zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 19.10.2018 ob 12:16


Anja Duljak

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 19.10.2018
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Primerjava mnenj učiteljev in učencev o kombiniranem pouku
Mentor : prof. dr. Majda Cencič

Na vrh


Elvira Feher

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.10.2018
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Petje po metodi pripevanja v slovenskem in madžarskem jeziku
Mentor : prof. dr. Bogdana Borota

Na vrh


Nikolina Lep

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.10.2018
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Razvijanje predopismenjevalne zmožnosti otrok v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Špela Iljaš

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.10.2018
Ura: 11:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Gibalna/športna aktivnost v gozdu – inovativni učni pristopi v predšolskem obdobju
Mentor : Giuliana Jelovčan, pred.

Na vrh


Ema Čehovin

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 19.10.2018
Ura: 12:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Odnos učiteljev razrednega pouka do glasbe in do predmeta Glasbena umetnost v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
Mentor : doc. dr. Ivan Lešnik

Na vrh


Nika Soršak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.10.2018
Ura: 12:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Pripravljenost in usposobljenost vzgojiteljev za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v montessori vrtce
Mentor : doc. dr. Janez Drobnič

Na vrh


Elizabeta Šinko

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.10.2018
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Pomen in vpliv igre in gibanja v naravnem okolju na otrokov celostni razvoj
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan

Na vrh


Ana Dvornik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino
Datum: 19.10.2018
Ura: 13:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Sodelovanje med učitelji razrednega pouka in izvajalci dodatne strokovne pomoči
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan

Na vrh


Aja Dobnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 19.10.2018
Ura: 14:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Zaznavanje in doživljanje barv otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Jasna Hostnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 19.10.2018
Ura: 15:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Gozdna igralnica za slepe in slabovidne otroke
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Ana Svetec Marinič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 19.10.2018
Ura: 15:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Didaktični pripomoček za spoznavanje razvojnega kroga zelene žabe za slepe in slabovidne otroke – tipna slikanica
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Tina Zabukovec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 24.10.2018
Ura: 14:00
Prostor: predavalnica P2
Naslov : Razvijanje socialnih in bralnih veščin pri deklici z nizko samopodobo s pomočjo terapevtskega psa
Mentor : doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Na vrh


Veronika Trbižan

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 26.10.2018
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Pričakovanja o sodelovanju staršev in učiteljev na osnovni šoli s prilagojenim programom – študija primera
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Na vrh


Špela Tomšič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 26.10.2018
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Uporaba ustvarjalnih pristopov šolskih svetovalnih delavcev pri delu z učno težavnimi učenci
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Na vrh


Urška Bajsič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica andragogike
Datum: 26.10.2018
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Stališča prostovoljcev o pomembnih lastnostih za opravljanje dela prostovoljca
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Slavica Hajdinjak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 26.10.2018
Ura: 11:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Možnosti in perspektive inkluzije v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti za otroke s posebnimi potrebami
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Mateja Nolimal

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 26.10.2018
Ura: 12:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Zavod Središče za naravno učenje Samorog – študija primera
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Helena Gril

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 26.10.2018
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Sodelovanje staršev in vzgojiteljev predšolskih otrok z vidika kakovosti vrtca
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Katja Korent

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.10.2018
Ura: 13:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Didaktične igre štetja za otroke od treh do štirih let
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Maja Novak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.10.2018
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Odnos majhno – veliko v prvem, starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Valerija Tratnik

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.10.2018
Ura: 14:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Podoživljanje literarnega besedila po metodi Montserrat Sarto kot ena izmed faz komunikacijskega sprejemanja literarnega besedila v vrtcu
Mentor : doc. dr. Barbara Baloh

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino