Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete in se nahaja na spletnem naslovu: https://www.pef.upr.si/

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta se zavezuje, da uporabnikom omogočamo dostopnost do osrednjega spletnega mesta upr.si, v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18.) 

Zagotovljene prilagoditve:  

 • uporabniku prijazna in enostavno spletna stran za navigiranje;
 • berljiva, logično strukturirana z enostavno navigacijo;
 • vsebina je opremljena z internimi in eksternimi povezavami za povezljivost vsebin;
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona);
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem;
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta;
 • stran je možno povečati do 200%
 • omogočeno je spremljanje video posnetkov s podnapisi;
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov;

Vtičnik “Meni za dostopnost” 

Spletno mesto omogoča tudi namenski vtičnik “Meni za dostopnost” z namenom spodbujanja vključenosti in dostopnosti za vse skupine uporabnikov. Ta omogoča osebam z različnimi oblikami oviranosti prilagojeno zaznavanje, razumevanje, navigacijo in interakcijo s spletiščem. 

Na voljo je možnost izbiranja: 

 • Barvnih shem:
 • črno belo
 • temni kontrast
 • svetli kontrast
 • Ustavitev gibanja
 • Berljive pisave
 • Podčrtane povezave
 • Spreminjanje velikosti pisave

Stopnja skladnosti 

Spletno mesto https://www.pef.upr.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Nedostopna vsebina zaradi nesorazmernega bremena:  

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Spletna stran je skladna s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jo lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Primeri takih vsebin so: 

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne preglednice s podatki,
 • nadomestni opisi naloženih slik,
 • vsebine v formatih, ki zahtevajo uporabo namenskih aplikacij,
 • arhivska gradiva in vsebine.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov . Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora. 

Izvršilni postopek 

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo. 

Ministrstvo za javno upravo 
Inšpektorat za javni sektor 
Tržaška cesta 21 
1000 Ljubljana 

www.ijs.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti 
Izjava je bila pripravljena 17. 4. 2023 na podlagi samoocene.