zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 21.04.2021 ob 08:13


Jasna Stoklas

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.04.2021
Ura: 15:30
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Primer vključevanja otroka s cerebralno paralizo v redni oddelek vrtca
Mentor : izr. prof. dr. Sonja Rutar

Opomba:

Na vrh


Nataša Gruden

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.04.2021
Ura: 16:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Vpliv lokacije vrtca na sodelovanje z okoljem
Mentor : izr. prof. dr. Sonja Rutar

Opomba:

Na vrh


Danijela Djurić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.04.2021
Ura: 16:30
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Prepoznavanje geometrijskih teles in likov v 2. starostnem obdobju skozi načrtovane dejavnosti
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Opomba:

Na vrh


Anita Mujdrica

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 03.05.2021
Ura: 09:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Vloga vzgojitelja pri spodbujanju družinske pismenosti
Mentor : izr. prof. dr. Suzana Todorovič

Opomba:

Na vrh


Katja Drevenšek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 03.05.2021
Ura: 10:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Tehnično ustvarjanje iz različnih materialov v vrtcu
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Zuljan

Opomba:

Na vrh


Tanja Černic

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 03.05.2021
Ura: 11:30
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Tipna slikanica in škatla didaktičnih pripomočkov za učenje slepih in slabovidnih učencev
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Opomba:

Na vrh


Nika Stradovnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 03.05.2021
Ura: 12:15
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Tabori za nadarjene učence v Združenih državah Amerike (Kentucky) in v Sloveniji: mednarodna primerjalna analiza
Mentor : izr. prof. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Opomba:

Na vrh


Meta Slejko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 03.05.2021
Ura: 13:00
Prostor: Zagovor na daljavo
Naslov : Sklop didaktičnih pripomočkov za računanje - Računko
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Opomba:

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino