INOVUP usposabljanja v oktobru in novembru

datum: 16.10.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.

___________________________________________________________________________

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:
Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnice na usposabljanje.

 
21. oktober 2020  
Grafična tablica kot orodje pri pripravi učnih vsebin in poučevanju
doc. dr. Tomaž Bratina   
Usposabljanje na daljavo
 
5. november 2020   
Vpliv novih paradigem andragoške teorije in prakse na zaposljivost diplomantov v visokošolskem izobraževanju
doc. dr. Polona Kelava   
Usposabljanje na daljavo
 
6. november 2020   
Obrnjeno učenje v visokošolskem poučevanju (Flipped learning in higher education teaching)
izr. prof. dr. Branko Bognar (Filozofski fakultet Osjek)   
Usposabljanje na daljavo
 
12. november 2020   
Izboljševanje študijskega dela z vključevanjem gibanja in s pripravo učnega okolja
izr. prof. dr. Vesna Štemberger   
Usposabljanje na daljavo

FORUM INOVUP
Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu, ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si


 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino