SVIZ UP

SVIZ UP

Cankarjeva ulica 5
6000 Koper – Capodistria
http: www.sviz.si
e- naslov: sviz@upr.si

 

Pristopna izjava SVIZ 

Zaposleni, ki se želijo včlaniti v SVIZ UP, pošljejo ali dostavijo izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo sindikalni zaupnici Katarini Košmrlj Muha (iz UP FM) sviz@upr.si.

Pravila SVIZ UP


Sindikalna zaupnica SVIZ UP:
Katarina Košmrlj Muha, viš. pred. (UP FM)

Izvršilni odbor:
mag. Šarolta Godnič Vičič, viš. pred. (UP FTŠ), članica,
Katarina Košmrlj, viš. pred. (UP FM), predsednica,
doc. dr. Ivan Lešnik (UP PEF), član,
doc. dr. Matej Plevnik (UP FVZ), član.

Nadzorni odbor:
izr. prof. dr. Darjo Felda (UP PEF), predsednik, 
Marko Gavriloski, asist. (UP PEF), član,
Maja Šumanski Petrovič (UP FVZ), članica. 

Zgoraj navedeni podatki veljajo za mandatno obdobje od 1. junija 2018 do 31. maja 2022.

Obvestila, sporočila in druge informacije vezane na sindikalne aktivnosti SVIZ UP bodo člani in članice SVIZ prejemali po e-pošti. Aktualne novice, informacije in dokumenti vezani na sindikat pa so dostopni na uradni spletni strani SVIZ-a www.sviz.si.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino