program PAI

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Pedagoško andragoško izobraževanje - PAI

Zbrano dne 14.08.2020 ob 11:34


Število vseh obvestil: 12

1. obvestilo: 14.08.2020 - Jesensko izpitno obdobje - Pomembno

2. obvestilo: 12.08.2020 - Govorilne ure pri dr. Vehovarju

3. obvestilo: 12.08.2020 - Vpis v višji letnik in absolventski staž

4. obvestilo: 23.07.2020 - Izpitni rok: Psihologija otroka in mladostnika

5. obvestilo: 04.05.2020 - Izpitni roki: Specialna didaktika

6. obvestilo: 04.05.2020 - Pedagoško raziskovanje-2.izpitni rok

7. obvestilo: 23.03.2020 - Podaljšanje ukrepov zaradi koronavirusa

8. obvestilo: 09.03.2020 - Odpoved pedagoškega procesa za 14 dni

9. obvestilo: 05.02.2020 - Pedagoško raziskovanje-sprememba predavalnice + razpored za vaje

10. obvestilo: 24.01.2020 - Pedagoško raziskovanje-sprememba termina vaj

11. obvestilo: 28.10.2019 - Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika

12. obvestilo: 20.10.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAIJesensko izpitno obdobje - Pomembno
Datum: 14.08.2020

Spoštovani,

ker se približuje izpitno obdobje, vas želimo opomniti na dve pomembne stvari:

1. Po preteku prijavnega ali odjavnega roka, vas tudi v referatu za študente, na izpit ne moremo več prijaviti.

2. Če imate dolg višji od 255 eur, prijava na izpit ni mogoča.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Referat za študente.

Govorilne ure pri dr. Vehovarju
Datum: 12.08.2020


Obveščamo vas, da bodo govorilne ure pri prof Vehovarju v avgustu in septembru vsak ponedeljek ob 14h. Študente prosim, da svoj prihod ter razlog prihoda najavijo, po elektronski pošti, dan pred prihodom ali v ponedeljek najkasneje do 10h.


Referat

Vpis v višji letnik in absolventski staž
Datum: 12.08.2020

Vsi študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik bodo v svojem ŠIS-u imeli predlagan vpisni list, na elektronski naslov pa bodo prejeli račun za vpisnino.

 

Vpis v absolventa bo potekal od torka, 1. septembra 2020 dalje.

 

 

Za uspešen zaključek vpisa potrebujemo popolno dokumentacijo, in sicer:

Za redne študente: podpisan vpisni list in potrdilo o plačani vpisnini.

 

Za Izredne študente/redne študente, ki plačajo študij pa: podpisan vpisni list, potrdilo o plačani vpisnini in podpisan en izvod pogodbe o obročnem plačevanju šolnine. Ne pozabite na izbiro število obrokov. V kolikor ne izberete ničesar, vam se izstavi račun v enkratnem znesku. Račun za 1. obrok šolnine vam bo posredovan na elektronski naslov po zaključku vpisnega lista. Vsi računi so dostopni tudi v vašem ŠIS-u.

 

 

Vpisi v višji letnik in absolventa bodo potekali do petka, 25. septembra 2020.


Referat za študente UP PEF

Izpitni rok: Psihologija otroka in mladostnika
Datum: 23.07.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je razpisan nov izpitni rok za predmet Psihologija otroka in mladostnika, in sicer na dan 27. 8. 2020 ob 13.00.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Izpitni roki: Specialna didaktika
Datum: 04.05.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da so v ŠIS-u trenutno razpisani izpitni roki za predmet Specialna didaktika pri treh profesorjih, in sicer pri dr. Bogdani Borota, dr. Stanku Pelcu in dr. Nataši Dolenc Orbanić. Vljudno vas prosimo, da ste pri prijavi na izpit pazljivi in se prijavite na izpitni rok, ki je razpisan za vašo skupino Specialne didaktike oz. pri profesorju, ki vam je bil dodeljen (pod opombami pri vsakem izpitnem roku je navedena skupina oz. nosilec). Če ste se prijavili na napačen izpitni rok, se lahko od izpita odjavite in prijavite na izpit pri profesorju, ki vam je predaval.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanjePedagoško raziskovanje-2.izpitni rok
Datum: 04.05.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da bo 2. izpitni rok predmeta Pedagoško raziskovanje izveden na daljavo. Tisti, ki morate izpit še opraviti, vas prosimo, da se povežete z nosilcem predmeta, dr. Borisom Kožuhom, preko e-pošte (boris@kozuh.net), da se dogovorite za izvedbo preko video konference ZOOM.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Podaljšanje ukrepov zaradi koronavirusa
Datum: 23.03.2020

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da je v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 25/2020) zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepovedano tudi zbiranje ljudi na univerzah in sicer od ponedeljka, 16. marca 2020, do prenehanja razlogov za prepoved.

Tako bo v zgoraj navedenem obdobju zaprta tudi stavba UP PEF.

O vseh nadaljnjih ukrepih in odločitvah glede morebitnega podaljšanja študijskega leta, izvajanja študijskega procesa na daljavo, razpisih izpitnih rokov itd. boste obveščeni, takoj ko bodo sprejete ustrezne odločitve na ravni države, univerze oziroma fakultete.

Za vaše sodelovanje in razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Ostanite doma in ostanite zdravi.
Tajnik UP PEF Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

Odpoved pedagoškega procesa za 14 dni
Datum: 09.03.2020

Spoštovani,

glede na trenutno situacijo v zvezi z novim koronavirusom vam sporočamo, da je za naslednjih 14 dni (od ponedeljka, 9. marca, do petka, 20. marca 2020) odpovedan pedagoški proces (predavanja, vaje, seminarji, hospitacije, nastopi) na vseh članicah Univerze na Primorskem. O nadomeščanju odpadlega pedagoškega procesa vas bomo naknadno obvestili.

Enako velja tudi za Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem -  do vključno 21. marca na fakulteti in dislociranih enotah ODPADE pedagoški proces (predavanja, vaje, seminarji, hospitacije, nastopi, izpiti), strnjena pedagoška praksa pa poteka do nadaljnjega NEMOTENO.

Navodila resornega ministrstva, NIJZ in Ministrstva za zdravje RS so, da je potrebno delovati preventivno in ukrepe, ki jih sprejme določena institucija, sorazmerno prilagajati situaciji. Po tem, ko smo proučili informacije s strani vseh navedenih institucij ter, ob dejstvu, da je Italija največje žarišče koronavirusa v Evropi, tudi s strani predstavnikov vodstva »Istituto Superiore di Sanita dell’ Italia” (ekvivalent NIJZ v RS), smo se odločili za ta ukrep iz preventivnih razlogov. Smo namreč univerza, ki ima vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo.

V prihodnjih dneh boste dobili nadaljnja navodila tudi glede možnosti izvajanja pedagoškega procesa na daljavo (npr. uporaba e-učilnice, predavanja na daljavo...).

Prav tako pa vas bomo sproti obveščali o morebitnih nadaljnjih spremembah oz. ukrepih.

S spoštovanjem

prof. dr. Klavdija Kutnar
rektorica Univerze na PrimorskemPedagoško raziskovanje-sprememba predavalnice + razpored za vaje
Datum: 05.02.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da bo srečanje pri predmetu Pedagoško raziskovanje v četrtek, 6. 2., potekalo v predavalnici 2 (1. nadstropje), v petek, 7. 2., pa v predavalnici 1 (1. nadstropje). Spremembe so vpisane tudi v urniku.

---

Laboratorijske vaje pri predmetu Pedagoško raziskovanje bodo potekale v računalniški učilnici, in sicer 15. 2. 2020. Ker je skupina udeležencev letos številčno precej velika in ima računalniška učilnica omejeno število računalnikov, je nujno, da se vaje izvedejo v dveh skupinah. Vljudno vas prosimo, da se sami razdelite v dve skupini tako da bo 1. skupina imela vaje od 9.00 do 13.00, 2. skupina pa od 13.00 do 17.00. Pripravljen razpored prosim pošljite na e-naslov lucka.gregoricbolje@pef.upr.si, vsaj dva ni pred pričetkom vaj.

 

Hvala in lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Pedagoško raziskovanje-sprememba termina vaj
Datum: 24.01.2020

Spoštovani,

 

na željo večine udeležencev programa, vam sporočamo, da smo se z nosilcem predmeta Pedagoško raziskovanje, prof. dr. Borisom Kožuhom, dogovorili, da seminarske in laboratorijske vaje (14. in 15. 2. 2020) prestavimo na drug termin. Glede na to, da je dr. Kožuh v mesecu marcu zaseden z drugimi študijskimi obveznostmi, bi srečanja nadomestili med tednom v popoldanskem času. Datum za seminarske vaje je že določen, in sicer četrtek, 6. 2. 2020, od 16. do 20. ure. Dva datuma za izvedbo laboratorijskih vaj pa vam bomo sporočili prihodnji teden, ko bomo prejeli informacijo o razpoložljivosti računalniške učilnice.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika
Datum: 28.10.2019

Spoštovani,

v okviru študijskega programa Pedagoško-andragoško izobraževanje je predvidena izbirnost v obsegu 6 kreditnih točk (KT). Izbirnost je omejena zaradi zelo specifičnih ciljev in omejenega trajanja programa. Zunanje izbirne predmete lahko izbirate v okviru v drugih študijskih programov Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete oziroma v študijskih programih drugih slovenskih in tujih visokošolskih zavodov.

V študijskem letu 2019/2020 UP PEF v okviru programa PAI ponuja v izvajanje izbirni predmet Doživljajska pedagogika (izvajalec predmeta bo prof. dr. Mitja Krajnčan; predmet se bo pričel izvajati 15. novembra 2019). Kot zunanje izbirni predmet se lahko prizna oziroma upošteva le predmet, ki je bil opravljen dodatno, ovrednoten mora biti s 6 KT (npr. razni programi za izpopolnjevanje, predmeti opravljeni po lastni volji), vendar le, če je bil ta predmet opravljen v okviru akreditiranega študijskega programa. Kot zunanje izbirni predmeti se ne štejejo izpiti, ki ste jih opravljali v sklopu določenega zaključenega študijskega programa (v predhodnem študiju).

Lep pozdrav,

koordinator programa PAI in prodekan za študijske zadeve,

izr. prof. dr. Darjo Felda

 

 

 

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAI
Datum: 20.10.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj:

http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Lučki Gregorič Bolje). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino