zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 14.01.2021 ob 08:10


Anela Adžikić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.01.2021
Ura: 15:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Kako merijo površino pet- in šestletniki v vrtcu
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Opomba:

Na vrh


Sara Šega

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.01.2021
Ura: 15:30
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Otroci prek igre razvrščajo v drugem starostnem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Opomba:

Na vrh


Neža Dolinšek Uštar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.01.2021
Ura: 16:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Spoznavanje teles, likov in simetrije v 2. starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Laura Jakopin

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.01.2021
Ura: 09:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Dejavnosti za razvoj številskih pojmov v predšolskem obdobju
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj

Opomba:

Na vrh


Jožica Grmič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.01.2021
Ura: 09:30
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Simetrija v predšolskem obdobju
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj

Opomba:

Na vrh


Neli Ferfolja

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.01.2021
Ura: 10:30
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Predstavitev kamere obscura v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Zuljan

Opomba:

Na vrh


Eva Hočevar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.01.2021
Ura: 11:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Izdelava kompasa z otroki, starimi od 7 do 8 let
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Zuljan

Opomba:

Na vrh


Zala Gregorc

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.01.2021
Ura: 12:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Spoznavanje marionete v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. Jelena Sitar Cvetko

Opomba:

Na vrh


Nina Cvek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.01.2021
Ura: 12:30
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Pogledi vzgojiteljev na kakovostno slikanico
Mentor : doc. dr. Barbara Zorman

Opomba:

Na vrh


Denis Jambriško

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor inkluzivne pedagogike
Datum: 22.01.2021
Ura: 14:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Vključevanje učencev z motnjami v duševnem razvoju v dom za otroke s posebnimi potrebami
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Opomba:

Na vrh


Staša Svetlič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.01.2021
Ura: 14:45
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Nastanek in delovanje razvojnega oddelka v vrtcu v Sežani
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Opomba:

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino