program PAI

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Pedagoško andragoško izobraževanje - PAI

Zbrano dne 12.01.2021 ob 10:30


Število vseh obvestil: 13

1. obvestilo: 12.01.2021 - PAI SL. KONJICE: Izpitni rok za predmet Specialna pedagogika

2. obvestilo: 05.01.2021 - PAI NOVA GORICA: Izpitna roka za predmet Doživljajska pedagogika

3. obvestilo: 14.12.2020 - Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin

4. obvestilo: 10.12.2020 - PAI KOPER: Sprememba urnika

5. obvestilo: 04.12.2020 - PAI NOVA GORICA: Sprememba ure pričetka predavanj (4.12.2020)

6. obvestilo: 01.12.2020 - PAI KOPER in NOVA GORICA: Izpitni roki za predmet Didaktika

7. obvestilo: 23.11.2020 - PAI KOPER: Izpitni rok za predmet Pedagoško raziskovanje

8. obvestilo: 20.11.2020 - PAI KOPER: ZOOM povezava predavanj za predmet Didaktika (21.11.2020)

9. obvestilo: 16.11.2020 - PAI SL. KONJICE: Sprememba urnika in izpitni roki

10. obvestilo: 13.11.2020 - Prijava v e-okolje in ZOOM povezave predavanj

11. obvestilo: 06.11.2020 - Obvestilo glede spremembe e-pošte

12. obvestilo: 31.10.2020 - Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika

13. obvestilo: 20.10.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAIPAI SL. KONJICE: Izpitni rok za predmet Specialna pedagogika
Datum: 12.01.2021

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da je razpisan izpitni rok za predmet Specialna  pedagogika (PAI Sl. Konjice). Prosimo, da ste na izpitna roka prijavite preko sistema ŠIS.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI NOVA GORICA: Izpitna roka za predmet Doživljajska pedagogika
Datum: 05.01.2021

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da sta razpisana izpitna roka za predmet Doživljajska pedagogika (PAI Nova Gorica). Prosimo, da ste na izpitna roka prijavite preko sistema ŠIS.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin
Datum: 14.12.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2020/21. Rok prijave je 14. 1. 2020.

Razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-studijskih-pomoci-za-subvencioniranje-solnin-za-nadaljnje-izobrazevanje-strokovnih-delavcev-v-studijskem-letu-202021/

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI KOPER: Sprememba urnika
Datum: 10.12.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da je na spletni strani objavljen nov urnik (za PAI Koper), in sicer objavljeni so termini izvedbe srečanj za predmet Andragogika. Vljudno vas prosimo, da se z novim urnikom seznanite.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI NOVA GORICA: Sprememba ure pričetka predavanj (4.12.2020)
Datum: 04.12.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da boste današnje srečanje pri predmetu Doživljajska pedagogika (PAI Nova Gorica) pričeli nekoliko kasneje, in sicer ob 16.20.

Lep pozdrav in hvala za razumevanje,

Služba za izbraževanje

PAI KOPER in NOVA GORICA: Izpitni roki za predmet Didaktika
Datum: 01.12.2020

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da so razpisani izpitni roki za predmet Didaktika (za udeležence PAI Koper in za udeležence PAI Nova Gorica). Prosimo, da ste pri prijavi na izpit pozorni in se prijavite na izpitni rok, ki je razpisan za vašo lokacijo.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI KOPER: Izpitni rok za predmet Pedagoško raziskovanje
Datum: 23.11.2020

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da je razpisan formalni izpitni rok za predmet Pedagoško raziskovanje (za udeležence PAI Koper). Prosimo, da se na izpit prijavite preko sistema ŠIS, za indivudualni ustni izpit pa se dogovorite pri nosilcu predmeta.  

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI KOPER: ZOOM povezava predavanj za predmet Didaktika (21.11.2020)
Datum: 20.11.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da ste na vaše univerzitetne e-naslove prejeli ZOOM povezavo do jutrišnjega (21. 11 .2020) srečanja pri predmetu Didaktika.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

PAI SL. KONJICE: Sprememba urnika in izpitni roki
Datum: 16.11.2020

Pozdravljeni,

sporočamo vam, da sta razpisana izpitna roka za predmet Doživljajska pedagogika (za udeležence PAI Slovenske Konjice). Prosimo, da se na izpit prijavite preko sistema ŠIS.

Ob tem vas še obveščamo, da je prišlo do sprememb terminov izvedbe srečanj pri tem predmetu. V urniku so objavljeni novi datumi.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Prijava v e-okolje in ZOOM povezave predavanj
Datum: 13.11.2020

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da so ZOOM povezave do predavanj objavljene v portalu e-okolje, in sicer v spletni učilnici posameznih predmetov.

Na naslovu https://e.pef.upr.si/ je dosegljiva e-učilnica moodle. Dosegljiva je tudi preko ikone e-okolje na spletni strani UP PEF. V e-učilnici ima vsak predmet svoj prostor, ki ga urejajo izvajalci obveznosti pri posameznem predmetu. Poleg nalaganja datotek omogoča tudi komunikacijo z udeleženci preko forumov, oddajo izdelkov itd.

Z uporabniškim imenom in geslom (geslo je enako kot za vstop v ŠIS) se lahko prijavite v katerikoli predmet. Če je izvajalec svoj predmet drugače nastavil (če je npr. potrebno posebno geslo), se morate obrniti nanj.

V primeru težav ob prijavi v portal e-okolje, lahko pišete na elektronski naslov lucka.gregoricbolje@pef.upr.si ali pokličete na tel. št. 05 61 17 686.

Lep pozdrav,

Služba za izobraževanje

Obvestilo glede spremembe e-pošte
Datum: 06.11.2020

Spoštovani,

z dnem 5. 11. 2020 je bil vsem študentom in udeležencem programov za izpopolnjevanje Univerze na Primorskem v VIS/ŠIS dodeljen e-naslov z domeno Univerze na Primorskem @student.upr.si, ki ste ga dolžni uporabljati za vso komunikacijo z Univerzo na Primorskem. Vaš nov »univerzitetni e-naslov« je sestavljen iz vaše vpisne številke in domene @student.upr.si (npr. 12345678@student.upr.si); v VIS/ŠIS je viden pod zavihkom Moji podatki. Geslo za vaš »univerzitetni e-naslov« je isto, kot ga imate za dostop v VIS/ŠIS. Naj tudi opozorimo, da bo fakulteta odgovarjala samo na vaša elektronska sporočila, ki bodo poslana z vašega »univerzitetnega e-naslova«.

Več informacij o informacijskih storitvah za študente in udeležence programov za izpopolnjevanje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakutlete lahko najdete tudi na spletni strani: https://www.pef.upr.si/studenti/informacijske_storitve/.

Lep pozdrav

Univerza na Primorskem

Izbirni predmet: Doživljajska pedagogika
Datum: 31.10.2020

Spoštovani,

v okviru študijskega programa Pedagoško-andragoško izobraževanje je predvidena izbirnost v obsegu 6 kreditnih točk (KT). Izbirnost je omejena zaradi zelo specifičnih ciljev in omejenega trajanja programa. Zunanje izbirne predmete lahko izbirate v okviru v drugih študijskih programov Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete oziroma v študijskih programih drugih slovenskih in tujih visokošolskih zavodov.

V študijskem letu 2020/2021 UP PEF v okviru programa PAI ponuja v izvajanje izbirni predmet Doživljajska pedagogika (izvajalec predmeta bo prof. dr. Mitja Krajnčan). Kot zunanje izbirni predmet se lahko prizna oziroma upošteva le predmet, ki je bil opravljen dodatno, ovrednoten mora biti s 6 KT (npr. razni programi za izpopolnjevanje, predmeti opravljeni po lastni volji), vendar le, če je bil ta predmet opravljen v okviru akreditiranega študijskega programa. Kot zunanje izbirni predmeti se ne štejejo izpiti, ki ste jih opravljali v sklopu določenega zaključenega študijskega programa (v predhodnem študiju).


Lep pozdrav,

koordinator programa PAI in prodekanja za študijske zadeve,

prof. dr. Amalija Žakelj

 

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa PAI
Datum: 20.10.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati.

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj:

http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Lučki Gregorič Bolje). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je plačljiv po uradnem ceniku UP PEF.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino