matična področja

SEZNAM MATIČNIH PODROČIJ UP PEF

(po abecednem vrstnem redu)

Seznam je bil sprejet kot del Seznama izvolitvenih področij na Univerzi na Primorskem na 23. redni seji Senata Univerze na Primorskem, ki je potekala 25. oktobra 2017. Dopolnjen seznam je bil objavljen na spletni strani UP 26. oktobra 2017.

Zap. št.Matično področje
1Andragogika
2Andragoška didaktika
3Angleščina v izobraževanju
4Didaktika
5Didaktika angleščine
6Didaktika biologije
7Didaktika družboslovja
8Didaktika fizike
9Didaktika glasbe
10Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela
11Didaktika italijanščine
12Didaktika kemije
13Didaktika likovne vzgoje
14Didaktika matematike
15Didaktika naravoslovja
16Didaktika računalništva in informatike
17Didaktika slovenščine
18Didaktika športne vzgoje
19Didaktika tehnike in tehnologije
20Didaktike specialne pedagogike
21Družboslovno izobraževanje
22Filmsko, gledališko in lutkovno izobraževanje
23Filozofija vzgoje in izobraževanja
24Glasbeno izobraževanje
25Gledališka pedagogika
26Italijanski jezik
27Kriminologija in penologija
28Likovno izobraževanje
29
Lutkovna umetnost
30Matematično izobraževanje
31Medkulturno izobraževanje in sociolingvistika
32Naravoslovno izobraževanje
33Okoljsko izobraževanje
34Organizacija izobraževanja
35Pedagogika
36Pedagoška metodologija
37Pedagoška psihologija
38Plesno izobraževanje
39Psihologija osebnosti
40Psihologija razvoja in učenja
41Računalniško in informacijsko izobraževanje
42Razvojna psihologija
43Slovenska književnost
44Slovenski jezik
45Socialna pedagogika
46Socialna psihologija
47Sociologija vzgoje in izobraževanja
48Specialna didaktika
49Specialna pedagogika
50Svetovalno delo
51Tehniško izobraževanje
52Vizualne umetnosti
53Vzgoja za medije

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino