INOVUP usposabljanja v oktobru in novembru

datum: 14.10.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene

 

Vabimo vas na pedagoška usposabljanja v sklopu projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP), katerih namen je izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji z uvedbo prožnejših, sodobnih, inovativnih oblik učenja in poučevanja. Več o INOVUP aktivnostih si lahko preberete na spletni strani www.inovup.si.

 

PRIHAJAJOČA PEDAGOŠKA USPOSABLJANJA:

Na usposabljanja se lahko prijavite s klikom na naslov v spodnjem nizu, kjer najdete povezavo do e-prijavnice na usposabljanje.

 

ORGANIZATOR

TERMIN

NASLOV

IZVAJALEC/KA

LOKACIJA

19. oktober 2021 ob 10. uri

Diplomanti – Izpolnjevanje potreb trga dela in družbe (Graduates – Meeting the needs of the labour market and society)

Keith Brumfitt,
Janja Komljenovič

Usposabljanje na daljavo

UP

5. november 2021 ob 10. uri

Didaktična struktura na študenta osredinjenega načina poučevanja

izr. prof. dr. Sonja Rutar

Usposabljanje na daljavo

UP

12. november 2021 ob 10. uri

Didaktični vidiki vključevanja tujih študentov v slovenski visokošolski prostor

izr. prof. dr. Stanko Pelc

Usposabljanje na daljavo

 

FORUM INOVUP

Posebej lepo vas vabimo, da sodelujete na forumu ter tako soustvarjate učečo se skupnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev v Sloveniji: http://forum.inovup.si/


 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino