program PAI

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Pedagoško andragoško izobraževanje - PAI

Zbrano dne 23.04.2019 ob 12:17


Število vseh obvestil: 4

1. obvestilo: 15.04.2019 - PAI NOVA GORICA: Andragogika-izpitni rok

2. obvestilo: 28.03.2019 - PAI NOVA GORICA: Andragogika-urnik izvedbe

3. obvestilo: 26.03.2019 - PAI KOPER: Pedagoško raziskovanje

4. obvestilo: 20.10.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAIPAI NOVA GORICA: Andragogika-izpitni rok
Datum: 15.04.2019

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da je razpisan izpitni rok za predmet Andragogika (30. 4. 2019 ob 16.00).

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI NOVA GORICA: Andragogika-urnik izvedbe
Datum: 28.03.2019

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da se bo predmet Andragogika izvajal po naslednjem urniku:

- sobota, 6. 4., od 9.00 - 13.00 (predavanja),

- sobota, 13. 4., od 9.00-13.00 (predavanja),

- četrtek, 18. 4., od 16.00-20.00 (seminarji),

- torek, 30. 4., 15.00-20.00 (seminarske vaje, izpit).

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

 

PAI KOPER: Pedagoško raziskovanje
Datum: 26.03.2019

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da so v urniku objavljeni datumi izvedbe predmeta Pedagoško raziskovanje.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAI
Datum: 20.10.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj: http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Lučki Gregorič Bolje). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.


Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino