program PAI

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Pedagoško andragoško izobraževanje - PAI

Zbrano dne 14.12.2018 ob 15:13


Število vseh obvestil: 8

1. obvestilo: 11.12.2018 - PAI KOPER: Urnik

2. obvestilo: 11.12.2018 - PAI NOVA GORICA: Odpoved izpitnega roka-Osnove pedagogike (12.12.2018)

3. obvestilo: 06.12.2018 - PAI NOVA GORICA: Odpoved vaj-Osnove pedagogike 7.12. in 8.12.2018

4. obvestilo: 05.12.2018 - PAI KOPER: Odpoved predavanj-Psihologija otroka in mladostnika 14.12. in 15.12.2018

5. obvestilo: 05.12.2018 - PAI NOVA GORICA: Izpitni rok-Doživljajska pedagogika

6. obvestilo: 21.11.2018 - PAI NOVA GORICA: Odpoved predavanja-Didaktika

7. obvestilo: 21.11.2018 - PAI KOPER: Izpitni rok-Didaktika

8. obvestilo: 20.10.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAIPAI KOPER: Urnik
Datum: 11.12.2018

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je objavljen nov urnik, in sicer do 23. 2. 2019. Termini izvedb preostalih predmetov bodo v urniku objavljeni naknadno.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI NOVA GORICA: Odpoved izpitnega roka-Osnove pedagogike (12.12.2018)
Datum: 11.12.2018

Pozdravljeni,

ponovno vas obveščamo, da odpade 1. izpitni rok pri predmetu Osnove pedagogike, ki je bil predviden danes, 12.12.2018.

Odjava od izpitnega roka ni potrebna. Ko bo znan nadomestni datum, bo sprememba izpitnega roka vidna v ŠIS-u, prijavnice udeležencev pa se bodo avtomatično premestile na nov izpitni rok.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

 

PAI NOVA GORICA: Odpoved vaj-Osnove pedagogike 7.12. in 8.12.2018
Datum: 06.12.2018

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da odpadejo vaje pri predmetu Osnove pedagogike 7. in 8. 12. 2018 zaradi bolezni asistentke. Posledično je odpovedan tudi 1. izpitni rok pri tem predmetu, ki je bil predviden v sredo, 12.12.2018.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Služba za izobraževanje

PAI KOPER: Odpoved predavanj-Psihologija otroka in mladostnika 14.12. in 15.12.2018
Datum: 05.12.2018

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da odpadejo predavanja pri predmetu Psihologija otroka in mladostnika 14. in 15. 12. 2018 zaradi odsotnosti predavateljice. O nadomestnem terminu se boste dogovorili s predavateljico na prvem srečanju, in sicer 7. 12. 2018.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Služba za izobraževanje

PAI NOVA GORICA: Izpitni rok-Doživljajska pedagogika
Datum: 05.12.2018

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da sta razpisana izpitna roka za predmet Doživljajska pedagogika. Prosimo, da se na izpit prijavite preko sistema ŠIS.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI NOVA GORICA: Odpoved predavanja-Didaktika
Datum: 21.11.2018

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da odpadejo predavanja pri predmetu Didaktika na dan 1. 12. 2018 zaradi odsotnosti predavateljice. O nadomestnem terminu boste obveščeni naknadno.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

Služba za izobraževanje

PAI KOPER: Izpitni rok-Didaktika
Datum: 21.11.2018

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da so razpisani izpitni roki za predmet Didaktika. Prosimo, da se na izpit prijavite preko sistema ŠIS.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAI
Datum: 20.10.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj: http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Lučki Gregorič Bolje). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.


Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino