zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 15.02.2019 ob 08:38


Ana Štokelj

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.02.2019
Ura: 08:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Pravljica z glasbo Tekmovanje za pokal velike smreke
Mentor : prof. dr. Bogdana Borota

Na vrh


Doris Kujavec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.02.2019
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Poslušanje različnih zvrsti glasbe v vrtcu
Mentor : prof. dr. Bogdana Borota

Na vrh


Živa Kaligarič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 15.02.2019
Ura: 09:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje uporabe komunikacijskih sredstev Makaton in PODD na šoli Riverside School
Mentor : doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Na vrh


Mojca Volavšek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 15.02.2019
Ura: 09:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Spoznavanje uporabe komunikacijskih sredstev Makaton in PODD na šoli Riverside School
Mentor : doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday

Na vrh


Urška Lučka Novak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 15.02.2019
Ura: 12:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Kako živeti z gluhoto?
Mentor : doc. dr. Božidar Opara

Na vrh


Eva Špenko

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.02.2019
Ura: 12:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Družina kot kurikularna tema v vrtcu
Mentor : izr. prof. dr. Stanko Pelc

Na vrh


Barbara Habjanič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.02.2019
Ura: 13:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Otrok in njegovo razumevanje smrti
Mentor : doc. dr. Tomaž Grušovnik

Na vrh


Natalija Ekart Misleta

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 15.02.2019
Ura: 13:30
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Doživljajska pedagogika v domu za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan

Na vrh


Eva Lipovec

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 15.02.2019
Ura: 13:30
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Soline in delovna orodja solinarjev skozi prikaz dejavnosti v vrtcu
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Zuljan

Na vrh


Karin Kralj

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 22.02.2019
Ura: 09:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Povezanost izkušenj z glasbo s spoznavnimi sposobnostmi otrok in mladostnikov
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin

Na vrh


Saša Podobnikar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 22.02.2019
Ura: 09:45
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Kakovost življenja na delovnem mestu pri učiteljih otrok s posebnimi potrebami
Mentor : izr. prof. dr. Petra Dolenc

Na vrh


Lara Huzjan

Zagovor za pridobitev naziva: profesorica edukacijskih ved (UN)
Datum: 22.02.2019
Ura: 10:15
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Spopadanje učiteljev s stresom s pomočjo čuječnosti
Mentor : izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Na vrh


Andrejka Leban

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 22.02.2019
Ura: 11:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji
Mentor : doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič

Na vrh


Janez Čmer

Zagovor za pridobitev naziva: magister profesor inkluzivne pedagogike
Datum: 22.02.2019
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica GP1
Naslov : Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do polne inkluzije oseb s posebnimi potrebami
Mentor : doc. dr. Janez Drobnič

Na vrh


Aneja Paliska Kobal

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica socialne pedagogike
Datum: 22.02.2019
Ura: 13:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Glas otrok v mladinskem domu
Mentor : prof. dr. Mitja Krajnčan

Na vrh


Andreja Kandare

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 22.02.2019
Ura: 14:00
Prostor: Predavalnica Gp 2
Naslov : Matematične igre z malo Majo v svet logike in jezika
Mentor : dr. Lea Kozel, viš. pred.

Na vrh


Petra Furlan

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 27.02.2019
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica P2
Naslov : Krajinski park Sečoveljske soline kot model spodbudnega interaktivnega učnega okolja
Mentor : izr. prof. dr. Nives Kovač

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino