zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 27.06.2019 ob 11:47


Tea Brecelj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino
Datum: 27.06.2019
Ura: 09:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Kreativno poučevanje kot doprinos k razumevanju matematike v nižjih razredih osnovne šole
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Gari Grosar

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor razrednega pouka z angleščino
Datum: 27.06.2019
Ura: 09:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Igranje šaha in uspešnost pri matematiki
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Alja Dobnik

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 27.06.2019
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Igra predšolskih otrok s telesi in liki skozi skrivnostni svet matematike
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Veronika Šav

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 27.06.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Učenje in poučevanje geometrije z gibanjem
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Mojca Gantar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.06.2019
Ura: 09:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Vzgojni stili vzgojiteljic predšolskih otrok doma in v vrtcu
Mentor : doc. dr. Sonja Čotar Konrad

Na vrh


Darja Draksler

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.06.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spodbujanje sprejemanja otroške lirike v vrtcu z Mehurčki Otona Župančiča
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Anja Bogataj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.06.2019
Ura: 10:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Zgodnje opismenjevanje z didaktičnim pripomočkom
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Janja Jakopič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.06.2019
Ura: 11:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Doživljanje ljudske, klasične in sodobne pravljice v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Janja Mlakar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.06.2019
Ura: 11:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spodbujanje književne zmožnosti v prvem starostnem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Maša Mestek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 01.07.2019
Ura: 12:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Hospitalizirani otroci in vloga bolnišničnega oddelka vrtca
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan

Na vrh


Tanja Kontrec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 01.07.2019
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Organizacijska klima in medosebni odnosi v zasavskem vrtcu
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan

Na vrh


Boris Černilec

Zagovor za pridobitev naziva: doktor znanosti
Datum: 01.07.2019
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Kognitivno-konstruktivistični pristopi pri pouku matematike v homogenih in heterogenih skupinah v osnovni šoli
Mentor : izr. prof. dr. Anna Kožuh

Na vrh


Ajša Subašić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 01.07.2019
Ura: 14:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Usvajanje matematičnega pojma majhno–veliko pri otrocih, starih od 1 do 2 leti
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Albina Brinar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 01.07.2019
Ura: 15:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje števil in štetja skozi igro
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Alenka Gregorič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 01.07.2019
Ura: 15:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Dejavnosti z geometrijskimi liki v drugem starostnem obdobju
Mentor : Marija Pisk, pred.

Na vrh


Nataša Robek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 01.07.2019
Ura: 16:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Vpeljava zanikane lastnosti v predšolskem obdobju
Mentor : Marija Pisk, pred.

Na vrh


Alja Kep

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 01.07.2019
Ura: 16:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Usvajanje štetja in števil do 10 z didaktičnimi igrami v drugem starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Marina Šiljak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 01.07.2019
Ura: 17:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Prostorski pogoji za izvajanje likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju
Mentor : doc. dr. Eda Birsa

Na vrh


Lea Sedmak

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 03.07.2019
Ura: 08:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Lutka kot sredstvo za zmanjšanje neprilagojenih in povečanje zaželenih oblik vedenja otrok
Mentor : izr. prof. Jelena Sitar Cvetko

Na vrh


Kaja Poljšak Ščuka

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica andragogike
Datum: 03.07.2019
Ura: 09:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Vključevanje mladih diplomantov v svet dela in prehod v odraslost
Mentor : doc. dr. Maja Mezgec

Na vrh


Ajda Valančič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 03.07.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Pogostost medvrstniškega nasilja
Mentor : doc. dr. Beno Arnejčič

Na vrh


Jasmina Čargo

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica andragogike
Datum: 03.07.2019
Ura: 10:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Izobraževanje mlajših odraslih z motnjami v duševnem zdravju z vidika vseživljenjskega učenja
Mentor : doc. dr. Maja Mezgec

Na vrh


Sandra Škripec

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 03.07.2019
Ura: 11:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Sodelovanje učiteljev s starši otrok s posebnimi potrebami
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Na vrh


Petra Pintar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 03.07.2019
Ura: 12:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Pod eno streho – inkluzija razvojnega oddelka v vrtcu
Mentor : doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Na vrh


Brigita Piperski

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 03.07.2019
Ura: 12:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Zadovoljstvo z življenjem in čustvena kompetentnost vzgojitelja predšolskih otrok
Mentor : doc. dr. Beno Arnejčič

Na vrh


Barbara Zupančič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 03.07.2019
Ura: 12:30
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Gibalne/športne aktivnosti otrok prvega starostnega obdobja na prostem v Vrtcu Jarše
Mentor : viš. pred. Giuliana Jelovčan

Na vrh


Neža Hočevar

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 03.07.2019
Ura: 12:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Stališče študentov razrednega pouka o telesnem kaznovanju otrok
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Na vrh


Ines Čuk

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 05.07.2019
Ura: 10:00
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Opisno ocenjevanje pri pouku matematike
Mentor : prof. dr. Mara Cotič

Na vrh


Tjaša Kojič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 05.07.2019
Ura: 10:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Prepoznavanje in učenje simbolov s pomočjo programa NTC učenje
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Maja Piberčnik

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 05.07.2019
Ura: 11:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje geometrijskih teles v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Tina Šmerc

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 05.07.2019
Ura: 11:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Vpliv didaktičnih iger na znanje in razumevanje izbranih naravoslovnih vsebin v 2. razredu osnovne šole
Mentor : doc. dr. Janja Plazar

Na vrh


Aleksandra Krnc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 05.07.2019
Ura: 11:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Tipna slikanica z didaktično igro za učenje spoznavanja okolja in medpredmetnih povezav
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Tina Dovč

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 05.07.2019
Ura: 12:15
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Dostopnost muzejev s poudarkom na dostopnosti slepim in slabovidnim osebam
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Jerneja Terlikar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica zgodnjega učenja
Datum: 05.07.2019
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Program poslušanja glasbe v vrtcu
Mentor : prof. dr. Bogdana Borota

Na vrh


Davorina Giorgiutti

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 05.07.2019
Ura: 13:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Zrcalce - inklzivna lutkovna predstava
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Klavdija Kokljič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 05.07.2019
Ura: 13:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Raziskovanje zvoka
Mentor : prof. dr. Bogdana Borota

Na vrh


Leja Koštric

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 05.07.2019
Ura: 13:45
Prostor: predavalnica P5
Naslov : Prepoznavanje inštrumentov z glasbenimi didaktičnimi igrami v vrtcu
Mentor : doc. dr. Ivan Lešnik

Na vrh


Simona Roškar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 05.07.2019
Ura: 13:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Zrcalce - inkluzivna lutkovna predstava
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Andreja Arzenšek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 05.07.2019
Ura: 14:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Socialne igre in inkluzija v vrtcu
Mentor : doc. dr. Janez Drobnič

Na vrh


Ksenija Malkovič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka z angleščino
Datum: 05.07.2019
Ura: 14:30
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Možnosti rabe didaktičnega pristopa CLIL pri pouku glasbe
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Na vrh


Jurij Kočevar

Zagovor za pridobitev naziva: profesor razrednega pouka (UN)
Datum: 05.07.2019
Ura: 15:15
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Razvijanje recepcijske zmožnosti s poustvarjalnim pisanjem pri učencih 5. razreda
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Mateja Klembas

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 05.07.2019
Ura: 15:45
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Vpliv motivacije na recepcijo pravljice v 3. razredu
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Ana Vovko

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 05.07.2019
Ura: 16:15
Prostor: Predavalnica P 4
Naslov : Poučevanje angleščine v razredu z učenci z različnim predznanjem
Mentor : izr. prof. dr. Silva Bratož

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino