zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 07.08.2020 ob 11:36


Tina Lasnik

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 18.08.2020
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Obravnava mladinskih pesniških del Toneta Pavčka v vrtcu
Mentor : doc. dr. Barbara Zorman

Opomba:

Na vrh


Tanja Gaeta

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 18.08.2020
Ura: 12:30
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Vloga vzgojitelja pri oblikovanju samopodobe predšolskih otrok
Mentor : izr. prof. dr. Petra Dolenc

Opomba:

Na vrh


Urška Perčič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 18.08.2020
Ura: 14:15
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Vloga šolskega svetovalnega delavca pri vključevanju otrok priseljencev v koroške osnovne šole
Mentor : doc. dr. Barbara Zorman

Opomba:

Na vrh


Karlina Gašperin

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.08.2020
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Igre za usvajanje štetja do pet
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Daša Rupnik

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.08.2020
Ura: 09:30
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Usvajanje matematičnega znanja z izvajanjem plesnih dejavnosti
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Danjela Rončel

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.08.2020
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Merjenje dolžine v drugem starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Tamara Štemberger Kolnik

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 19.08.2020
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica P1
Naslov : Dejavniki spodbujanja zdravstvene pismenosti
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Opomba:

Na vrh


Špela Barbiš

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.08.2020
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Utrjevanje štetja v kombiniranem oddelku z uporabo didaktičnih iger
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Petra Koren

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.08.2020
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Didaktične igre za utrjevanje štetja
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Veronika Šahtler

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.08.2020
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Vloga vzgojitelja pri razvijanju otrokove aktivne interakcije z literaturo
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Opomba:

Na vrh


Kim Čuhnik

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.08.2020
Ura: 12:30
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Spodbujanje domišljije otrok z branjem pravljic
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Opomba:

Na vrh


Anja Ferjančič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 19.08.2020
Ura: 14:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Pojmovanje in doživljanje moralnega ravnanja in medosebnih odnosov otrok na prehodu iz otroštva v mladostništvo
Mentor : izr. prof. dr. Sonja Rutar

Opomba:

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino