zaključek študija

PRIPRAVA VSEH ZAKLJUČNIH DEL

Smernice za izdelavo zaključnih del UP PEF


Obrazec:

Priloga 1 - Izjava o avtorstvu

_____


Zaključek študija DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Pravila o diplomi UP PEF
Kratka navodila za diplomiranje


Zaključek študija PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Zaključek študija - 2. STOPNJA

Kratka navodila za magistriranje

Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP


Navodila k Pravilniku o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskih programih 2. stopnje na UP

Zbrane teme magistrskih del:

Študijski program Inkluzivna pedagogika
Študijski program Zgodnje učenje

Teme zaključnih del na Oddelku razredni pouk

 

 

Zaključek študija - 3. STOPNJA

Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 18. oktobru 2014:

Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP

Priloga 1 - Izjava o avtorstvu


Čistopis Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP 

Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 15. marcu 2013 veljajo tudi:
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
Priloga 1 - Izjava o avtorstvu
Priloga 2 - Navodila za oddajo dokumentov prek aplikacije TURNITIN


Za prijave tem doktorskih disertacij oddane po 1. juliju 2011:
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP


Za prijave tem doktorskih disertacij oddane pred 30. junijem 2011:
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP
 

 Navodila k Pravilniku o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na UP

Obrazci:

P1   Vloga za sprejem teme disertacije
P2   Soglasje mentorja
P3   Soglasje somentorja
P4   Poročilo o oceni teme disertacije
P7A Poročilo člana komisije za oceno disertacije
P7B Poročilo komisije za oceno disertacije
P8   Zapisnik zagovora disertacije
P10 Vloga za odstop od članstva v komisiji
P11 Vloga za odstop mentorja ali somentorja
P12 Poročilo komisije za odvzem doktorata

 

Teme zaključnih del:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino