zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 12.11.2019 ob 08:16


Zala Finžgar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino
Datum: 15.11.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Izkustveno učenje o žuželkah v 4. razredu osnovne šole
Mentor : doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić

Na vrh


Sanja Balažic

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 15.11.2019
Ura: 11:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Uporaba metod in oblik dela pri predmetu Spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika v šolah v Prekmurju
Mentor : doc. dr. Nataša Dolenc Orbanić

Na vrh


Vesna Rener

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 15.11.2019
Ura: 12:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Odnos učencev do matematika v tretjem, šestem in devetem razredu izbrane osnovne šole
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Tjaša Car

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 15.11.2019
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Primerjava učenja poštevanke v notranjem in zunanjem učnem okolju
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Marta Glatz

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 15.11.2019
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Izvajanje kontinuuma pomoči v postopku prepoznavanja otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Anja Colja

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 15.11.2019
Ura: 14:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Mnenja učiteljev o začetnem opismenjevanju in razvijanju fonološkega zavedanja v slovenščini in italijanščini v šolah s slovenskim učnim jezikom na tržaškem
Mentor : doc. dr. Barbara Baloh

Na vrh


Anja Razgoršek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.11.2019
Ura: 14:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Načrtovane dejavnosti kot spodbuda za poznavanje prostorskih odnosov v prvem starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Ana Korošec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 15.11.2019
Ura: 14:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Obravnava otrok z več motnjami v instituciji Autismo Málaga
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Edita Štamulak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.11.2019
Ura: 15:30
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Ločitvena stiska otrok v vrtcu
Mentor : doc. dr. Beno Arnejčič

Na vrh


Helena Vidović

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 18.11.2019
Ura: 12:45
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Vpliv vodenja šole na profesionalni razvoj učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Na vrh


Nastja Novak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 22.11.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Glasbena aktivnost in učni uspeh učencev v drugem izobraževalnem obdobju osnovne šole
Mentor : doc. dr. Ivan Lešnik

Na vrh


Tjaša Novak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.11.2019
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Ali se slišimo? Ali se razumemo?
Mentor : Mirjam Senica, viš. pred.

Na vrh


Vid Verdev

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor razrednega pouka z angleščino
Datum: 22.11.2019
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Vključevanje matematičnih vsebin pri pouku angleščine v četrtem razredu po pristopu CLIC
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Na vrh


Marina Tutić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.11.2019
Ura: 13:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Izdelava družabnih didaktičnih iger s pomočjo nestrukturiranega materiala z otroki starimi 4-6 let
Mentor : Mirjam Senica, viš. pred.

Na vrh


Valentina Pavletić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 29.11.2019
Ura: 12:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Slikanice za razvijanje medkulturne kompetence in sprejemanja drugačnosti v predšolskem obdobju
Mentor : doc. dr. Barbara Zorman

Na vrh


Petra Kavčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino
Datum: 29.11.2019
Ura: 12:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Slovenski literarni liki v učnem načrtu in berilih za 3. razred osnovne šole
Mentor : doc. dr. Barbara Zorman

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino