zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.01.2020 ob 11:55


Sonja Angelova

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 24.01.2020
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Primerjava dveh visokošolskih strokovnih študijskih programov predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji in Republiki Severna Makedonija
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Marija Sladič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 24.01.2020
Ura: 13:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Žrtve medvrstniškega nasilja
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Klara Bizjak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 28.01.2020
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Odklanjanje šole pri učencih razrednega pouka: perspektiva učiteljev
Mentor : izr. prof. dr. Tina Kavčič

Na vrh


Mateja Krenker

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 28.01.2020
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Slovenija skozi znamenitosti - učni pripomoček za slepe in slabovidne otroke
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Leon Banko

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor inkluzivne pedagogike
Datum: 28.01.2020
Ura: 14:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Problem prehoda učencev s posebnimi potrebami na karierno pot
Mentor : doc. dr. Janez Drobnič

Na vrh


Maja Lipovec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.01.2020
Ura: 14:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Učenje matematičnih vzorcev v povezavi z drugimi področji v kurikulumu
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Simona Štrucl

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 28.01.2020
Ura: 15:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Dodatna strokovna pomoč otroku z nakazano diskalkulijo
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Žana Benedičič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 28.01.2020
Ura: 16:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Tipna slikanica – po poti čebelice Ivane
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Kris Frančeškin

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 28.01.2020
Ura: 17:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Kakovost življenja gluhih in naglušnih oseb na goriškem
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Tanja Žvokelj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 28.01.2020
Ura: 17:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Problematika odklonilnih stališč strokovnih delavcev vrtca do inkluzije
Mentor : doc. dr. Janez Drobnič

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino