matična področja

SEZNAM MATIČNIH PODROČIJ UP PEF

(po abecednem vrstnem redu)

Seznam je bil sprejet kot del Seznama izvolitvenih področij na Univerzi na Primorskem na 2. redni seji Senata Univerze na Primorskem, ki je potekala 23. oktobra 2019. Seznam je bil objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem 4. novembra 2019.

Zap. št.Matično področje
1Andragogika
2Andragoška didaktika
3Angleščina v izobraževanju
4Didaktika
5Didaktika angleščine
6Didaktika biologije
7Didaktika družboslovja
8Didaktika fizike
9Didaktika glasbe
10Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela
11Didaktika italijanščine
12Didaktika kemije
13Didaktika likovne vzgoje
14Didaktika matematike
15Didaktika naravoslovja
16Didaktika računalništva in informatike
17Didaktika slovenščine
18Didaktika športne vzgoje
19Didaktika tehnike in tehnologije
20Didaktike specialne pedagogike
21Družboslovno izobraževanje
22Filmsko, gledališko in lutkovno izobraževanje
23Filozofija vzgoje in izobraževanja
24Glasbeno izobraževanje
25Gledališka pedagogika
26Italijanski jezik
27Kriminologija in penologija
28Likovno izobraževanje
29
Lutkovna umetnost
30Matematično izobraževanje
31Medkulturno izobraževanje in sociolingvistika
32Naravoslovno izobraževanje
33Nevroedukacija
34Okoljsko izobraževanje
35Organizacija izobraževanja
36Pedagogika
37Pedagoška metodologija
38Pedagoška psihologija
39Plesno izobraževanje
40Psihologija osebnosti
41Psihologija razvoja in učenja
42Računalniško in informacijsko izobraževanje
43Razvojna psihologija
44Slovenska književnost
45Slovenski jezik
46Socialna pedagogika
47Socialna psihologija
48Sociologija vzgoje in izobraževanja
49Specialna didaktika
50Specialna pedagogika
51Svetovalno delo
52Tehniško izobraževanje
53Vizualne umetnosti
54Vzgoja za medije

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino