Obvestilo o študentski anketi za študijsko leto 2015/2016

datum: 01.10.2016

kategorija: Obvestila za zaposlene


Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane sodelavke in sodelavci fakultete!

Tako kot prejšnja leta, tudi letos na UP PEF izvajamo ocenjevanje pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, delavcev strokovnih služb (referat, knjižnica) ter organiziranosti študija in pogojev, ki neposredno vplivajo na kakovost študija na naši fakulteti. Študentska anketa je prostovoljna in anonimna mnenjska anketa, s katero študentke in študentje izražajo svoja stališča o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, o delavcih strokovnih služb (referat, knjižnica) ter mnenje o organiziranosti študija ter o pogojih, ki neposredno vplivajo na kakovost študija.

Anketiranje bo potekalo v času od 1. do 21. oktobra 2016 na dva načina:

- kot vodeno skupinsko anketiranje v elektronski obliki oziroma spletno anketiranje v računalniški predavalnici UP PEF preko ŠIS-a po vnaprej pripravljenem razporedu:

• študente, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 2., 3. in 4. letnik dodiplomskih študijskih programov – redni in izredni študij, ki se izvajajo na sedežu UP PEF, in
• študente, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 2. letnik podiplomskih študijskih programov 2. stopnje – redni in izredni študij, in so v študijskem letu 2015/2016 vpisani v 1. letnik teh študijskih programov, ter

- kot spletno anketiranje preko ŠIS-a za:
• študente, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 2. in 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja – izredni študij, ki se izvaja na dislociranih enotah,
• študente, ki bodo v študijskem letu 2016/2017 vpisani v 2. in 3. letnik podiplomskega študijskega programa 3. stopnje, in so bili v študijskem letu 2015/2016 vpisani v 1. ali 2. letnik tega študijskega programa,
• absolvente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2016/2017.

O podrobnostih in načinu izvedbe vodenega skupinska anketiranje v elektronski obliki v računalniški predavalnici UP PEF boste naknadno obveščeni, saj vas bomo prosili za sodelovanje pri tem. Pri izpolnjevanju študentske ankete je poskrbljeno za anonimnost študentov, ki anketo izpolnjujejo.

Na osnovi odgovorov bomo izdelali poročilo o rezultatih anketiranja. Poročilo je namenjeno seznanitvi vodstva UP PEF ter njenih organov in komisij, študentov in zaposlenih s stališči študentov glede izvedbe pedagoškega procesa v posameznem študijskem letu. Poročilo o rezultatih anketiranja predstavlja eno od izhodišč za razpravo o kakovosti študija v okviru strokovnih organov in teles naše fakultete.

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič

Predsednik Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela Senata UP PEF
mag. Blaž Simčič, pred.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino