razpisi

 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta za študijsko leto 2020/2021 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI).

Opis študijskega programa PAI in razpis za študijsko leto 2020/2021 si lahko ogledate tukaj.

 

Postopek in rok za prijavo na razpis za vpis

Za vpis v program PAI je potrebno izpolniti in oddati elektronsko prijavo, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.upr.si/pef/razpis_vnos_0_PAI.asp#.

Kandidati morajo do vključno 11. septembra 2020 pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti (poleg ročnih popravkov se morajo podpisati) in jo podpisano poslati na naslov Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper, s pripisom "Prijava za vpis v študijski program IZP", skupaj z naslednjo dokumentacijo:

- overjeno kopijo diplome zaključenega študijskega programa (če je diploma izdana v tujini, kandidat predloži izvirnik listine*),

- originalom ali overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena zaključenega študijskega programa,

- potrdilom delodajalca o zaposlitvi s točnim nazivom delovnega mesta in časovno opredelitvijo (od-do) zasedanja le-tega (v primeru, če ste zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu),

 

* Kandidati, ki so študij zaključili v tujini, morajo ob prijavi izpolniti in oddati tudi Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja (obrazec N) in priložiti naslednja dokazila:

- diplomsko listino (izvirnik diplomske listine o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja),

- neoverjeno kopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,

- prevod diplomske listine (sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje v slovenski jezik, razen v primeru, če organ vrednotenja oziroma priznavanja (fakulteta) presodi, da overjenega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more priložiti),

- kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik).

Izvirnik listine o izobraževanju se vrne kandidatu oz. vlagatelju.

 

Kandidati, ki so zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, se morajo prijaviti tudi preko spletne aplikacije KATIS, in sicer na povezavi https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx. Kandidata prijavi ravnatelj (s pomočjo certifikata, ki ga je prejel s strani ministrstva).

 

Informativni dan

Program PAI bo prestavljen na spletnem informativnem dnevu, ki bo 3. septembra 2020 ob 17. uri potekal preko videokonferenčnega sistema Zoom. Prijavljeni udeleženci bodo pred dogodkom na svoj e-poštni naslov prejeli ID in geslo za vstop.

Prijava na informativni dan.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino