Izvedba študijskega procesa na daljavo do 30. oktobra 2020

datum: 16.10.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Spoštovani,

obveščamo vam, da je rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, sprejela nov Sklep o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, s katerega vsebino se lahko seznanite TUKAJ.

Hkrati so dekani članic prejeli tudi pooblastila, na podlagi katerih samostojno sprejemajo potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja veljavnih ukrepov na članicah.

Na podlagi zgoraj navedenega in ob upoštevanju trenutnega dejstva, da študentje javljajo odsotnosti iz naslova odrejenih karanten zaradi visoko rizičnih tesnih stikov z osebami s COVID-19, da so dislocirane enote večinoma v občinah, ki spadajo v »rdeče« statistične regije, in zaradi drugih razlogov je bila sprejeta odločitev, da se

v prihodnjih dveh tednih, to je do petka, 30. oktobra 2020, vse pedagoške obveznosti izvajajo na daljavo.

To velja tako za sedež UP PEF v Kopru kot za vse dislocirane enote UP PEF. Izjem ni. Prav tako odpadejo hospitacije in nastopi v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Visokošolski učitelji in sodelavci, ki prihajajo iz »rdečih« statističnih regij Republike Slovenije, lahko v posebej utemeljenih primerih zaprosijo za izdajo potrdila, da lahko pridejo v prostore UP PEF. Vlogo naslovijo na Službo za pravne in kadrovske zadeve UP PEF, o utemeljenosti izdaje potrdila pa odloča dekanja.


Za razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo ter vas lepo pozdravljamo,


Tajnik UP PEF
Tanja Marsič, univ. dipl. prav. 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino