Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022

datum: 05.01.2022

kategorija: Obvestila za zaposlene


Predmet javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022 je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov
  • podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov
  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov - Program dr. Aleša Debeljaka
  • velikih temeljnih raziskovalnih projektov.


Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Temeljne raziskovalne projekte – Program AD in velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 28. 2. 2022

Več informacij

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino