Umetniški dogodki ArtPEF zaznamovali študijsko leto 2013/2014

Od 14. marca do 9. maja 2019 UP PEF pod vodstvom izr. prof. dr. Tilna Žbone organizira projekt SPEKULA - Na prelomu upodobitve/At the edge of the depiction, ki bodo potekali v Galeriji Loža Koper. To so raziskovalno, kulturno-umetniške dogodke, ki so namenjeni promoviranju kulturno-umetniške produkcije ob strategiji razvoja novih umetniških študijskih programov na UP PEF. Dogodki so usmerjeni v lokalno ozaveščanje in dvigu kakovosti kulturne identitete na sploh. V ta namen so bili k sodelovanju povabljeni relevantni slovenski umetniki, znanstveniki, gospodarstveniki, ugledni profesorji, strokovnjaki z različnih področji, katerim je skupna točka dodana vrednost kreativnega in kognitivnega prispevka, ustvarjalnost, znanost ter opredelitev bodočih specializiranih poklicev.

Več informacij in program

Spekula vstopna

___________________________________________________________________________

Od aprila 2013 na UP PEF potekajo raznovrstni umetniški dogodki združeni pod imenom ArtPEF.  

ArtPEF email

Predstavitev ArtPEF v študijskem letu 2013/2014

Osrednji namen projekta ArtPEF je predstaviti umetniško produkcijo fakultete in s kulturno-umetniškimi dogodki obogatiti širši družbeni prostor. S projektom želi fakulteta spodbuditi razpravo o umetnosti v izobraževanju. Sestavni del projekta so tudi predavanja, razprave in delavnice, s katerimi se spodbuja razvoj kritične misli ter dejavnih in ustvarjalnih pristopov k učenju in poučevanju umetnosti. ArtPEF je bil prvič izveden v študijskem letu 2013/2014.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino