program IZP-ANJ

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine - IZP ANJ

Zbrano dne 22.02.2018 ob 14:41


Število vseh obvestil: 3

1. obvestilo: 22.02.2018 - Brezplačna delavnica: Uporaba interaktivne table pri poučevanju

2. obvestilo: 09.11.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa IZP-ANJ

3. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po cenikuBrezplačna delavnica: Uporaba interaktivne table pri poučevanju
Datum: 22.02.2018

CVŽU UP PEF vabi študente na brezplačno delavnico o uporabi interaktivne table pri poučevanju. Delavnica se bo izvedla v okviru ESS projekta "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« v dveh skupinah (28. februar in 7. marec 2018 od 13.00 do 16.00 ter 5. in 12. marec 2018 od 13.00 do 16.00).

 

Več informacij: www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2018021416081560/Brezpla%C4%8Dna%20delavnica:%20Uporaba%20interaktivne%20table%20pri%20pou%C4%8Devanju/Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa IZP-ANJ
Datum: 09.11.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati. 

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj: http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Sari Marinič). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino