matična področja

SEZNAM

matičnih področij za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti, v katerem so matična področja za izvolitve v nazive razporejena po abecednem vrstnem redu.

Seznam je bil sprejet kot del Seznama izvolitvenih področij na Univerzi na Primorskem na 11. redni seji Senata Univerze na Primorskem, ki je potekala 21. septembra 2016. Dopolnjen seznam velja od 29. septembra 2016 dalje.

Zap. št.Matično področje
1Andragogika
2Andragoška didaktika
3Angleščina v izobraževanju
4Didaktika
5Didaktika angleščine
6Didaktika biologije
7Didaktika družboslovja
8Didaktika fizike
9Didaktika glasbe
10Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela
11Didaktika italijanščine
12Didaktika kemije
13Didaktika likovne vzgoje
14Didaktika matematike
15Didaktika naravoslovja
16Didaktika računalništva in informatike
17Didaktika slovenščine
18Didaktika športne vzgoje
19Didaktika tehnike in tehnologije
20Didaktike specialne pedagogike
21Družboslovno izobraževanje
22Filmsko, gledališko in lutkovno izobraževanje
23Filozofija vzgoje in izobraževanja
24Glasbeno izobraževanje
25Italijanski jezik
26Kineziologija
27Kriminologija in penologija
28Likovno izobraževanje
29Matematično izobraževanje
30Medkulturno izobraževanje in sociolingvistika
31Naravoslovno izobraževanje
32Okoljsko izobraževanje
33Organizacija izobraževanja
34Pedagogika
35Pedagoška metodologija
36Pedagoška psihologija
37Plesno izobraževanje
38Psihologija osebnosti
39Psihologija razvoja in učenja
40Računalniško in informacijsko izobraževanje
41Razvojna psihologija
42Slovenska književnost
43Slovenski jezik
44Socialna pedagogika
45Socialna psihologija
46Sociologija vzgoje in izobraževanja
47Specialna didaktika
48Specialna pedagogika
49Svetovalno delo
50Tehniško izobraževanje
51Vzgoja za medije

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino