program PAI

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Pedagoško andragoško izobraževanje - PAI

Zbrano dne 22.01.2020 ob 09:12


Število vseh obvestil: 6

1. obvestilo: 17.01.2020 - Urnik

2. obvestilo: 13.12.2019 - Izpitni rok: Psihologija otroka in mladostnika

3. obvestilo: 12.12.2019 - Izpitni rok: Doživljajska pedagogika

4. obvestilo: 11.11.2019 - Sprememba predavalnice - 15.11.2019

5. obvestilo: 28.10.2019 - Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika

6. obvestilo: 20.10.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAIUrnik
Datum: 17.01.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je objavljen nov urnik za program PAI.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Izpitni rok: Psihologija otroka in mladostnika
Datum: 13.12.2019

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da je razpisan 2. izpitni rok za predmet Psihologija otroka in mladostnika (11. 1. 2020 ob 13:30). Izpit bo potekal v predavalnici 3 (1. nadstropje).  

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Izpitni rok: Doživljajska pedagogika
Datum: 12.12.2019

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da sta razpisana izpitna roka za predmet Doživljajska pedagogika (10. 1. in 17. 1. 2020). Prosimo, da se na izpit prijavite preko sistema ŠIS.  

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Sprememba predavalnice - 15.11.2019
Datum: 11.11.2019

Pozdravljeni,

v petek, 15. 11. 2019, bodo predavanja pri predmetu Doživljajska pedagogika namesto v predavalnici 5 potekala v predavalnici 4 (2. nadstropje).

 

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika
Datum: 28.10.2019

Spoštovani,

v okviru študijskega programa Pedagoško-andragoško izobraževanje je predvidena izbirnost v obsegu 6 kreditnih točk (KT). Izbirnost je omejena zaradi zelo specifičnih ciljev in omejenega trajanja programa. Zunanje izbirne predmete lahko izbirate v okviru v drugih študijskih programov Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete oziroma v študijskih programih drugih slovenskih in tujih visokošolskih zavodov.

V študijskem letu 2019/2020 UP PEF v okviru programa PAI ponuja v izvajanje izbirni predmet Doživljajska pedagogika (izvajalec predmeta bo prof. dr. Mitja Krajnčan; predmet se bo pričel izvajati 15. novembra 2019). Kot zunanje izbirni predmet se lahko prizna oziroma upošteva le predmet, ki je bil opravljen dodatno, ovrednoten mora biti s 6 KT (npr. razni programi za izpopolnjevanje, predmeti opravljeni po lastni volji), vendar le, če je bil ta predmet opravljen v okviru akreditiranega študijskega programa. Kot zunanje izbirni predmeti se ne štejejo izpiti, ki ste jih opravljali v sklopu določenega zaključenega študijskega programa (v predhodnem študiju).

Lep pozdrav,

koordinator programa PAI in prodekan za študijske zadeve,

izr. prof. dr. Darjo Felda

 

 

 

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAI
Datum: 20.10.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj:

http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Lučki Gregorič Bolje). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino