praksa

POMOČ V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

Osnovne šole in vrtci iščejo študente, absolvente in diplomante UP PEF za pomoč pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela ob ponovni vrnitvi otrok in učencev. Spremljajte Facebook stran "Prostovoljci UP PEF" in vpišite se v evidenco - tako vas bomo lahko hitro kontaktirali.

Pomagate lahko kot prostovoljci, v okviru prakse ali za pridobitev ur za pristop k strokovnemu izpitu (plačano za absolvente in diplomante).

Več inaformacij si lahko preberete pod obvestili za študente.

___________________________________________________________________________

LETNI PROGRAM PEDAGOŠKE PRAKSE IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

Na 7. redni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je potekala 17. julija 2020, je bil pri 6. točki dnevnega reda Študijske zadeve sprejet Letni program prakse v študijskem letu 2020/2021.

Na 15. dopisni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je potekala od petka, 23. oktobra 2020, do ponedeljka, 26. oktobra 2020, je bil pri 1. točki dnevnega reda sprejet sklep o spremembi Letnega programa prakse v študijskem letu 2020/2021.

 

KOORDINATORJI PRAKSE

Za posamezne študijske programe 1. in 2. stopnje je dekanja UP PEF, prof. dr. Mara Cotič, izdala Sklep o imenovanju koordinatorjev praks in praktičnega usposabljanja v študijskem letu 2020/2021.

Glavni koordinator pedagoške prakse na UP PEF je za čas trajanja mandata prof. dr. Amalija Žakelj, prodekanja za študijske zadeve UP PEF. Administrativno podporo glavnemu koordinatorju v zvezi z organizacijo in izvedbo pedagoške prakse nudi Kristjan Hrvatin.
 

_________________________________________________________________________

GRADIVO ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

študijski programletnikkoordinatorgradivo
Inkuzivna pedagogika1. letnikdr. Mojca Kukanja Gabrijelčičpriročnik

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino