umetniški projekti

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno umetnostno vzgojo (SKUM)

Ideja projekta je, da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial. Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig sporazumevalnih zmožnosti otrok in mladostnikov.

Osrednji vsebinski cilji projekta so usmerjeni na otroke, učence in dijake. V šolskih in za umetnost avtentičnih okoljih bodo spodbujeni k doživljanju in spoznavanju raznovrstnih umetniških praks ter izražanju v umetniških jezikih in preko njih. Vpeljani bodo v aktivne oblike umetniškega snovanja in v kulturno-umetniško dogajanje v ožjem okolju. Otroci/učenci, vzgojitelji/učitelji in umetniki bodo partnerji. Projekt SKUM je razvojni projekt, ki se izvaja do junija 2022. Sofinancirata ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni skladi. Konzorcij sestavlja 35 partnerjev: UP PEF (poslovodeči partner, UL AG, PI, ZRSS ter 29 vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Pismo o sodelovanju je podpisalo preko sto profesionalnih kulturnih ustanov in umetnikov.  

Več o projektu

___________________________________________________________________________

Erasmus intenzivni program
Traditional in Alpe Adria region: Local to Global
(TAARLoG)

Izvedba: Pula, od 14. oktobra 2013 do 23. oktobra 2013
Nosilna organizacija: Sveučilišče Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
Nosilec projekta: Janko Žufić

Sodelujoče organizacije:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Slovenija),
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (Slovenija),
Università degli studi di Udine (Italija),
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti (Hrvaška).

Sodelavci UP PEF:
Bogdana Borota (koordinatorica projekta UP PEF, predavanja/delavnice),
Jelena Sitar Cvetko (režiserka predstave, predavanja/delavnice),
Ivan Lešnik (predavanja/delavnice).

Področje:
umetnost.

Vsebina in cilji:
V projektu sodeluje 55 študentov in 15 učiteljev mentorjev iz štirih pedagoških fakultet. Tema projekta so kulturna dediščina in ljudski običaji. Namen sodelovanja je spodbuditi mlade k vseživljenjskemu učenju s področja umetnosti, s posebnim poudarkom na obujanju ljudske dediščine na stičišču kultur treh narodov. Aktivnosti so zasnovane na integraciji področij lutkovne, likovne in glasbene umetnosti ter folklornega plesa. Osrednji dosežek projekta je javna izvedba lutkovne predstave v slovenskem, hrvaškem in italijanskem jeziku.

Druge aktivnosti in rezultati:
priročniki in druga strokovna gradiva izdana v e-obliki,
oblikovanje spletne strani o projektu,
izvedba javne predstave za otroke.

Več informacij je objavljenih na strani www.projekti.unipu.hr/taarlog.

Prvi odzivi

Ekskurzija

Fotografije (ppt)

Foto utrinki (Youtube)

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino