporedu 23. septembra letos in pridobili dragocene karierne izkušnje. Organizatorji obljubljajo tudi vpis v prostovoljsko knjižico in veliko zabave.

Elektronske prijave zbirajo na e- naslovu: https://goo.gl/qryTjJ. Prva informativna sestanka za prostovoljce bosta v prostorih Študentskega centra UP na Čevljarski ul 27. v Kopru in sicer v ponedeljek 11. junija ob 15. uri ter v sredo 13. junija ob 11. uri.      

 

 

Na vrh


Prejeti računi Datum: 31.05.2018

 

Spoštovani,

po elektronski pošti in v sistem ŠIS (bo)ste lahko prejeli račune za opravljanje izpitov.

V primeru, da je račun neupravičen, pošljite elektronsko sporočilo (nadine.baruca@pef.upr.si) in bomo zadevo sproti uredili (po potrebi izdali dobropis). V zadevo zapišite ime in priimek ter RAČUN.

 

Račun je neupravičen v naslednjih primerih:

ste kot oceno dobili vpisano ODJAVNICO (v primeru, da ste prejeli NI PISTOPIL, se račun plača, saj se vam šteje izpitni rok), ste vpisani po merilih za prehode neposredno v višji letnik in ne plačate "diferencialnih" izpitov (Izpitov prvega letnika zavedene kot diferencialne, ne plačate. Vstopni diferencialni izpiti so plačljivi), ste vpisani kot občani in se na izpit niste prijavili oz ste se pravočasno odjavili.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Referat za študente

 

 

 

Na vrh


Urnik referata v času jesenskih počitnic Datum: 12.10.2017

Obveščamo vas, da bodo v času jesenskih počitnic uradne ure referata potekale po naslednjem razporedu:

Ponedeljek, 30. oktober 2017 - Kolektivni dopust (Fakulteta bo zaprta).

Četrtek, 2. november 2017 - ni uradnih ur.

Petek, 3. november 2017 - dopoldanske uradne ure,  od 10.00 do 13.00.

 

 

Referat za študente

Na vrh


Rektorjev dan, 18.10.2017 - Fakulteta bo zaprta. Datum: 12.10.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 18. oktobra 2017, je v skladu s študijskem koledarjem za študijsko leto 2017/2018 Rektorjev dan kar pomeni, da je pedagoškega procesa prost dan.

Tega dne ni predavanj, vaj oziroma drugih študijskih obveznosti.

 

Fakulteta bo tako v sredo, 18. oktobra 2017, zaprta.

 

Referat

 

Na vrh


30. oktober 2017, kolektivni dopust Datum: 10.10.2017

Spoštovani.

 

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 30. oktobra 2017 kolektivni dopust, predavanj ne bo saj bo stavba UP PEF zaprta.

 

Lep pozdrav

Referat UP PEF

Na vrh


13. RS KŠTZ UP PEF Datum: 22.09.2017

Sporočamo vam, da so odločitve 13. Redne seje Komisije za študentske zadeve UP PEF, ki je potekala, 22. septembra 2017, vnešene v ŠIS.

Zaradi velikega števila sklepov, bomo odločbe pošiljali v naslednjem tednu.

 

Hvala za razumevanje

Referat za študente

Na vrh


Vpis na drugo stopnjo Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Na vrh


SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS Datum: 24.08.2017

Obveščamo vse študente, ki ste se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali na UP PEF, da je prišlo do spremembe pri uporabniškem imenu za prijavo v sistem ŠIS.

Od sedaj naprej, je za prijavo v sistem ŠIS potrebno napisati VPISNO ŠTEVILKO na polje uporabniško ime, geslo ostaja nespremenjeno.

 

 

Referat za študente.

Na vrh


Kratka navodila za magistriranje Datum: 20.04.2017

Študente magistrskih študijskih programov obveščamo, da so na spletni strani UP PEF (zavihek študenti/zaključek študija) pod zapisom Zaključek študija - 2. STOPNJA, objavljena Kratka navodila za magistriranje.

V njih so v strnjeni obliki zapisani postopki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih druge stopnje. Na vrh


dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev Datum: 28.03.2017

Pozdravljene študentke, pozdravljeni študentje,

 

UP PEF in ŠS UP PEF tudi letos organizirata dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev. Nujno bi potrebovala za pomoč pri organizaciji in izpeljavi delavnice - vadbene urice urice za predšolske otroke - 6 študentk. Delavnica bo v petek, 7. aprila 2017 od 9.30 do 10.30 v atriju fakultete.

 

Prosim, če lahko povprašate med svojimi kolegi, sošolci in sošolkami. Prosim, posredujte na skupno elektronsko pošto.

 

Več info na: tadeja.volmut@pef.upr.si 

 

Vnaprej se vam zahvaljujem in lepo pozdravljam.

 

doc. dr. Tadeja Volmut

 

Na vrh


E-okolje in EDUROAM Datum: 30.09.2013

V e-okolje in EDUROAM študenti UP PEF dostopate z uporabniškim imenom in geslom za ŠIS, ki vam je bilo dodeljeno ob vpisu. Študenti, ki so se prepisali iz druge članice UP pa dostopajo s prvotnim uporabniškim imenom in geslom.

Za morebitne težave se obrnite na stelio.felda@pef.upr.si.

Referat za študente

Na vrh


Priznavanje izpitov Datum: 05.10.2012

Izpiti se po novem priznavajo na Komisiji za študentske zadeve (ne več individualno profesorji). Za vsak izpit ki se ga želi priznati (delno ali  v celoti) je potrebno v referat posredovat izpolnjen obrazec, ki je dostopen na spletni strani.

Referat za študente

Na vrh


nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino