zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 14.12.2018 ob 12:02


Mateja Leben

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 14.12.2018
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Subitizacija v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Amalija Žakelj

Na vrh


Katja Cerar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 14.12.2018
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Vloga slikopisov v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Blaž Teršek

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor inkluzivne pedagogike
Datum: 14.12.2018
Ura: 12:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Psiho-socialni položaj učenca v osnovni šoli in medvrstniško nasilje
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Urška Trope

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 14.12.2018
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Pričakovanja staršev do vrtca in vzgojiteljic
Mentor : doc. dr. Tina Štemberger

Na vrh


Tina Kristančič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.12.2018
Ura: 10:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Odzivi otrok na ustvarjalni gib
Mentor : dr. Vesna Geršak, pred.

Na vrh


Lara Feri

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.12.2018
Ura: 11:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Joga za sprostitev v vrtcu
Mentor : dr. Vesna Geršak, pred.

Na vrh


Tjaša Marolt

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.12.2018
Ura: 13:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Orientacija otrok v prostoru v 1. starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Patricija Dobaj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.12.2018
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spremljanje štetja v predšolskem obdobju s pomočjo didaktične igre
Mentor : Marija Pisk, pred.

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino