zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.06.2018 ob 13:23


Zlata Grofelnik

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 20.06.2018
Ura: 10:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Pomen igre in učenje igranja otroka z motnjo avtističnega spektra v predšolskem obdobju
Mentor : doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Na vrh


Urška Lisec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 20.06.2018
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Uporaba igre pri spodbujanju govornega razvoja predšolskih otrok
Mentor : doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Na vrh


Daniela Žvokelj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 20.06.2018
Ura: 11:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Arhitektura kot izhodišče za razvoj elementov plesa
Mentor : dr. Vesna Geršak, pred.

Na vrh


Valentina Kocjančič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 20.06.2018
Ura: 12:15
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Dvojna izjemnost: Nadarjenost in Aspergerjev sindrom
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Anita Sila

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 20.06.2018
Ura: 13:30
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Pomen sistematičnega razvijanja sposobnosti fonološkega zavedanja pri učenju tujega jezika v predšolskem obdobju
Mentor : prof. dr. Lucija Čok

Na vrh


Tereza Dariž

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 21.06.2018
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Uporaba knjig z inkluzivno tematiko v prvem izobraževalnem obdobju
Mentor : doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Na vrh


Heidi Jakopič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 28.06.2018
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Nadarjen predšolski otrok – breme ali izziv
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Katarina Zidarič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 28.06.2018
Ura: 14:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Stališča vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do vključevanja in dela z otroki s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtcev
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Žan Modrijan

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor socialne pedagogike
Datum: 28.06.2018
Ura: 14:45
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami v osnovni šoli v očeh šolske svetovalne službe
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Tjaša Zakonjšek

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 28.06.2018
Ura: 15:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri izvajanju matematičnih dejavnosti v vrtcu
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino