INOVUP usposabljanja v novembru in decembru

datum: 17.11.2020

kategorija: Obvestila za zaposlene


Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.


PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:
Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnice na usposabljanje.
 
 
17. november 2020   
Vodenje dejavnosti 1-na-1 s študenti pri izvajanju mešanih kombiniranih modelov (Leading Successfull 1-on-1 Check-ins with Students for Flexible Blended Models)
dr. Heather Clayton Staker   
Usposabljanje na daljavo
    
20. november 2020   
Inkluzivnost in dostopnost visokega šolstva
doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday   
Usposabljanje na daljavo
 
23. november 2020   
Multiplikacijski učinki usklajevanja interesov študentov, delodajalcev, profesorjev
izr. prof. dr. Drago Bokal   
Usposabljanje na daljavo
 
25. november 2020   
Assessment and Feedback for Promoting Student Learning: Online and Beyond, part I
dr. Patrick Baughan   
Usposabljanje na daljavo
    
27. november 2020   
Sodelovanje s študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami pri prilagajanju študijskega procesa
doc. dr. Karmen Drljić   
Usposabljanje na daljavo
 
2. december 2020   
Assessment and Feedback for Promoting Student Learning: Online and Beyond, part II
dr. Patrick Baughan   
Usposabljanje na daljavo
 
2. december 2020   
Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU)
doc. dr. Milena Košak Babuder, asist. dr. Suzana Pulec Lah   
Usposabljanje na daljavo
    
4. december 2020   
Vloga visokošolskega učitelja in aktivne oblike dela s študenti, Vprašanja v predavalnici - njihov pomen in vrste vprašanj
izr. prof. dr. Silva Bratož, Anja Pirih, lektor, Dottore di ricerca, R. Italia   
Usposabljanje na daljavo
 
8. december 2020   
Odprta razprava prilagodljivih kombiniranih modelih (Open Discussion and Q&A about Flexible Blended Models
dr. Heather Clayton Staker   
Usposabljanje na daljavo
 
10. december 2020   
Spletno in kombinirano učenje v visokošolskem izobraževanju: izbira in implementacija sodobnih komunikacijskih medijev (Online and Blended Learning in Higher Education: selection and implementation of modern media)
Annick Hayen (Univerza v Hasseltu, Belgija), Ward Belet (Univerza v Hasseltu, Belgija)   
Usposabljanje na daljavo

11. december 2020   
Na študenta osredinjen proces priprave zaključnih del
dr. Nina Krmac, viš. pred.   
Usposabljanje na daljavo


FORUM INOVUP:

Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu, ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/


Vljudno vabljeni k udeležbi in sodelovanju na forumu!


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
http://www.eu-skladi.si


 
       

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino