Konferenca: Invalidi v umetnosti, znanosti, vzgoji in izobraževanju

datum: 13.10.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene


Akademija za umetnost in kulturo Univerze v Osijeku vabi na 2. mednarodno umetniško in znanstveno konferenco Invalidi v umetnosti, znanosti, vzgoji in izobraževanju, ki bo potekala v Osijeku 2. in 3. decembra 2021.

_________________________________________________________________________
 

Pokrovitelj
Osječko-baranjska županija

Suorganizatori (abecednim redom)
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Muzička akademija Univerziteta Crne Gore
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu

Partneri
Agencija za odgoj i obrazovanje
UNIMA Education, Development and Therapy Commission
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Inkluzivne politike i prakse
Inkluzija, promatrana u najširem značenju, odnosi se na procese kojima se podržava participacija
osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicama u kojima obitavaju ili djeluju.
Želimo potaknuti znanstvenike i umjetnike različitih područja na istraživanja, propitivanja i
promišljanja kakve su eksplicitne i implicitne politike vezane uz inkluziju, koliko su ostvarive ili
pak ostvarene te kako egzistiraju u praksi umjetničkih, kulturoloških, znanstvenih, odgojnoobrazovnih, ali i svih drugih područja i životnih situacija koje određuju aktivnosti i djelovanja
osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Fokusirajući se temom na politike i prakse
inkluzije, potičemo na promišljanja o tome kamo se u budućnosti mogu usmjeravati, a s ciljem
ostvarivanja veće ravnopravnosti i uključivosti osoba s invaliditetom u društvo na svim razinama
i svim područjima. Iniciramo i pozivamo na istraživanja o odgojno-obrazovnoj stvarnosti kako
općeg, tako i umjetničkog obrazovanja. Želimo stvoriti platformu za zajedničko sukreiranje
ideja, proaktivno djelovati u poboljšanju statusa, uključivosti i izjednačavanju prava svih članova
društva pod jednakim uvjetima. Očekujući znanstvene spoznaje i odgovore, a nadajući se i
prikazima primjera dobrih praksi, nadamo se i konkretnim prijedlozima za buduće podržavajuće
politike koje će i snažno utjecati na prakse s ciljem veće uključivosti osoba s invaliditetom i
djece s teškoćama u razvoju u suvremeno društvo što će, nadamo se, pridonositi boljoj
perspektivi, oblikovanju i organiziranju visoko inkluzivnog društva.

Podteme konferencije
Implicitne i eksplicitne politike i prakse inkluzije
Politike i prakse inkluzije u umjetnosti
Politike i prakse inkluzije u kulturi
Politike i prakse inkluzije u umjetničkom obrazovanju
Politike i prakse inkluzije u općem odgoju i obrazovanju
Politike i prakse kreativnih terapijskih djelovanja
Politike i prakse inkluzije u različitim aspektima društva

Plenarni predavači
Prof. dr. sc. Dejana Bouillet
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Izv. prof. dr. sc. Jerneja Herzog
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mariboru, Slovenija
Prof. dr. sc. Aldona Vilkeliene
Vytautas Magnus University, Obrazovna akademija (Litva)
Dr. sc. Tihomir Žiljak, docent u miru
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Oblici sudjelovanja na konferenciji
• usmena izlaganja (trajanje izlaganja 15 min i 5 min diskusije)
• koncerti, izložbe
• panel-diskusije
• prikazi dobre prakse rada osoba s invaliditetom
• pokazne radionice (trajanje radionice do 45 min)
• poster prikazi

Službeni jezici konferencije: hrvatski i engleski

Kotizacija

Sudionici s izlaganjem 500,00 kn / 70,00€
Studenti poslijediplomskih studija 400,00 kn / 60,00€
Sudionici bez izlaganja 300,00 kn / 40,00€ (broj je sudionika ograničen)
Osobe s invaliditetom ne plaćaju kotizaciju.
Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, prisustvovanje na svim događanjima,
promotivne materijale konferencije, okrjepu tijekom konferencije.
Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti do 1. 11. 2021. na: Akademija za umjetnost i kulturu u
Osijeku, K. P. Svačića 1f, Osijek
IBAN: HR7323600001102689236 OIB:60277424315
U opisu plaćanja molimo navesti: Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji, ime i prezime
osobe za koju se plaća kotizacija i OIB.
Rok za slanje sažetka na hrvatskom i engleskom jeziku: do 15. 10. 2021.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 20. 10. 2021.
Rok za slanje cjelovitog rada: do 2. 2. 2022.
Radovi poslani izvan roka neće biti uzeti u obzir za recenziranje i objavu.
Pozitivno ocijenjeni radovi bit će objavljeni u zborniku radova koji će se izdati u rujnu 2022.
Autori radova dobit će primjerak zbornika

Kontakti za komunikaciju:
dr. sc. Mirna Sabljar (msabljar@aukos.hr; tel: 098 585 742)
izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković (tatjanabz@email.t-com.hr; tel: 099 264 0682)
doc. dr. sc. Tatjana Ileš (tatjana.iles@gmail.com; tel: 098 811 909)

Elektroničke adrese konferencije na koje se dostavljaju prijave:
konferencija.osi@aukos.hr
konferencija.osi@gmail.com

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino