zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 19.04.2019 ob 12:14


Uroš Stilin

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok (VS)
Datum: 19.04.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Nasilje kot problemska tema v slikanicah
Mentor : prof. dr. Igor Saksida

Na vrh


Saša Mlinar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 26.04.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Slepi in slabovidni na poti do samostojnosti
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Mateja Šepić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 26.04.2019
Ura: 11:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spobujanje ustvarjalnega mišljenja in različnih vrst inteligentnosti v berilih za 6. in 9. razred osnovne šole
Mentor : doc. dr. Tina Štemberger

Na vrh


Tadeja Kosec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.04.2019
Ura: 14:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Razumevanje Carrollovega in drevesnega prikaza v predšolskem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Taja Drolc Vučko

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.04.2019
Ura: 14:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Razvrščanje v drevesnem diagramu
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Nina Deleonardis

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.04.2019
Ura: 15:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Med in čebele v otrokovem predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Zuljan

Na vrh


Ema Zupanc

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.04.2019
Ura: 15:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje in usvajanje pojmov veliko – majhno v prvem starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Petra Kalan

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.04.2019
Ura: 16:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Štetje pri otrocih, starih od 3 do 5 let
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Sara Kanduti

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.04.2019
Ura: 17:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Učenje štetja v drugem starostnem obdobju s pomočjo interaktivnih prosojnic
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Špela Ilič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 26.04.2019
Ura: 17:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje geometrijskih likov v drugem starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino