Mednarodna dejavnost

Kontakt za mobilnost študentov

Marijana Pregarac
erasmus@pef.upr.si
+386 (0) 5 66 31 262Kontakt za mobilnost zaposlenih

Tina Kadunec
tina.kadunec@pef.upr.si
+386 (0) 5 66 31 267