zaključek študija

PRIPRAVA VSEH ZAKLJUČNIH DEL

Izvedba zagovora zaključnega dela na daljavo - Navodila za študente NOVO!

Smernice za izdelavo zaključnih del UP PEF

Obrazec:

___________________________________________________________________________


Zaključek študija DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 

___________________________________________________________________________


Zaključek študija PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Zaključek študija - 2. STOPNJA
 

Zbrane teme magistrskih del:

___________________________________________________________________________

Zaključek študija - 3. STOPNJA

Za prijave tem dokorskih disertacij oddane po 1. oktobru 2021:
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Priloga 1 - Izjava o avtorstvu

Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 18. oktobru 2014:
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Priloga 1 - Izjava o avtorstvu

Čistopis Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP 

Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 15. marcu 2013 veljajo tudi:
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Priloga 1 - Izjava o avtorstvu
Priloga 2 - Navodila za oddajo dokumentov prek aplikacije TURNITIN


Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 1. juliju 2011:
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP


Za prijave tem doktorskih disertacij oddane pred 30. junijem 2011:

Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Navodila k Pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP


Obrazci:


Teme zaključnih del:

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino