program PAI

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Pedagoško andragoško izobraževanje - PAI

Zbrano dne 14.02.2020 ob 14:29


Število vseh obvestil: 7

1. obvestilo: 14.02.2020 - Pedagoško raziskovanje-izpitni rok

2. obvestilo: 05.02.2020 - Pedagoško raziskovanje-sprememba predavalnice + razpored za vaje

3. obvestilo: 04.02.2020 - Nakup učbenika za laboratorijske vaje pri predmetu Pedagoško raziskovanje

4. obvestilo: 28.01.2020 - Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 2. del

5. obvestilo: 24.01.2020 - Pedagoško raziskovanje-sprememba termina vaj

6. obvestilo: 28.10.2019 - Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika

7. obvestilo: 20.10.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAIPedagoško raziskovanje-izpitni rok
Datum: 14.02.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je razpisan 1. izpitni rok za predmet Pedagoško raziskovanje, in sicer na dan 29. 2. 2020 ob 13.30.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Pedagoško raziskovanje-sprememba predavalnice + razpored za vaje
Datum: 05.02.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da bo srečanje pri predmetu Pedagoško raziskovanje v četrtek, 6. 2., potekalo v predavalnici 2 (1. nadstropje), v petek, 7. 2., pa v predavalnici 1 (1. nadstropje). Spremembe so vpisane tudi v urniku.

---

Laboratorijske vaje pri predmetu Pedagoško raziskovanje bodo potekale v računalniški učilnici, in sicer 15. 2. 2020. Ker je skupina udeležencev letos številčno precej velika in ima računalniška učilnica omejeno število računalnikov, je nujno, da se vaje izvedejo v dveh skupinah. Vljudno vas prosimo, da se sami razdelite v dve skupini tako da bo 1. skupina imela vaje od 9.00 do 13.00, 2. skupina pa od 13.00 do 17.00. Pripravljen razpored prosim pošljite na e-naslov lucka.gregoricbolje@pef.upr.si, vsaj dva ni pred pričetkom vaj.

 

Hvala in lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Nakup učbenika za laboratorijske vaje pri predmetu Pedagoško raziskovanje
Datum: 04.02.2020

Pozdravljeni,


obveščamo vas, da boste za laboratorijske vaje pri predmetu Pedagoško raziskovanje potrebovali učbenik Knjiga o računalniški obdelavi podatkov, avtorja prof. dr. Borisa Kožuha. Učbenik lahko dobite pri znanstveni založbi ZRS Koper (ANNALES ZRS; https://www.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/) na Garibaldijevi 18 v Kopru. Elektronsko lahko učbenik naročite prek e-pošte na: zalozba-annales@zrs-kp.si. Redna cena učbenika je 12,00 EUR. Običajno založba ponudi nekaj popusta, če se knjige kupijo direktno pri njih ali naročijo preko e-pošte. Verjetno pa jih lahko dobite tudi v knjigarni Libris (Prešernov trg 9 v Kopru), vsaj v popoldanskem času, ko je založba zaprta.

 

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje UP PEF

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 2. del
Datum: 28.01.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 2. del.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-studijskih-pomoci-za-subvencioniranje-solnin-za-nadaljnje-izobrazevanje-strokovnih-delavcev-v-studijskem-letu-20192020-2-del/

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Pedagoško raziskovanje-sprememba termina vaj
Datum: 24.01.2020

Spoštovani,

 

na željo večine udeležencev programa, vam sporočamo, da smo se z nosilcem predmeta Pedagoško raziskovanje, prof. dr. Borisom Kožuhom, dogovorili, da seminarske in laboratorijske vaje (14. in 15. 2. 2020) prestavimo na drug termin. Glede na to, da je dr. Kožuh v mesecu marcu zaseden z drugimi študijskimi obveznostmi, bi srečanja nadomestili med tednom v popoldanskem času. Datum za seminarske vaje je že določen, in sicer četrtek, 6. 2. 2020, od 16. do 20. ure. Dva datuma za izvedbo laboratorijskih vaj pa vam bomo sporočili prihodnji teden, ko bomo prejeli informacijo o razpoložljivosti računalniške učilnice.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika
Datum: 28.10.2019

Spoštovani,

v okviru študijskega programa Pedagoško-andragoško izobraževanje je predvidena izbirnost v obsegu 6 kreditnih točk (KT). Izbirnost je omejena zaradi zelo specifičnih ciljev in omejenega trajanja programa. Zunanje izbirne predmete lahko izbirate v okviru v drugih študijskih programov Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete oziroma v študijskih programih drugih slovenskih in tujih visokošolskih zavodov.

V študijskem letu 2019/2020 UP PEF v okviru programa PAI ponuja v izvajanje izbirni predmet Doživljajska pedagogika (izvajalec predmeta bo prof. dr. Mitja Krajnčan; predmet se bo pričel izvajati 15. novembra 2019). Kot zunanje izbirni predmet se lahko prizna oziroma upošteva le predmet, ki je bil opravljen dodatno, ovrednoten mora biti s 6 KT (npr. razni programi za izpopolnjevanje, predmeti opravljeni po lastni volji), vendar le, če je bil ta predmet opravljen v okviru akreditiranega študijskega programa. Kot zunanje izbirni predmeti se ne štejejo izpiti, ki ste jih opravljali v sklopu določenega zaključenega študijskega programa (v predhodnem študiju).

Lep pozdrav,

koordinator programa PAI in prodekan za študijske zadeve,

izr. prof. dr. Darjo Felda

 

 

 

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAI
Datum: 20.10.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj:

http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Lučki Gregorič Bolje). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino