zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 16.07.2021 ob 12:08


Jana Biščak Novak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 16.07.2021
Ura: 10:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Zmanjšana gibalna funkcionalnost pri predšolskih otrocih v času epidemije COVID-19 – študija primera 
Mentor : doc. dr. Iztok Retar

Opomba:

Na vrh


Simon Kurinčič

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor razrednega pouka z angleščino
Datum: 16.07.2021
Ura: 10:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Učenje angleščine s pomočjo stripov
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Opomba:

Na vrh


Suzana Košćak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 16.07.2021
Ura: 10:30
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Sposobnost razvrščanja v drevesni in Carrollov diagram v drugem starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Nina Susman

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 16.07.2021
Ura: 11:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Vpeljevanje simbolov za števila v obsegu do 10 v predšolskem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino