zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 23.08.2019 ob 14:11


Barbara Korbar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2019
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Igre za utrjevanje geometrijskih likov
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Andreja Feltrin

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2019
Ura: 13:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Matematične dejavnosti orientacije pri otrocih od 1-2 leti
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Martina Ferlan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2019
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Matematika v vrtcu in igre s subitizacijskimi karticami
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj

Na vrh


Žiga Kac

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2019
Ura: 14:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spodbujanje matematičnega mišljenja preko igre – števila in štetje
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj

Na vrh


Simona Egartner

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2019
Ura: 15:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Štetje 3- do 5-letnih otrok s pomočjo didaktičnih iger
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Gaja Čehovin

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.08.2019
Ura: 08:30
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Pojmovanja in stališča do ustvarjalnosti pri vzgojiteljih predšolskih otrok in študentih predšolske vzgoje
Mentor : izr. prof. dr. Petra Dolenc

Na vrh


Nina Košir

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 26.08.2019
Ura: 09:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Doživljanje in izražanje predšolskih otrok ob glasbeni pravljici
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin

Na vrh


Tadeja Mrgole

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 09:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Načrtovanje uvodne motivacije pri pouku likovne umetnosti v prvi triadi
Mentor : doc. dr. Eda Birsa

Na vrh


Lucija Burgar

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 09:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Kriteriji za ocenjevanje likovne tehnike v osnovni šoli
Mentor : doc. dr. Eda Birsa

Na vrh


Matija Jenko

Zagovor za pridobitev naziva: profesor razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 09:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Povezanost aktivnosti staršev z aktivnostjo njihovih otrok v pevskih zborih
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin

Na vrh


Valentina Šestanj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.08.2019
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica P1
Naslov : Spoznavanje matematičnih pojmov skozi gibanje za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mentor : dr. Sanela Mešinović, viš. pred.

Na vrh


Patricija Vadnjal

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Deljenje z enomestnim številom po pedagogiki montessori
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Nina Škvarča

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 10:15
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Glasbena pravljica Grdi raček
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin

Na vrh


Pia Jevnikar

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Reševanje matematičnih problemskih nalog v 4. razredu osnovne šole
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Tina Kmetič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.08.2019
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica P1
Naslov : Medpodročno povezovanje matematike v predšolskem obdobju
Mentor : dr. Sanela Mešinović, viš. pred.

Na vrh


Tilen Tomšič

Zagovor za pridobitev naziva: profesor razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Glasbeno izobraževanje v glasbeni šoli ali pri zasebnem učitelju
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin

Na vrh


Andreja Vidmar

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Veččutno učno okolje pri matematiki
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Sara Brčina

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 11:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Znanje poštevanke v tretjem in četrtem razredu
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Melissa Bajt

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 11:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Uporaba glasbenih dejavnosti in glasbenih didaktičnih iger pri pouku glasbene umetnosti
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin

Na vrh


Tina Kavčič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Primerjava dosežkov med učenci prvih razredov kombiniranega oddelka in učenci prvih razredov nekombiniranega oddelka pri matematiki
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Sara Špacapan

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Pristopi k opismenjevanju angleščine v izbranih učbenikih
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Na vrh


Aldina Tiganj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.08.2019
Ura: 14:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Predpasnik kot didaktični pripomoček pri pouku angleščine v vrtcu
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Na vrh


Tea Kovač

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.08.2019
Ura: 15:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Z lutko se raje igram, če jo ustvarim sam
Mentor : izr. prof. Jelena Sitar Cvetko

Na vrh


Andreja Šmitek

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 26.08.2019
Ura: 15:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Vloga lutke pri recepciji leposlovnega dela
Mentor : izr. prof. Jelena Sitar Cvetko

Na vrh


Valentina Bolčič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 27.08.2019
Ura: 09:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov :
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Petra Stojilov

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 27.08.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Matematične dejavnosti v predšolskem obdobju
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Lara Škarabot

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 27.08.2019
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Uporaba računalniških igric za utrjevanje poštevanke v tretjem razredu
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Snežana Nikolić

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 27.08.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Prepoznavanje diskalkulije med učenci, ki imajo specifične učne težave pri matematiki
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Irena Eržen

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 27.08.2019
Ura: 11:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje matematičnih pojmov števil in vzorcev s pomočjo pravljic, lutk in ročnih spretnosti
Mentor : prof. dr. Amalija Žakelj

Na vrh


Arijana Đuretić

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 27.08.2019
Ura: 12:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Strategije reševanja na poštevanko vezanih problemov
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Urška Rosenstein

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 27.08.2019
Ura: 12:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje izdelave kruha v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Zuljan

Na vrh


Anja Trbižan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 27.08.2019
Ura: 13:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Razumevanje količine pri predšolskih otrocih
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Nika Ferbežar

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 28.08.2019
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Šola kot zaveznica LGBTIQA+ mladih
Mentor : izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

Na vrh


Manca Andoljšek

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica pedagogike (UN)
Datum: 28.08.2019
Ura: 14:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spreminjanje procesa kaznovanja otrok v slovenskem šolstvu od konca prve svetovne vojne do osamosvojitve Republike Slovenije
Mentor : izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

Na vrh


Nina Cepuš

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 28.08.2019
Ura: 15:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Nadarjeni učenci pri matematiki in njihove potrebe
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Mojca Jereb

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 28.08.2019
Ura: 16:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Lokalna arheologija za osnovnošolce
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Lucija Skarlovnik

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 29.08.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Obravnava Kekčevih zgodb v 4. in 5. razredu osnovne šole
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Rebeka Kobal

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 29.08.2019
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spodbujanje bralne motivacije dečkov z aktualizacijo književnega besedila
Mentor : prof. dr. Igor Saksida

Na vrh


Barbara Muhič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 29.08.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Pravljični model v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Sara Preprost

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 29.08.2019
Ura: 11:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Problematika pismenosti dvojezičnih učencev na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji
Mentor : doc. dr. Barbara Zorman

Na vrh


Eva Klančar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 29.08.2019
Ura: 12:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje in doživljanje zvočne barve na primeru prečne flavte
Mentor : prof. dr. Bogdana Borota

Na vrh


Monika Juršić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 03.09.2019
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Prilagoditve izvajanja ljudskih plesov za osebe z motnjo v duševnem razvoju
Mentor : prof. dr. Bogdana Borota

Na vrh


Mojca Debevc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 03.09.2019
Ura: 13:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Branje s pomočjo psa
Mentor : doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino