zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 16.09.2019 ob 15:52


Martina Kosi

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 16.09.2019
Ura: 08:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Učenje in spoznavanje matematičnih vsebin v naravi
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj

Na vrh


Deja Tabaković

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 16.09.2019
Ura: 09:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Priseljenci pri urah matematike v osnovni šoli
Mentor : doc. dr. Barbara Baloh

Na vrh


Nika Klanšek

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 16.09.2019
Ura: 09:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Vprašanje personalizacije individualiziranih programov
Mentor : doc. dr. Tina Štemberger

Na vrh


Eva Jedrlinič Peloz

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 16.09.2019
Ura: 09:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Pripravljenost bodočih razrednih učiteljev za vpletanje pevske dejavnosti v pouk
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin

Na vrh


Petra Cesar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 16.09.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Inovativnost otrok pri razvrščanju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Matic Krapež

Zagovor za pridobitev naziva: profesor razrednega pouka (UN)
Datum: 16.09.2019
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Učenje matematike z računalnikom oziroma računalniško igro
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Anja Zupanc

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 16.09.2019
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Vpisovanje otrok z Downovim sindromom v redno osnovno šolo
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Na vrh


Anja Bratina

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 16.09.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Primerjava razumevanja pojma neskončnost v 1. in 5. razredu osnovne šole
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Nina Škulj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 16.09.2019
Ura: 11:15
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Lutkovna predstava v vrtcu – od šablone do izvirnih rešitev
Mentor : izr. prof. Jelena Sitar Cvetko

Na vrh


Maša Jezeršek

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 16.09.2019
Ura: 11:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Mednarodni matematični Kenguru v prvem triletju
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj

Na vrh


Neli Mavrič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 16.09.2019
Ura: 12:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Izkušnje mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami s projektom doživljajske pedagogike na samotnem otoku v svetilniku
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan

Na vrh


Lucija Selan

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 17.09.2019
Ura: 09:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Členitev po aktualnosti v treh izbranih slikanicah s tabujskimi temami
Mentor : izr. prof. dr. Sonja Starc

Na vrh


Mateja Kržišnik

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 18.09.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Ljudska in klasična pravljica v vrtcu
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Liza Škrlep

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 18.09.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Učenje matematike v naravnem okolju za otroke v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Tjaša Dovečar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 18.09.2019
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Dejavnosti za razvoj številski predstav v predšolskem obdobju
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj

Na vrh


Katja Kolenko

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 18.09.2019
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Razvoj zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Dijana Grujić

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 18.09.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Inkluzija otroka s posebnimi potrebami v zasebno varstvo po metodah Montessori
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Na vrh


Špela Šivic

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 18.09.2019
Ura: 11:30
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Kulturno-umetnostna vzgoja v vrtcu
Mentor : prof. dr. Bogdana Borota

Na vrh


Elizabeta Miklavčič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 18.09.2019
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Moteče vedenje v predšolskem obdobju
Mentor : dr. Ana Bardorfer, pred.

Na vrh


Teja Ambroželi

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 19.09.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Učenje na prostem v goriški regiji
Mentor : izr. prof. dr. Nives Kovač

Na vrh


Tina Čok

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 20.09.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Konceptualizacija in upovedovanje glagolskega dejanja v slovenščini, kitajščini in italijanščini
Mentor : izr. prof. dr. Mateja Petrovčič

Na vrh


Metka Intihar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino
Datum: 23.09.2019
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica P5
Naslov : Zgodnje učenje angleščine z uporabo že znane zgodbe
Mentor : izr. prof. dr. Alenka Kocbek

Na vrh


Karin Zirnstein

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.09.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Vpliv staršev na razvijanje otrokove (pred)bralne zmožnosti v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Teja Ivanež

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino
Datum: 23.09.2019
Ura: 10:45
Prostor: predavalnica P5
Naslov : Pristop CLIL in različne taksonomske stopnje pri pouku angleščine na razredni stopnji
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Na vrh


Valentina Bratec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 23.09.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Učinek socialnih iger na povezanost razreda in socialne odnose med učenci
Mentor : izr. prof. dr. Tina Kavčič

Na vrh


Anja Smolej

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino
Datum: 23.09.2019
Ura: 11:30
Prostor: predavalnica P5
Naslov : Spodbujanje branja pri zgodnjem učenju tujega jezika po metodi DEAR
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Na vrh


Lucija Plohl

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 23.09.2019
Ura: 11:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Psihosocialni status učencev priseljencev v razredu osnovne šole
Mentor : izr. prof. dr. Tina Kavčič

Na vrh


Tilen Smajla

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti
Datum: 23.09.2019
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Odnos do uvajanja vsebinsko in jezikovno integriranega učenja tujega jezika v zgodnjem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Na vrh


Nika Rajovec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 24.09.2019
Ura: 08:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Odkrivanje in delo s športno nadarjenimi in talentiranimi učenci na Štajerskem
Mentor : doc. dr. Tadeja Volmut

Na vrh


Marijana Kavčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 24.09.2019
Ura: 08:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Pravljice za vse – Delo s potencialno nadarjenimi učenci v 1. in 2. razredu osnovne šole
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Maja Šuštaršič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 24.09.2019
Ura: 09:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Mnenje vzgojiteljev o delu s potencialno nadarjenimi otroki v izbrani instituciji
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino