program PAI

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Pedagoško andragoško izobraževanje - PAI

Zbrano dne 21.10.2021 ob 08:00


Število vseh obvestil: 5

1. obvestilo: 28.07.2021 - Prijava in odjava na izpit

2. obvestilo: 28.07.2021 - Prijava v e-okolje in ZOOM povezave predavanj

3. obvestilo: 28.07.2021 - Obvestilo glede spremembe e-pošte

4. obvestilo: 28.07.2021 - Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika

5. obvestilo: 28.07.2021 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAIPrijava in odjava na izpit
Datum: 28.07.2021

Pozdravljeni,

v zvezi s prijavami in odjavami na izpit preko sistema ŠIS, bi vas radi spomnili, da se za posamezni izpit morate prijaviti najkasneje peti dan pred razpisanim izpitnim rokom, odjavite se pa lahko 3 dni pred izpitom. V primeru, da zamudite prijavo ali odjavo na izpitni rok, to sporočite na elektronski naslov lucka.gregoricbolje@pef.upr.si.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Prijava v e-okolje in ZOOM povezave predavanj
Datum: 28.07.2021

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da so ZOOM povezave do predavanj objavljene v portalu e-okolje, in sicer v spletni učilnici posameznih predmetov.

Na naslovu https://e.pef.upr.si/ je dosegljiva e-učilnica moodle. Dosegljiva je tudi preko ikone e-okolje na spletni strani UP PEF. V e-učilnici ima vsak predmet svoj prostor, ki ga urejajo izvajalci obveznosti pri posameznem predmetu. Poleg nalaganja datotek omogoča tudi komunikacijo z udeleženci preko forumov, oddajo izdelkov itd.

Z uporabniškim imenom in geslom (geslo je enako kot za vstop v ŠIS) se lahko prijavite v katerikoli predmet. Če je izvajalec svoj predmet drugače nastavil (če je npr. potrebno posebno geslo), se morate obrniti nanj.

V primeru težav ob prijavi v portal e-okolje, lahko pišete na elektronski naslov lucka.gregoricbolje@pef.upr.si ali pokličete na tel. št. 05 61 17 686.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Obvestilo glede spremembe e-pošte
Datum: 28.07.2021

Spoštovani,

z dnem 5. 11. 2020 je bil vsem študentom in udeležencem programov za izpopolnjevanje Univerze na Primorskem v VIS/ŠIS dodeljen e-naslov z domeno Univerze na Primorskem @student.upr.si, ki ste ga dolžni uporabljati za vso komunikacijo z Univerzo na Primorskem. Vaš nov »univerzitetni e-naslov« je sestavljen iz vaše vpisne številke in domene @student.upr.si (npr. 12345678@student.upr.si); v VIS/ŠIS je viden pod zavihkom Moji podatki. Geslo za vaš »univerzitetni e-naslov« je isto, kot ga imate za dostop v VIS/ŠIS. Naj tudi opozorimo, da bo fakulteta odgovarjala samo na vaša elektronska sporočila, ki bodo poslana z vašega »univerzitetnega e-naslova«.

Več informacij o informacijskih storitvah za študente in udeležence programov za izpopolnjevanje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakutlete lahko najdete tudi na spletni strani: https://www.pef.upr.si/studenti/informacijske_storitve/.

Lep pozdrav

Univerza na Primorskem

Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika
Datum: 28.07.2021

Spoštovani,

v okviru študijskega programa Pedagoško-andragoško izobraževanje je predvidena izbirnost v obsegu 6 kreditnih točk (KT). Izbirnost je omejena zaradi zelo specifičnih ciljev in omejenega trajanja programa. Zunanje izbirne predmete lahko izbirate v okviru v drugih študijskih programov Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete oziroma v študijskih programih drugih slovenskih in tujih visokošolskih zavodov.

V študijskem letu 2020/2021 UP PEF v okviru programa PAI ponuja v izvajanje izbirni predmet Doživljajska pedagogika (izvajalec predmeta bo prof. dr. Mitja Krajnčan). Kot zunanje izbirni predmet se lahko prizna oziroma upošteva le predmet, ki je bil opravljen dodatno, ovrednoten mora biti s 6 KT (npr. razni programi za izpopolnjevanje, predmeti opravljeni po lastni volji), vendar le, če je bil ta predmet opravljen v okviru akreditiranega študijskega programa. Kot zunanje izbirni predmeti se ne štejejo izpiti, ki ste jih opravljali v sklopu določenega zaključenega študijskega programa (v predhodnem študiju).


Lep pozdrav,

koordinator programa PAI in prodekanja za študijske zadeve,

prof. dr. Amalija Žakelj

 

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAI
Datum: 28.07.2021

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj:

http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Lučki Gregorič Bolje). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino