zaključek študija

PRIPRAVA VSEH ZAKLJUČNIH DEL

Smernice, ki se uporabljajo po 1. oktobru 2015:
 
Smernice za izdelavo zakljucnih del UP PEF


Obrazec:

Priloga 1 - Izjava o avtorstvu

_____


Zaključek študija DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Obvestilo za študente študijskih programov, sprejetih po 11. 6. 2004:
Zaključek študija na študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004


Pravila o diplomi UP PEF (v uporabi do vključno 31. marca 2016)
Pravila o diplomi UP PEF (v uporabi od 1. aprila 2016)
Kratka navodila za diplomiranje

Prijava k zagovoru zaključnega dela (diplome)
Prošnja za odobritev teme naloga (VS)
Prošnja za odobritev teme delo (UNI)
Izjava mentorja in avtorja
Izjava o elektronskem izvodu

P13 Alumni klub UP - Soglasje za diplomante UP PEF

Zbrane teme diplomskih del in nalog:
Študijski progam Razredni pouk
Študijski program Predšolska vzgoja
Študijski program Edukacijske vede


Zaključek študija PODIPLOMSKI ŠTUDIJ


Zaključek študija - 2. STOPNJA

 Kratka navodila za magistriranje

Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP


Navodila k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP


Obrazec:
Prijava teme magistrskega dela

Prijava k zagovoru magistrskega dela
Izjava o elektronskem izvodu

 

P13 Alumni klub UP - Soglasje za diplomante UP PEF

Zbrane teme magistrskih del:
Študijski program Inkluzivna pedagogika
Študijski program Zgodnje učenje

 

Zaključek študija - 3. STOPNJA

Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 18. oktobru 2014:

Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP

Priloga 1 - Izjava o avtorstvu


Čistopis Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP 

Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 15. marcu 2013 veljajo tudi:
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Priloga 1 - Izjava o avtorstvu
Priloga 2 - Navodila za oddajo dokumentov prek aplikacije TURNITIN


Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 1. juliju 2011:
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP


Za prijave tem doktorskih disertacij oddane pred 30. junijem 2011:
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
 

 Navodila k Pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP

Obrazci:

P1   Vloga za sprejem teme disertacije
P2   Soglasje mentorja
P3   Soglasje somentorja
P4   Poročilo o oceni teme disertacije
P5   Izjava o avtorstvu
P6A Prijava k zagovoru doktorske disertacije
P6B Izjava o elektronskem izvodu
P7A Poročilo člana komisije za oceno disertacije
P7B Poročilo komisije za oceno disertacije
P8   Zapisnik zagovora disertacije
P9   Vloga za prekinitev postopka
P10 Vloga za odstop od lčanstva v komisiji
P11 Vloga za odstop mentorja ali somentorja
P12 Poročilo komisije za odvzem doktorata

P13 Alumni klub UP - Soglasje za diplomante UP PEF

 

Teme zaključnih del:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izdelava PDF dokumenta s DBFCreator-jem

Navodila:  http://soupek.soup.si/index.php?stran=blog

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino