Oddaja prispevkov za izobraževalne dneve

datum: 28.12.2021

kategorija: Obvestila za zaposlene


Obveščamo vas o oddaji prispevkov za Izobraževalne dneve z naslovom: NA POTI K RAVNOVESJU, ki bodo 29. in 30. marca 2022.

Prispevke s povzetkom pošljite po elektronski pošti na naslov drustvo@drustvo-srp.si. Ime datoteke s prispevkom naj bo id2022 in priimek prvega avtorja (npr. id2022Novak.doc). Prispevek s povzetkom pošljite do vključno 2. januarja 2022.

_____________________________________________________________________


Navodila avtorjem prispevkov

- Izvirni znanstveni, strokovni prispevki, študije primerov, ki bodo prijavljeni in, po izboru,
predstavljeni na id2022 še niso bili objavljeni ali predstavljeni drugod.

- Posamezen avtor lahko predlaga ne več kot dva prispevka, kjer je prvi avtor le enega
prispevka.

- Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter angleški naslov in ključne besede umestite pod naslov prispevka. Povzetki znanstvenih raziskav naj vsebujejo predmet, cilje raziskave, metodologijo, rezultate in zaključke. Dolžina povzetka je največ 1500 znakov s presledki. Pod povzetkom navedite tri do pet ključnih besed. Za oboje uporabite pisavo Arial, velikost 10.

- Prispevek naj bo dolg do 45.000 znakov s presledki (vključujoč povzetek, ključne besede in seznam literature). Napisan naj bo v pisavi Arial, velikost 12, obojestransko poravnano. Prispevkom določite jasne, povedne naslove in podnaslove. Vodilni naslovi naj bodo zapisani krepko, prvi in drugi podnaslovi pa običajno. Naslovov in podnaslovov ne številčite. Ne uporabljajte VELIKIH TISKANIH ČRK. Besedne zveze, ki jih želite v besedilu posebej poudariti, zapišite ležeče (ne krepko!). Grafe, preglednice, slike in druge grafične prikaze uvrstite v prispevek v črno-beli tehniki. Pod grafi, preglednicami in slikami navedite zaporedne številke in naslove, uporabite pisavo Arial, velikost 10 (primer: Graf 1: Naslov grafa) Opombe navajajte sproti (na dnu strani), uporabite velikost pisave 10.

- Avtorji naj pri sklicevanju dajejo prednost virom, ki so indeksirani v mednarodnih bibliografskih bazah (npr. Scopus in SSCI).

- Sklici v besedilu ter seznam literature: Citiranje in navajanje virov naj bo usklajeno po 6. verziji APA standardov. Podrobnejša navodila lahko najdete na tej spletni povezavi:
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf

- Celotne prispevke s povzetkom pošljite po elektronski pošti na naslov drustvo@drustvo-srp.si.
Ime datoteke s prispevkom naj bo id2022 in priimek prvega avtorja (npr. id2022Novak.doc).

- Prispevek s povzetkom pošljite do vključno 2. januarja 2022.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino