zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 23.01.2018 ob 10:43


Silvija Gal

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.01.2018
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Matematika v vrtcu in spoznavanje geometrijskih likov skozi igro
Mentor : izr. prof. dr. Amalija Žakelj

Na vrh


Robert Ašič

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor razrednega pouka z angleščino
Datum: 26.01.2018
Ura: 08:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Sodelovanje razrednih učiteljev s Kozjanskim regijskim parkom
Mentor : izr. prof. dr. Stanko Pelc

Na vrh


Eva Tekavčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 26.01.2018
Ura: 12:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v različne programe vzgoje in izobraževanja
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Petra Martinc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 26.01.2018
Ura: 13:15
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Pomoč romski učenki v 1. in 2. razredu osnovne šole
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Lili Miloševič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 26.01.2018
Ura: 14:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Šolsko gledališče kot pot do socialnega vključevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Tina Ukmar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.01.2018
Ura: 14:30
Prostor: predavalnica P4
Naslov : Uporaba didaktičnih iger s področja geometrije in merjenja
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Nina Božičnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 26.01.2018
Ura: 14:45
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Tiflodidaktični igralni komplet Mavrična ribica za slepe in slabovidne otroke
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Tina Lončar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.01.2018
Ura: 15:00
Prostor: predavalnica P4
Naslov : Vpeljevanje Carrollovega prikaza v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino