program PAI

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Pedagoško andragoško izobraževanje - PAI

Zbrano dne 17.05.2019 ob 14:49


Število vseh obvestil: 4

1. obvestilo: 17.05.2019 - PAI KOPER: Sprememba predavalnic

2. obvestilo: 17.05.2019 - PAI KOPER in NOVA GORICA: Urnik

3. obvestilo: 26.04.2019 - PAI KOPER: Pedagoško raziskovanje-izpitni rok

4. obvestilo: 20.10.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAIPAI KOPER: Sprememba predavalnic
Datum: 17.05.2019

Pozdravljeni,

obveščamo vas o spremembi predavalnic pri predmetu Specialna didaktika, in sicer:

- skupina dr. Ivan Lešnik: 18. 5. 2019 bodo predavanja v glasbeni predavalnici 2;

- skupina dr. Darjo Felda: 31. 5. 2019 bodo predavanja v predavalnici 4;

- skupina dr. Darjo Zuljan: 31. 5. 2019 bodo predavanja v predavalnici za naravoslovje in tehniko.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

 

PAI KOPER in NOVA GORICA: Urnik
Datum: 17.05.2019

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je na spletni strani objavljen urnik za obe lokaciji izvedbe programa PAI.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI KOPER: Pedagoško raziskovanje-izpitni rok
Datum: 26.04.2019

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da je razpisan izpitni rok za predmet Pedagoško raziskovanje (18. 5. 2019 ob 8.00).

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAI
Datum: 20.10.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj: http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Lučki Gregorič Bolje). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.


Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino