zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 16.08.2018 ob 09:46


Lilijana Stokić

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 16.08.2018
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Obogatitvena dejavnost »Igriva angleščina« v enem izmed celjskih vrtcev – integrirano učenje tujega jezika skozi igro in dnevno rutino
Mentor : izr. prof. dr. Alenka Kocbek

Na vrh


Maja Lebeničnik

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 16.08.2018
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Spletni učni viri v univerzitetnem okolju s poudarkom na uporabi pri študentih s posebnimi potrebami
Mentor : prof. dr. Andreja Istenič Starčič

Na vrh


Sabina Prah

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Zgodnje odkrivanje nadarjenih otrok in njihovo nadaljnje spodbujanje
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Nika Djuranovič Ružič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Sodelovalno učenje na razredni stopnji
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Urška Perme

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Čustvena inteligenca skozi perspektivo bodočih učiteljev
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Ana Lenščak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica andragogike
Datum: 17.08.2018
Ura: 11:45
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Mnenja zaposlenih preko javnih del v socialno varstvenih ustanovah o kompetencah
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Loriana Bogovič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica P5
Naslov : Pomnjenje učne vsebine z metodami Freestyle učenja
Mentor : doc. dr. Beno Arnejčič

Na vrh


Maja Rajar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 17.08.2018
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica P4
Naslov : Vključevanje romskih otrok v vrtce
Mentor : doc. dr. Sonja Rutar

Na vrh


Miha Klanjšček

Zagovor za pridobitev naziva: profesor razrednega pouka (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 12:30
Prostor: predavalnica P4
Naslov : Stališča staršev učencev razredne stopnje do vzgojnih postopkov na izbrani osnovni šoli
Mentor : izr. prof. dr. Petra Dolenc

Na vrh


Ana Javeršek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 17.08.2018
Ura: 12:45
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Vloga spremljevalca pri vključevanju otroka s slabovidnostjo v vrtec
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Monika Rutar

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 13:15
Prostor: predavalnica P4
Naslov : Povezanost med socialno sprejetostjo in učnim uspehom pri učencih četrtega in osmega razreda osnovne šole
Mentor : izr. prof. dr. Petra Dolenc

Na vrh


Nina Zelen Kenda

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 17.08.2018
Ura: 13:15
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Tipni relief Slovenije kot pripomoček pri učenju geografije Slovenije
Mentor : doc. dr. Aksinja Kermauner

Na vrh


Anja Pipan

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 17.08.2018
Ura: 14:15
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Prilagoditve fizičnega učnega okolja osnovnih šol v izbrani občini za gibalno ovirane in slabovidne učence
Mentor : prof. dr. Majda Cencič

Na vrh


Nina Nunar

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 15:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Pogledi učiteljev 1. razredov osnovne šole na opisno ocenjevanje
Mentor : prof. dr. Majda Cencič

Na vrh


Eva Trošt

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 15:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Sporočila risb učencev o učilnici v prihodnosti
Mentor : prof. dr. Majda Cencič

Na vrh


Tanja Černic

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 17.08.2018
Ura: 16:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Primerjava učnih stilov učencev 4. razreda osnovne šole
Mentor : prof. dr. Majda Cencič

Na vrh


Nina Podgornik

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 09:15
Prostor: predavalnica P4
Naslov : Osamljenost pri otrocih razrednega pouka
Mentor : izr. prof. dr. Tina Kavčič

Na vrh


Sara Jesenko

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Vloga šolske svetovalne službe pri posvetovalnem delu z učitelji nadarjenih učencev
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Nadja Štumberger

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica P4
Naslov : Stres pri šolskih svetovalnih delavcih v srednji šoli
Mentor : izr. prof. dr. Petra Dolenc

Na vrh


Špela Korošec

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Didaktični pripomoček za nadarjene učence z disleksijo
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Nives Čuček

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica razrednega pouka (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica P4
Naslov : Pogledi udeležencev na bralno tekmovanje Rovka Črkolovka v koprski okolici
Mentor : doc. dr. Barbara Zorman

Na vrh


Anja Peternelj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 21.08.2018
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Predšolska bralna značka v vrtcu in doma
Mentor : doc. dr. Barbara Baloh

Na vrh


Valentina Matjažič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 11:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Kako motivacija vpliva na vključevanje odraslih v izobraževanje
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Sara Al-Daghistani

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Vloga šolske svetovalne službe na področju spolnega nasilja v družini
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Veronika Šinigoj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 21.08.2018
Ura: 13:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Primernost oddaje Male sive celice za nadarjene učence
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Nina Kržič

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 21.08.2018
Ura: 14:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Področja dela šolske svetovalne službe v osnovni šoli
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Nika Bavdek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Mavrična geometrija v prvem starostnem obdobju
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Ema Korošec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 09:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Razlikovanje med geometrijskimi telesi in geometrijskimi liki v predšolskem obdobju
Mentor : dr. Sanela Mešinović, viš. pred.

Na vrh


Lea Stržinar

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 10:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Naravoslovno matematične dejavnosti z magneti
Mentor : dr. Sanela Mešinović, viš. pred.

Na vrh


Sabina Košmerl

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 23.08.2018
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Seštevanje in odštevanje v predšolskem obdobju
Mentor : dr. Sanela Mešinović, viš. pred.

Na vrh


Janika Škerl

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 27.08.2018
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Izpeljava komunikacijskega modela posredovanja književnosti na podlagi analize pravljice po Proppovih funkcijah v vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Italiji
Mentor : doc. dr. Barbara Baloh

Na vrh


Maja Črnigoj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 27.08.2018
Ura: 09:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Uporaba izbranih elementarnih iger za spoznavanje prvin malega rokometa
Mentor : Giuliana Jelovčan, pred.

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino