matična področja

SEZNAM MATIČNIH PODROČIJ UP PEF

(po abecednem vrstnem redu)

 

Seznam je bil sprejet kot del Seznama izvolitvenih področij na Univerzi na Primorskem na 7. redni seji Senata Univerze na Primorskem, ki je potekala 17. junija 2020. Seznam je bil objavljen na spletni strani Univerze na Primorskem 18. junija 2020.

 

Zap. št.Matično področje
1Andragogika
2Andragoška didaktika
3Angleščina v izobraževanju
4Didaktika
5Didaktika angleščine
6Didaktika biologije
7Didaktika družboslovja
8Didaktika fizike
9Didaktika glasbe
10Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela
11Didaktika italijanščine
12Didaktika kemije
13Didaktika likovne vzgoje
14Didaktika matematike
15Didaktika naravoslovja
16Didaktika računalništva in informatike
17Didaktika slovenščine
18Didaktika športne vzgoje
19Didaktika tehnike in tehnologije
20Didaktike specialne pedagogike
21Družboslovno izobraževanje
22Filmsko, gledališko in lutkovno izobraževanje
23Filozofija vzgoje in izobraževanja
24Glasbeno izobraževanje
25Gledališka pedagogika
26Italijanski jezik
27Inkluzivna pedagogika
28Kriminologija in penologija
29Likovno izobraževanje
30
Lutkovna umetnost
31Matematično izobraževanje
32Medkulturno izobraževanje in sociolingvistika
33Naravoslovno izobraževanje
34Nevroedukacija
35Okoljsko izobraževanje
36Organizacija izobraževanja
37Pedagogika
38Pedagoška metodologija
39Pedagoška psihologija
40Plesno izobraževanje
41Psihologija osebnosti
42Psihologija razvoja in učenja
43Računalniško in informacijsko izobraževanje
44Razvojna psihologija
45Slovenska književnost
46Slovenski jezik
47Socialna pedagogika
48Socialna psihologija
49Sociologija vzgoje in izobraževanja
50Specialna didaktika
51Specialna pedagogika
52Svetovalno delo
53Tehniško izobraževanje
54Vizualne umetnosti
55Vzgoja za medije

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino